Vui Lòng Chọn Môn Thi

UserName:

Key còn lại:

Key đã dùng:

 • Video/ Hinh minh họa

  example2

  Cick vào hình để xem hinh lớn

  Câu hỏi:

  1.Điều nào sau đây là sai khi nói về động lượng

 • Câu hỏi:

  2.Một vật dao động theo phương trình x = 10cos(20πt + π ) cm. Kết luận nào sau đây không đúng?

 • Câu hỏi:

  3.Trong một vùng nào đó trong không gian cường độ điện trường bằng 0. Điều này kéo theo trong vùng này

 • Câu hỏi:

  4.Trong thí nghiệm I-âng, a = 2mm. D = 2m. Chiếu ánh sáng đơn sắc có bước sóng 0,4μm. Vị trí vân sáng bậc 7 cách vị trí vân sáng bậc 2 ở cùng một phía so với vân trung tâm là:

 • Câu hỏi:

  5.Một dao động điều hoà x = A sin(ωt + φ), ở thời điểm t = 0 li độ x = A/2 và đi theo chiều âm thì φ bằng

 • Video/ Hinh minh họa

  example2

  Cick vào hình để xem hinh lớn

  Câu hỏi:

  6.Tán sắc ánh sáng là hiện tượng:

 • Câu hỏi:

  7.Trong thí nghiệm về hiện tượng quang điện người ta cho các quang electron bay vào một từ trường đều theo phương vuông góc với đường sức từ thì bán kính quỹ đao lớn nhất của quang electron sẽ tăng khi:

 • Câu hỏi:

  8.Trong mạch dao động LC lí tưởng đang có dao động điện từ tự do, điện tích của một bản tụ điện và cường độ dòng điện qua cuộn cảm biến thiên điều hòa theo thời gian:

 • Câu hỏi:

  9.Với mạch dao động hở thì ở vùng không gian:

 • Câu hỏi:

  10.Ba điểm O, A, B cùng nằm trên một nửa đường thẳng xuất phát từ O. Tại O đặt một nguồn điểm phát sóng âm đẳng hướng ra không gian, môi trường không hấp thụ âm. Mức cường độ âm tại A là 60 dB, tại B là 20 dB. Mức cường độ âm tại trung điểm M của đoạn AB là :

Xem kết quả