Vui Lòng Chọn Môn Thi

UserName:

Key còn lại:

Key đã dùng:

 • Câu hỏi:

  1.Kinh tế vĩ mô nghiên cứu

 • Câu hỏi:

  2.Ngân hàng trung ương mua 1 triệu đồng trái phiếu chính phủ Với những điều khác không đổi, tổng dự trữ của các ngân hàng thương mại sẽ không tăng nếu chỉ tiêu nào dưới đây tăng 1 triêu đồng

 • Câu hỏi:

  3.Khi tính GDP hoặc GNP thì việc công hai khoản mục nào dưới đây là không đúng?

 • Câu hỏi:

  4.Yếu tố nào sau đây ảnh hưởng đến sản lương thực tế trông dài hạn

 • Câu hỏi:

  5.Nếu chỉ số giá là 136,5 năm 1995 và tỷ lệ lạm phát giữa năm 1994 và 1995 là 5% thì chỉ số giá của năm 1994 là:

 • Câu hỏi:

  6.Nếu chỉ số giá là 120 năm 1994 và tỷ lệ lạm phát giữa năm 1994 và 1995 là 10%, thì chỉ số giá của năm 1995 là:

 • Câu hỏi:

  7.Một lý do làm cho đường tổng cung có độ dốc dương là

 • Câu hỏi:

  8.Với các yếu tố khác không đổi, cầu về tiền thực tế lớn hơn khi

 • Câu hỏi:

  9.Giả sử người nông dân trong lúa mỳ và bán cho người sản xuất bánh mỳ với giá 1 triệu đồng, người sản xuất bánh mỳ làm bánh mỳ và bán cho cửa hàng với giá 2 triệu đồng, và cửa hàng bán cho người tiêu dùng với giá là 3 triệu đồng các hoạt động này làm tăng GDP :

 • Câu hỏi:

  10.Ảnh hưởng của chính sách tiền tệ thắt chặt sẽ làm giảm sản lượng đồng thời:

Xem kết quả