Vui Lòng Chọn Môn Thi

UserName:

Key còn lại:

Key đã dùng:

 • Video/ Hinh minh họa

  example2

  Cick vào hình để xem hinh lớn

  Câu hỏi:

  1.Nước nào có diện tích lớn nhất thế giới?

 • Video/ Hinh minh họa

  example2

  Cick vào hình để xem hinh lớn

  Câu hỏi:

  2.Tìm câu trả lời sai : Mối quan hệ giữa nhu cầu cụ thể và hàng hóa đuơc thể hiện ở ________?

 • Video/ Hinh minh họa

  example2

  Cick vào hình để xem hinh lớn

  Câu hỏi:

  3.Thông thường ở lứa tuổi nào con người ngưng phát triển vể chiều cao?

 • Video/ Hinh minh họa

  example2

  Cick vào hình để xem hinh lớn

  Câu hỏi:

  4.Người Đan Mạch luôn muốn sáng ngày 1/1 tết khi mở cửa ra, trước cửa nhà họ là đầy _______?

 • Câu hỏi:

  5.Người cao nhất thế giới tên gì?

 • Video/ Hinh minh họa

  example2

  Cick vào hình để xem hinh lớn

  Câu hỏi:

  6.Nền văn hóa của dân tộc Mường tập trung nhiều nhất tại địa phương nào ở nước ta?

 • Video/ Hinh minh họa

  example2

  Cick vào hình để xem hinh lớn

  Câu hỏi:

  7.Ngô Thừa Ân nổi tiếng văn hay chữ tốt, nhưng thi cử lại lận đận. Ngô Thừa Ân thi nhiều lần, nhưng không đỗ. Mãi tới năm khoảng 40 tuổi, ông mới đỗ cống sinh. Sau đó đến Bắc Kinh để được tuyển dụng làm quan, ông nhận một chức quan nhỏ, tác phẩm nào sau đây là của ông?

 • Video/ Hinh minh họa

  example2

  Cick vào hình để xem hinh lớn

  Câu hỏi:

  8.Kẹo cao su được bán lần đầu tiên tại đâu và vào năm nào?

 • Video/ Hinh minh họa

  example2

  Cick vào hình để xem hinh lớn

  Câu hỏi:

  9.Bưởi Năm Roi nổi tiếng là sản phẩm của địa phương nào dưới đây?

 • Video/ Hinh minh họa

  example2

  Cick vào hình để xem hinh lớn

  Câu hỏi:

  10.Bức tượng bà đầm xòe là tên người dân Hà Nội thường gọi một bản sao của tượng nào?

Xem kết quả