Vui Lòng Chọn Môn Thi

UserName:

Key còn lại:

Key đã dùng:

 • Câu hỏi:

  1.Làm thế nào để trở nên tốt hơn so với đối thủ cạnh tranh:

 • Câu hỏi:

  2.Yếu tố con người (People) trong marketing dịch vụ là:

 • Câu hỏi:

  3.Marketing hỗn hợp dịch vụ bao gồm:

 • Video/ Hinh minh họa

  example2

  Cick vào hình để xem hinh lớn

  Câu hỏi:

  4.Bốn đặc điểm cơ bản của dịch vụ là:

 • Câu hỏi:

  5.Marketing tương tác là:

 • Câu hỏi:

  6.Marketing mix dịch vụ là tập hợp những công cụ marketing theo 4 yếu tố gọi là 4 P ( Product, Price, Place và Promotion) mà công ty sử dụng để theo đuổi những mục tiêu marketing của mình trên thị trường mục tiêu.

 • Câu hỏi:

  7.Thị trường hoạt động của marketing dịch vụ:

 • Câu hỏi:

  8.Khách hàng mua hàng hóa hay dịch vụ chính là mua những tiện ích, giá trị và:

 • Câu hỏi:

  9.Tam giác marketing dịch vụ bao gồm:

 • Câu hỏi:

  10.Mục tiêu chủ yếu của khuyến mãi là gì?

Xem kết quả