Vui Lòng Chọn Môn Thi

UserName:

Key còn lại:

Key đã dùng:

 • Câu hỏi:

  1.Mục đích của công tác thanh tra giám sát là: I. Giúp các tổ chức cá nhân hoạt động đúng pháp luật II. Đảm bảo thị trường chứng khoán hoạt động an toàn công khai, công bằng và hiệu quả III. Bảo vệ quyền hợp pháp của người đầu tư IV. Góp phần hoàn thiện cơ chế quản lý

 • Câu hỏi:

  2.Tổ chức nào sau đây có thể là thành viên của trung tâm giao dịch chứng khoán phải có:

 • Câu hỏi:

  3.Bạn đang sở hữu một lượng trái phiếu chuyển đổi của VCB, TP này đang được giao dịch ở giá 200.000đ (mệnh giá 100.000đ). Người sở hữu TP này được dùng mệnh giá để mua CP của VCP khi CPH với giá đấu thầu bình quân. Giả sử khi đấu giá để CPH VCB có giá đấu thầu bình quân là 200.000đ/1 CP. Theo bạn: Bạn trái phiếu sẽ lợi hơn

 • Câu hỏi:

  4.Ngân hàng dự kiến công bố lãi suất gửi tiết kiệm trả sau là 11% năm. Nếu áp dụng hình thức trả lãi trước thì 11% trên tương đương với mức lãi suất trước là:

 • Câu hỏi:

  5.Quan sát đồ thị nâng cao về giao dịch một loại cổ phiếu chúng ta thấy những chỉ tiêu sau: - Đường biểu thị giá cắt trung bình động ít (MA10) và trung bình cộng nhiều kỳ (MA25) từ trên xuống. - MA10 cắt MA25 từ trên xuống - Chỉ tiêu divegence âm - Chỉ tiêu sức mạnh tương đối (RSI) đối chiếu từ (+) sang (-) Các trường hợp trên khuyên nhà đầu tư nên:

 • Câu hỏi:

  6.Trái phiếu coupon dương (> 0), thời gian đáo hạn bình quân của trái phiếu này:

 • Câu hỏi:

  7.Ông X vừa bán 100 cổ phiếu của công ty A với giá 40 USD/cổ phiếu. Ông ta mua cổ phiếu đó 1 năm trước đây với giá 30 USD/cổ phiếu, năm vừa qua ông ta có nhận cổ tức 2USD/cổ phiếu. Vậy thu nhập trước thuế của ông từ 100 cổ phiếu A là:

 • Câu hỏi:

  8.Những nghiên cứu đã chứng tỏ rằng, nếu đầu tư vào những CP có P/E thấp là phương pháp tốt để thắng lợi trên thị trường

 • Câu hỏi:

  9.Theo pháp luật Việt Nam các tổ chức được phép phát hành cổ phiếu là:

 • Câu hỏi:

  10.Nếu hai cổ phiếu có hệ số tương quan lớn hơn không thì không thể đưa vào với nhau trong danh mục đầu tư để giảm rủi ro của danh mục.

Xem kết quả