Vui Lòng Chọn Môn Thi

UserName:

Key còn lại:

Key đã dùng:

 • Câu hỏi:

  1.Sóng điện từ nào sau đây được dùng trong việc truyền thông tin trong nước?

 • Câu hỏi:

  2.Một vật dao động tắt dần có các đại lượng giảm liên tục theo thời gian là:

 • Câu hỏi:

  3.Hiện tượng một vạch quang phổ phát xạ sáng trở thành vạch tối trong quang phổ hấp thụ được gọi là:

 • Video/ Hinh minh họa

  example2

  Cick vào hình để xem hinh lớn

  Câu hỏi:

  4.Chọn câu trả lời sai:

 • Câu hỏi:

  5.Một thấu kính hội tụ có tiêu cự 25cm đặt trong khoảng gipa vật và màn. Biết ảnh hiện rà trên màn và cao gấp 5 lần vật, vật cách thấu kính một khoảng là:

 • Câu hỏi:

  6.Hai lực song song cùng chiều, có độ lớn 20N và 30N, khoảng cách giữa đường tác dụng của hợp lực của chúng đến lực lớn hơn bằng 0,8m. Khoảng cách giữa hai lực đó là:

 • Câu hỏi:

  7.Một chùm proton được phát ra đi vào bản A của tụ điện với vận tốc ban đầu có thể bỏ qua. Các hạt được gia tốc trong khoảng giữa tụ điện A và C cách nhau 2,5cm. Các hạt tới C với vận tốc 800km/s. Hiệu điện thế giữa hai bản là

 • Video/ Hinh minh họa

  example2

  Cick vào hình để xem hinh lớn

  Câu hỏi:

  8.Một con lắc lò xo đang dao động tắt dần, sau ba chu kì đầu tiên biên độ của nó giảm đi 10%. Phần trăm cơ năng còn lại sau khoảng thời gian đó là

 • Video/ Hinh minh họa

  example2

  Cick vào hình để xem hinh lớn

  Câu hỏi:

  9.Một con lắc lò xo bố trí đặt nằm ngang, vật nặng có khối lượng m = 100g, lò xo có độ cứng k = 160N/m. Lấy g = 10m/s2. Khi vật đang ở vị trí cân bằng, người ta truyền cho vật vận tốc v0 = 2m/s theo phương ngang để vật dao động. Do giữa vật và mặt phẳng ngang có lực ma sát với hệ số ma sát µ = 0,01 nên dao động của vật sẽ tắt dần. Tốc độ trung bình của vật trong suốt quá trình dao động là:

 • Câu hỏi:

  10.Hiệu điện thế ở hai cực của một ống Rơnghen là 4,8kV. Bước sóng ngắn nhất của tia X mà ống có thể phát ra là:

Xem kết quả