Vui Lòng Chọn Môn Thi

UserName:

Key còn lại:

Key đã dùng:

 • Câu hỏi:

  1.Đối với người quản lý đầu tư trái phiếu chủ động và dự đoán lãi suất sẽ giảm mạnh, người dân đó sẽ thực hiện đầu tư theo chiến thuật sau để tăng lãi đầu tư:

 • Câu hỏi:

  2.Trung tâm giao dịch chứng khoán Hà Nội là:

 • Câu hỏi:

  3.Hình thức bảo lãnh phát hành trong đó đợt phát hành sẽ bị hủy bỏ nếu toàn bộ chứng khoán không bán được hết, gọi là:

 • Câu hỏi:

  4.Mục đích của công tác thanh tra giám sát là: I. Giúp các tổ chức cá nhân hoạt động đúng pháp luật II. Đảm bảo thị trường chứng khoán hoạt động an toàn công khai, công bằng và hiệu quả III. Bảo vệ quyền hợp pháp của người đầu tư IV. Góp phần hoàn thiện cơ chế quản lý

 • Câu hỏi:

  5.Sở Giao dịch chứng khoán là:

 • Câu hỏi:

  6.Mô hình tăng trưởng bất biến cổ tức vẫn có thể ứng dụng được nếu mức tăng trưởng cổ tức g = 0.

 • Câu hỏi:

  7.Ủy ban chứng khoán cấp giấy chứng nhận đăng ký phát hành ra công chúng kể từ khi nhận đầy đủ hồ sơ hợp lệ trong thời hạn:

 • Câu hỏi:

  8.Quan sát đồ thị nâng cao về giao dịch một loại cổ phiếu chúng ta thấy những chỉ tiêu sau: - Đường biểu thị giá cắt trung bình động ít (MA10) và trung bình động nhiều kỳ (MA25) từ trên xuống. - MA 10 cắt MA25 từ trên xuống. - Chỉ tiêu divegence âm - Chỉ tiêu sức mạnh tương đối (RSI) đổi chiều từ (+) sang (-) Các trường hợp trên khuyên nhà đầu tư nên:

 • Câu hỏi:

  9.Một số rủi ro không thể kiểm soát được là: 1. Rủi ro lãi suất 2. Rủi ro kinh doanh 3. Rủi ro sức mua 4. Rủi ro tài chính

 • Câu hỏi:

  10.Nếu hai cổ phiếu có hệ số tương quan lớn hơn 0 thì không thể kết hợp với nhau thành một cặp để tham gia vào 1 DMDT để giảm rủi ro của danh mục đó

Xem kết quả