Vui Lòng Chọn Môn Thi

UserName:

Key còn lại:

Key đã dùng:

 • Video/ Hinh minh họa

  example2

  Cick vào hình để xem hinh lớn

  Câu hỏi:

  1.Thuộc tính đặc trưng của vật chất theo quan niệm của triết học Mác-Lênin là gì?

 • Video/ Hinh minh họa

  example2

  Cick vào hình để xem hinh lớn

  Câu hỏi:

  2.Khi gia nhập Việt Nam là thành viên thứ bao nhiêu của Liên Hợp Quốc?

 • Video/ Hinh minh họa

  example2

  Cick vào hình để xem hinh lớn

  Câu hỏi:

  3.Tính thống nhất thực sự của thế giới là gì theo quan niệm của Ph.Ăngghen?

 • Câu hỏi:

  4.Nhóm nhân tố vĩ mô gồm những nhân tố nào?

 • Video/ Hinh minh họa

  example2

  Cick vào hình để xem hinh lớn

  Câu hỏi:

  5.Năm 2010,huấn luyện viên điền kinh Nguyễn Đình Minh đã nhận huân chương lao động hạng mấy?

 • Video/ Hinh minh họa

  example2

  Cick vào hình để xem hinh lớn

  Câu hỏi:

  6.Quả bóng cuốn bằng dây đồng lớn nhất thế giới nặng bao nhiêu kg?

 • Video/ Hinh minh họa

  example2

  Cick vào hình để xem hinh lớn

  Câu hỏi:

  7.Về mặt diện tích, châu Phi đứng hàng thứ mấy thế giới?

 • Video/ Hinh minh họa

  example2

  Cick vào hình để xem hinh lớn

  Câu hỏi:

  8.Thời gian Hiệp định Thương mại Việt- Mỹ được ký kết?

 • Video/ Hinh minh họa

  example2

  Cick vào hình để xem hinh lớn

  Câu hỏi:

  9.Trường ĐHXD thành lập vào ngày tháng năm nào?

 • Video/ Hinh minh họa

  example2

  Cick vào hình để xem hinh lớn

  Câu hỏi:

  10.Sách kỷ lục Guinness vừa chính thức công nhận Jyoti Amge (17 tuổi) là teen thấp nhất thế giới. Teen này hiện cao bao nhiêu?

Xem kết quả