Vui Lòng Chọn Môn Thi

UserName:

Key còn lại:

Key đã dùng:

 • Câu hỏi:

  1.Khi công ty không có lãi, nó sẽ:

 • Câu hỏi:

  2.Tổ chức nào sau đây có thể là thành viên của trung tâm giao dịch chứng khoán:

 • Câu hỏi:

  3.Bản cáo bạch là:

 • Câu hỏi:

  4.Quỹ đầu tư chứng khoán dạng mở là quỹ đầu tư I. Phát hành liên tục II. Không niêm yết III. Ít hấp dẫn đầu người đầu tư IV. Phải mua lại chứng chỉ khi người sở hữu yêu cầu V. Chính sách đầu tư dài hạn Phương án

 • Câu hỏi:

  5.Ngân hàng bạn công bố lãi suất gửi tiết kiệm 1 năm là 8,4%, lãi suất này tương đương với lãi suất kép 3 năm là:

 • Câu hỏi:

  6.Bạn đang xem xét đầu tư vào một cổ phiếu cho lợi suất mong đợi là 38% và mức rủi ro là 15%. Mức lợi suất cơ bản bạn mong muốn khi đầu tư vào cổ phiếu này là lãi suất kho bạc 8,5. Bạn là người có mức ngại rủi ro A = 2. Bạn có đằut vào cổ phiếu trên không?

 • Câu hỏi:

  7.Nhận định nào là sai về thị trường thứ cấp

 • Câu hỏi:

  8.Những điều kiện cơ bản để được phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng, trong đó bao gồm: I. Có mức vốn điều lệ tối thiểu 5 tỷ đồng II. Có ít nhất 2 năm liên tục gần nhất kinh doanh có lợi nhuận. III. Có ít nhất 20% cổ phần bán cho ít nhất 100 người ngoài tổ chức phát hành và số cổ đông sáng lập nắm giữ tối thiểu 20% cổ phần. IV. Giá trị cổ phiếu xin phát hành thêm không lớn hơn giá trị cổ phiếu đang lưu hành.

 • Câu hỏi:

  9.Bạn đang sở hữu 1 lượng TP chuyển đổi của VCB. TP này đang được giao dịch ở giá 200.000đ cho 1 TP mệnh giá 100.000đ. Nguời sở hữu TP này được dùng mệnh giá để mua CO VCB khi cổ phần hoá với giá đấu thầu bình quân. Giả sử khi đấu giá để CP hoá, VCB có giá đấu thầu bình quân là 200.000 đ/1 CP. Theo bạn:

 • Câu hỏi:

  10.Đường trung bình động (MA20) cắt đường biểu hiện giá CP REE từ dưới lên, đây là tín hiệu khuyên người đầu tư nên

Xem kết quả