Vui Lòng Chọn Môn Thi

UserName:

Key còn lại:

Key đã dùng:

 • Video/ Hinh minh họa

  example2

  Cick vào hình để xem hinh lớn

  Câu hỏi:

  1.Tên thủ lĩnh cuộc khởi nghĩa Đô Lương năm 1941?

 • Video/ Hinh minh họa

  example2

  Cick vào hình để xem hinh lớn

  Câu hỏi:

  2.Trường ĐHXD thành lập vào ngày tháng năm nào?

 • Video/ Hinh minh họa

  example2

  Cick vào hình để xem hinh lớn

  Câu hỏi:

  3.Năm 2010,huấn luyện viên điền kinh Nguyễn Đình Minh đã nhận huân chương lao động hạng mấy?

 • Câu hỏi:

  4.Ai là người trẻ nhất được nhà nước ta phong tặng danh hiệu nghệ sĩ nhân dân?

 • Câu hỏi:

  5.Ph.Ăngghen viết: "[.........] là điều kiện cơ bản đầu tiên của toàn bộ đời sống loài người, và như thế đến một mức mà trên một ý nghĩa nào đó, chúng ta phải nói: [............] đã sáng tạo ra bản thân con người". Hãy điền một từ vào chỗ trống để hoàn thiện câu trên

 • Video/ Hinh minh họa

  example2

  Cick vào hình để xem hinh lớn

  Câu hỏi:

  6.Lễ hội Hoa Ban là của dân tộc nào?

 • Video/ Hinh minh họa

  example2

  Cick vào hình để xem hinh lớn

  Câu hỏi:

  7.Loài nào sau đây không thuộc lớp bò sát ?

 • Video/ Hinh minh họa

  example2

  Cick vào hình để xem hinh lớn

  Câu hỏi:

  8.Ngã ba Đồng Lộc-nơi 10 cô gái TNXP đã hi sinh anh dũng nay thuộc tỉnh nào?

 • Video/ Hinh minh họa

  example2

  Cick vào hình để xem hinh lớn

  Câu hỏi:

  9.Người sở hữu "cặp giò" dài nhất thế giới là bao nhiêu?

 • Câu hỏi:

  10.Chất liệu để viết chữ của người Lưỡng Hà cổ đại là gì ?

Xem kết quả