Vui Lòng Chọn Môn Thi

UserName:

Key còn lại:

Key đã dùng:

 • Video/ Hinh minh họa

  example2

  Cick vào hình để xem hinh lớn

  Câu hỏi:

  1.Cho hai điện tích phân bố như hình vẽ. Vec-tơ cường độ điện trường tại M có độ lớn là

 • Câu hỏi:

  2.Các tia sáng mặt trời chiếu xuống mặt đất với góc 30 độ ( so với mặt đất ). mặt gương phẳng tại mặt đất để có các tia phản xạ thẳng đứng hướng lên. Góc nghiêng t của gương so với phương ngang là :

 • Câu hỏi:

  3.Con lắc lò xo nằm ngang có k = 100N/m, vật m = 400g. Kéo vật ra khỏi VTCB một đoạn 4cm rồi thả nhẹ cho vật dao động. Biết hệ số ma sát giữa vật và sàn là µ = 5.10-3. Xem chu kỳ dao động không thay đổi, lấy g = 10m/s2. Quãng đường vật đi được trong 1,5 chu kỳ đầu tiên là:

 • Câu hỏi:

  4.Một vật có khối lượng m dao động điều hòa với biên độ A. Khi chu kì tăng 3 lần thì năng lượng của vật sẽ

 • Câu hỏi:

  5.Chọn đáp án sai:

 • Video/ Hinh minh họa

  example2

  Cick vào hình để xem hinh lớn

  Câu hỏi:

  6.Trường hợp nào sau đây không thể coi vật chuyển động như một chất điểm ?

 • Video/ Hinh minh họa

  example2

  Cick vào hình để xem hinh lớn

  Câu hỏi:

  7.Chọn câu sai khi nói về tính chất và ứng dụng của các loại quang phổ:

 • Video/ Hinh minh họa

  example2

  Cick vào hình để xem hinh lớn

  Câu hỏi:

  8.Một con lắc lò xo có vật nặng với khối lượng m = 100 g và lò xo có độ cứng k = 10 N/m dao động với biên độ 4 cm. Thời gian mà vật có vận tốc nhỏ hơn 20 cm/s trong mỗi chu kì là bao nhiêu?

 • Video/ Hinh minh họa

  example2

  Cick vào hình để xem hinh lớn

  Câu hỏi:

  9.Thực hiện giao thoa ánh sáng qua khe I-âng, biết a= 0,5 mm, D = 2m. Nguồn S phát ánh sáng gồm các bức xạ đơn sắc có bước sóng từ 0,4 đến 0,76 . Số bức xạ bị tắt tại điểm M trên màn E cách vân trung tâm 0,72 cm là:

 • Video/ Hinh minh họa

  example2

  Cick vào hình để xem hinh lớn

  Câu hỏi:

  10.Một người nhìn vào một gương cầu làm bán kính w= 2m thấy ảnh của mình cùng chiều và lớn hơn mình 2 lần . Người quan sát cách gương một khoảng là:

Xem kết quả