Vui Lòng Chọn Môn Thi

UserName:

Key còn lại:

Key đã dùng:

 • Câu hỏi:

  1.Giả sử ngày hệ thống của máy tính là: 8/18/2008; Khi đó tại ô A2 gõ vào công thức =Today()-1 thì nhận được kết quả là?

 • Câu hỏi:

  2.Trong Excel để tìm và thay thế dữ liệu bạn bấm tổ hợp phím:

 • Video/ Hinh minh họa

  example2

  Cick vào hình để xem hinh lớn

  Câu hỏi:

  3.Cho bảng số liệu sau, Khi nhập công thức sau: =SUMIF(D31:D35,>=50.000,C31:C35) cho kết quả:

 • Câu hỏi:

  4.Hàm COUNTBLANK dùng để làm gì?

 • Câu hỏi:

  5.Trong Excel để chèn thêm một dòng bạn chọn:

 • Câu hỏi:

  6.Trong bảng tính Excel, giao của một hàng và một cột được gọi là?

 • Câu hỏi:

  7.Một bảng tính worksheet bao gồm:

 • Câu hỏi:

  8.Các địa chỉ sau đây là địa chỉ gì: $A1,B$5,$L9, $DS7:

 • Câu hỏi:

  9.Trong Excel không thể thực hiện công việc nào sau đây:

 • Câu hỏi:

  10.Biểu thức sau cho giá trị là bao nhiêu? =AND(5>4, 6<9, OR(2<1,3>2))

Xem kết quả