Vui Lòng Chọn Môn Thi

UserName:

Key còn lại:

Key đã dùng:

 • Câu hỏi:

  1.Thiết bị nào sau đây KHÔNG phải là thiết bị đầu vào của một hệ thống máy tính?

 • Câu hỏi:

  2.Thiết bị nào quan trọng nhất, quyết định khả năng của hệ máy vi tính?

 • Câu hỏi:

  3.Lỗi nào không liên quan đến bo mạch chính:

 • Video/ Hinh minh họa

  example2

  Cick vào hình để xem hinh lớn

  Câu hỏi:

  4.Tốc độ 1x chuẩn của ổ đĩa CD-ROM thường có giá trị là:

 • Câu hỏi:

  5.Trong kiến trúc máy vi tính 4 bits. Khối nào làm thực hiện nhiệm vụ con trỏ lệnh.

 • Câu hỏi:

  6.Bộ phận nào quyết định khả nãng của bo mạch chính?

 • Video/ Hinh minh họa

  example2

  Cick vào hình để xem hinh lớn

  Câu hỏi:

  7.Sự khác nhau cơ bản của bộ nguồn ATX và µATX ( PIV)?

 • Video/ Hinh minh họa

  example2

  Cick vào hình để xem hinh lớn

  Câu hỏi:

  8.Cách kiểm tra tình trạng hoạt động của bộ nguồn?

 • Câu hỏi:

  9.Sau khi hoàn tất quá trình cài đặt Hệ điều hành Windows 2000 và lấy đĩa CD cài đặt ra khỏi ổ đĩa, khởi động lại máy tính thì xuất hiện thông báo “Can’t find bootable CD-ROM device”. Cách khắc phục vấn đề này là?

 • Câu hỏi:

  10.Hệ điều hành mã nguồn mở thông dụng nhất hiện nay là?

Xem kết quả