Vui Lòng Chọn Môn Thi

UserName:

Key còn lại:

Key đã dùng:

 • Câu hỏi:

  1.Nếu tỷ lệ lạm phát lớn hơn lãi suất danh nghĩa, thì lãi suất thực tế sẽ

 • Câu hỏi:

  2.Giả sử thuế là cố định Nếu hàm tiêu dùng là C = 400 + (¾)YD, ảnh hưởng của việc tăng trợ cấp chính phủ 200 đếm mức sản lượng cân bằng là bao nhiêu?

 • Câu hỏi:

  3.Kinh tế vĩ mô nghiên cứu

 • Câu hỏi:

  4.Với đường tổng cung theo quan điểm của Keynes và khi cầu tiền rất nhạy cảm với lãi suất (đường LM nằm ngang), việc tăng cung tiền sẽ:

 • Câu hỏi:

  5.Đường thể hiện sự phối hợp sản lượng thực tế và lãi suất mà tại đó tổng chi tiêu dự kiến bằng sản lượng thực tế được gọi là :

 • Câu hỏi:

  6.Lý do nào sau đây làm tăng quy mô thất nghiệp trong nền kinh tế

 • Câu hỏi:

  7.Giả sử tỷ giá hối đoái giữa đồng Việt Nam và đồng USD là 15000VND = USD Tính một chiếc ô tô được bán với giá 22000USD, thì giá của nó tính theo đồng Việt Nam sẽ là:

 • Câu hỏi:

  8.Giả sử rằng khối lượng tư bản trong năm của một nền kinh tế tăng lên chúng ta có thể kết luận rằng

 • Câu hỏi:

  9.Nhân tố nào sau đây không ảnh hưởng đến xuất khẩu của Việt Nam

 • Câu hỏi:

  10.Sự gia tăng của tổng cầu không ảnh hưởng tới mức giá hàm ý rằng

Xem kết quả