Vui Lòng Chọn Môn Thi

UserName:

Key còn lại:

Key đã dùng:

 • Video/ Hinh minh họa

  example2

  Cick vào hình để xem hinh lớn

  Câu hỏi:

  1.Christopher Columbus được sinh ra tại nước nào?

 • Video/ Hinh minh họa

  example2

  Cick vào hình để xem hinh lớn

  Câu hỏi:

  2.Lễ hội xuống đồng của người Tày có tên là gì?

 • Video/ Hinh minh họa

  example2

  Cick vào hình để xem hinh lớn

  Câu hỏi:

  3.Người sở hữu "cặp giò" dài nhất thế giới là bao nhiêu?

 • Video/ Hinh minh họa

  example2

  Cick vào hình để xem hinh lớn

  Câu hỏi:

  4.Năm 2001 trên một triệu vé cho tour diễn "2001 Black & Blue U.S. Tour" đã được bán trong bao lâu?

 • Câu hỏi:

  5.Nhóm nhân tố vĩ mô gồm những nhân tố nào?

 • Video/ Hinh minh họa

  example2

  Cick vào hình để xem hinh lớn

  Câu hỏi:

  6."Biếm sĩ" Chóe mất vào ngày nào?

 • Video/ Hinh minh họa

  example2

  Cick vào hình để xem hinh lớn

  Câu hỏi:

  7.Giữ kỷ lục chiến tranh ngắn nhất trong lịch sử mà phần thắng thuộc về nước nào?

 • Video/ Hinh minh họa

  example2

  Cick vào hình để xem hinh lớn

  Câu hỏi:

  8.Loài nào sau đây không thuộc lớp bò sát ?

 • Video/ Hinh minh họa

  example2

  Cick vào hình để xem hinh lớn

  Câu hỏi:

  9.Lục địa nóng nhất thế giới là lục địa nào?

 • Video/ Hinh minh họa

  example2

  Cick vào hình để xem hinh lớn

  Câu hỏi:

  10.Năm 1468 vua Lê Thánh Tông có khắc một bài thơ vào vách của một ngọn núi ở Hạ Long. Ngọn núi đó tên là gì?

Xem kết quả