Vui Lòng Chọn Môn Thi

UserName:

Key còn lại:

Key đã dùng:

 • Câu hỏi:

  1.Đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp 2 amin no đơn chức đồng đẳng liên tiếp, thu được nH2O : nCO2 =2:1. Hai amin có công thức phân tử là:

 • Câu hỏi:

  2.Để phân biệt các dung dịch: axetandehit, glixeron, axit acrylic và axit axetic ta có thể tiến hành theo trình tự nào sau đây:

 • Câu hỏi:

  3.Tinh bột thuộc loại :

 • Câu hỏi:

  4.Hoà tan 1,37 g kim loại thuộc phân nhóm chính vào 100 ml dung dịch HCl 0,1 M thu được dung dịch X và 246,4 ml khí (ỡ 27,3 oC, 1 atm), M là kim loại nào sau đây:

 • Câu hỏi:

  5.Dung dịch X chứa 0,025 mol CO32-, 0,01 mol Na+, 0,25 mol NH4+, 0,3 mol Cl-. Cho 270 ml dung dịch Ba(OH)2 0,2M vào dung dịch X và đun nóng nhẹ (giả sử nước bay hơi không đáng kể). Tổng khối lượng dung dịch X và dung dịch Ba(OH)2 sau phản ứng giảm đi là :

 • Câu hỏi:

  6.Cho các nguyên tố X (Z = 11), Y (Z = 17), M (Z = 9) và R (Z = 19). Dãy các nguyên tố sắp xếp theo chiều tăng dần tính phi kim từ trái sang phải là :

 • Câu hỏi:

  7.Những chất và vật liệu nào sau đây là chất dẻo ? (1) Polietilen; (2) Polistiren; (3) Đất sét ướt; (4) Gốm; (5) Bakelit, (6) PVC.

 • Video/ Hinh minh họa

  example2

  Cick vào hình để xem hinh lớn

  Câu hỏi:

  8.Phát biểu nào sau đây đúng ?

 • Câu hỏi:

  9.Cho 150 ml dung dịch KOH 1,2M tác dụng với 100 ml dung dịch AlCl3 nồng độ x mol/l, thu được dung dịch Y và 4,86 gam kết tủa. Loại bỏ kết tủa, thêm tiếp 175 ml dung dịch KOH 1,2M vào Y, thu được 2,34 gam kết tủa. Giá trị của x là :

 • Câu hỏi:

  10.Hòa tan hoàn toàn y gam một oxit sắt bằng H2SO4 đặc, nóng thấy thoát ra khí SO2 duy nhất. Trong thí nghiệm khác, sau khi khử hoàn toàn cũng y gam oxit đó bằng CO ở nhiệt độ cao rồi hòa tan lượng sắt tạo thành bằng H2SO4 đặc ,nóng thì thu được lượng khí SO2 nhiều gấp 9 lần lượng khí SO2 ở thí nghiệm trên. Công thức của oxit sắt là:

Xem kết quả