Vui Lòng Chọn Môn Thi

UserName:

Key còn lại:

Key đã dùng:

 • Câu hỏi:

  1.Biểu thức sau cho kết quả là bao nhiêu nếu DTB = 9 và HK loại C trong đó DTB: Điểm trung bình. HK: Hạnh kiểm =If(OR(DTB>=8, HK= "A"),1000,300)

 • Câu hỏi:

  2.Trong Excel để làm ẩn Sheet hiện hành bạn chọn:

 • Câu hỏi:

  3.Trong Excel để định dạng dữ liệu bạn chọn:

 • Câu hỏi:

  4.Trong bảng tính Excel, tại ô A2 có sẵn giá trị số không (0), tại ô B2 gõ vào công thức =5/A2 thì nhận được kết quả:

 • Câu hỏi:

  5.Trong Excel để tìm và thay thế dữ liệu bạn bấm tổ hợp phím:

 • Câu hỏi:

  6.Trong Excel , để đổi dấu số lẽ từ dấu (.) sang dấu (,), ta thực hiện:

 • Câu hỏi:

  7.Trong bảng tính Excel, tại ô A2 có sẵn giá trị chuỗi "Tin hoc"; ô B2 có giá trị số 2008. Tại ô C2 gõ vào công thức =A2+B2 thì nhận được kết quả:

 • Video/ Hinh minh họa

  example2

  Cick vào hình để xem hinh lớn

  Câu hỏi:

  8.Cho biết kết quả khi nhập công thức sau: = PRODUCT(INDFX(A1:F6,5,6),3)

 • Câu hỏi:

  9.Để chỉnh sửa dữ liệu ở 1 ô hiện hành trong Excel ta có thể bấm:

 • Câu hỏi:

  10.Khi ta gõ công thức : =DAY(DATEVALUE(“12/03/98”) thì kết quả là :

Xem kết quả