Vui Lòng Chọn Môn Thi

UserName:

Key còn lại:

Key đã dùng:

 • Video/ Hinh minh họa

  example2

  Cick vào hình để xem hinh lớn

  Câu hỏi:

  1.Lục địa nóng nhất thế giới là lục địa nào?

 • Video/ Hinh minh họa

  example2

  Cick vào hình để xem hinh lớn

  Câu hỏi:

  2.Giữ kỷ lục chiến tranh ngắn nhất trong lịch sử mà phần thắng thuộc về nước nào?

 • Video/ Hinh minh họa

  example2

  Cick vào hình để xem hinh lớn

  Câu hỏi:

  3.Cơ thể chúng ta tiết ra mấy loại nước mắt khác nhau?

 • Video/ Hinh minh họa

  example2

  Cick vào hình để xem hinh lớn

  Câu hỏi:

  4.Lễ hội Hoa Ban là của dân tộc nào?

 • Video/ Hinh minh họa

  example2

  Cick vào hình để xem hinh lớn

  Câu hỏi:

  5.Người sở hữu "cặp giò" dài nhất thế giới là bao nhiêu?

 • Câu hỏi:

  6.Cựu vận động viên bóng bàn Đặng Á Bình (Trung Quốc) đã nhận bằng tiến sĩ của đại học Cambridge vào năm nào?

 • Câu hỏi:

  7.Dựa vào mấy yếu tố vật lý chủ yếu mà người ta đánh giá một hành tinh trong vũ trụ giống với trái đất?

 • Câu hỏi:

  8.Nhóm nhân tố vĩ mô gồm những nhân tố nào?

 • Video/ Hinh minh họa

  example2

  Cick vào hình để xem hinh lớn

  Câu hỏi:

  9.Lễ hội xuống đồng của người Tày có tên là gì?

 • Video/ Hinh minh họa

  example2

  Cick vào hình để xem hinh lớn

  Câu hỏi:

  10."Biếm sĩ" Chóe mất vào ngày nào?

Xem kết quả