Vui Lòng Chọn Môn Thi

UserName:

Key còn lại:

Key đã dùng:

 • Câu hỏi:

  1.Vật AB đặt trước một thấu kính phân kì thu được ảnh A†B†. Dịch chuyển thấu kính ra xa thêm 30 cm thì ảnh dịch chuyển 1cm .ảnh trước cao bằng 1,2 lần ảnh sau. Tiêu cự của thấu kính là :

 • Video/ Hinh minh họa

  example2

  Cick vào hình để xem hinh lớn

  Câu hỏi:

  2.Chọn câu sai khi nói về sự phản xạ ánh sáng:

 • Câu hỏi:

  3.Mắc một vật nặng vào dưới một lò xo treo trong một buồng thang máy, lúc thang máy đứng yên thì lò xo giãn ra 2 cm. Hỏi nếu thang máy đang chuyển động nhanh dần đều đi lên với gia tốc a có độ lớn bằng gia tốc trọng trường g thì lò xo giãn ra một đoạn bằng bao nhiêu ?

 • Câu hỏi:

  4.Vật kính và thị kính của một kính hiển vi có tiêu cự lần lượt là â1 = 0,4cm và â2 = 2,4cm. Khoảng cách giữa hai kính là 18cm. Một người mắt tốt đặt mắt sát sau thị kính quan sát một vạt như AB mà không điều tiết. Vị trí của AB so với vật kính là :

 • Câu hỏi:

  5.Trong thí nghiệm cũng về giao thoa ánh sáng, biết a= 0,4mm, b = 1,2m, nhưng phát ra bức xạ đơn sắc có ¶=600nm .Khoảng cách giữa 2 vân sáng liên tiếp trên màn là:

 • Câu hỏi:

  6.Hệ Mặt Trời phải mất khoảng bao nhiêu năm để hoàn thành một chu kỳ quay chung quanh tâm của dải Ngân Hà:

 • Câu hỏi:

  7.Ba quả cầu kim loại lần lượt tích điện tích là + 3 C, - 7 C và – 4 C. Khi cho chúng được tiếp xúc với nhau thì điện tích của hệ là

 • Video/ Hinh minh họa

  example2

  Cick vào hình để xem hinh lớn

  Câu hỏi:

  8.Một người đang ngồi trên một ôtô đang chuyển động thẳng, nếu đột nhiên ngừơi đó ngả về phía trước thì ta có thể kết luận :

 • Câu hỏi:

  9.Khi có sét, điện trường trong không khí vào cỡ 3.106 V/m. Giả sử đám mây tích điện âm có độ cao 200 m. Hiệu điện thế giữa đám mây và đất khi đó bằng

 • Câu hỏi:

  10.Hai quả cầu kim loại A và B tích điện tích lần lượt là q1 và q2, trong đó q1 là điện tích dương, q2 là điện tích âm và q1 > |q2|. Cho 2 quả cầu tiếp xúc nhau, sau đó tách chúng ra và đưa quả cầu B lại gần quả cầu C đang tích điện âm thì chúng

Xem kết quả