Vui Lòng Chọn Môn Thi

UserName:

Key còn lại:

Key đã dùng:

 • Câu hỏi:

  1.TK nào là TK trung gian (TK chi phí loại 6 + 8, TK doanh thu loại 5 + 7, TK XĐ KQKD loại 9)

 • Câu hỏi:

  2.. Câu phát biểu nào sau đây sai:

 • Câu hỏi:

  3.Nguyên tắc ghi chép trên TK chi phí

 • Câu hỏi:

  4.Sổ cái là

 • Câu hỏi:

  5.Trên sổ cái, sổ TK hàng tồn kho đc đánh giá theo (giá gốc = giá mua chưa VAT + chi phí phát sinh)

 • Câu hỏi:

  6.Bảng CĐKT là

 • Câu hỏi:

  7.Tháng 1, đại lý bán vé máy bay VNA bán đc 500 vé thu đc 800tr đ trong đó 300 vé có trị giá 500tr sẽ thực hiện chuyến bay trong tháng 1, còn lại sẽ thực hiện trong tháng 2. Doanh thu tháng 1 là :

 • Câu hỏi:

  8.Sự kiện nào sau đây sẽ đc ghi nhận là nghiệp vụ ktế phát sinh của kế toán

 • Câu hỏi:

  9.Với giá trị hàng tồn kho đầu kỳ và giá trị hàng nhập kho cho sẵn (Tồn ĐK + Nhập = Xuất + Tồn CK)

 • Câu hỏi:

  10.Trên BC TC chính cuối năm, hàng tồn kho được đánh giá theo

Xem kết quả