Vui Lòng Chọn Môn Thi

UserName:

Key còn lại:

Key đã dùng:

 • Câu hỏi:

  1.Nếu một nhà phân tích muốn đánh giá khả năng thanh toán nợ ngắn hạn (đáo hạn trong vòng 1 năm 0 của công ty, trong các chỉ số sau đây chỉ số nào được ông ta quan tâm nhất:

 • Câu hỏi:

  2.Điều kiện cần thiết để thành lập Công ty cổ phần là:

 • Câu hỏi:

  3.Ông X vừa bán 100 cổ phiếu của công ty A với giá 40 USD/cổ phiếu. Ông ta mua cổ phiếu đó 1 năm trước đây với giá 30 USD/cổ phiếu, năm vừa qua ông ta có nhận cổ tức 2USD/cổ phiếu. Vậy thu nhập trước thuế của ông từ 100 cổ phiếu A là:

 • Câu hỏi:

  4.Một trong các nhược điểm trong hoạt động của công ty cổ phần là:

 • Câu hỏi:

  5.Mục tiêu chính của công tác thanh tra, giám sát việc thực hiện pháp luật chứng khoán và thị trường chứng khoán là: I. Bảo vệ quyền lợi của người đầu tư II. Góp phần đảm bảo cho hoạt động thị chứng khoán công bằng công khai và hiệu quả III. Giảm thiểu rủi ro hệ thống IV. Để người đầu tư ngày càng có lãi

 • Câu hỏi:

  6.Những nghiên cứu đã chứng tỏ rằng, nếu đầu tư vào những cổ phiếu có P/E thấp là phương pháp tốt để thắng lợi trên thị trường.

 • Câu hỏi:

  7.Đối với người quản lý đầu tư trái phiếu chủ động và dự đoán lãi suất sẽ giảm mạnh, người dân đó sẽ thực hiện đầu tư theo chiến thuật sau để tăng lãi đầu tư:

 • Câu hỏi:

  8.Ngân hàng công bố lãi suất gửi tiết kiệm tháng là 1%, lãi suất này tương đương với lãi suất kép năm là:

 • Câu hỏi:

  9.Bạn đang xem xét đầu tư vào một cổ phiếu cho lợi suất mong đợi là 38% và mức rủi ro là 15%. Mức lợi suất cơ bản bạn mong muốn khi đầu tư vào cổ phiếu này là lãi suất kho bạc 8,5%. Bạn là người có mức ngại rủi ro A = 2. Bạn có đầu tư vào cổ phiếu trên không?

 • Câu hỏi:

  10.Khi lãi suất thị trường tăng thì người kinh doanh trái phiếu chủ động nên:

Xem kết quả