Vui Lòng Chọn Môn Thi

UserName:

Key còn lại:

Key đã dùng:

 • Câu hỏi:

  1.Khi OPEC tăng giá dầu thì

 • Câu hỏi:

  2.Nếu mức giá sản xuất không thay đổi, trong khi đó giá của mọi hàng hoá đều tăng gấp đôi, khi đó

 • Câu hỏi:

  3.Nhân tố nào sau đây không làm tăng GDP trong dài hạn

 • Câu hỏi:

  4.Nếu thu nhập kỳ vọng của hộ gia đinh tăng, trong khi các yếu tố khác không đổi thì

 • Câu hỏi:

  5.Chỉ tiểu nào dưới đây được coi là quan trọng nhất để đánh giá thành tưu kinh tế của một nền kinh tế trong dài hạn

 • Câu hỏi:

  6.Cân bằng thị trường tiền tệ xuất hiện khi

 • Câu hỏi:

  7.Giả sử rằng khối lượng tư bản trong năm của một nền kinh tế tăng lên chúng ta có thể kết luận rằng

 • Câu hỏi:

  8.Nếu GDP thực tế nhỏ hơn tổng chi tiêu dự kiến thì:

 • Câu hỏi:

  9.Nếu ngân hàng trung ương giảm mức cung tiền và chính phủ muốn duy trì tổng cầu ở mức ban đầu, chính phủ cần:

 • Câu hỏi:

  10.Nếu chỉ số giá là 120 năm 1994 và tỷ lệ lạm phát giữa năm 1994 và 1995 là 10%, thì chỉ số giá của năm 1995 là:

Xem kết quả