Vui Lòng Chọn Môn Thi

UserName:

Key còn lại:

Key đã dùng:

 • Câu hỏi:

  1.Trong WinWord, để tạo một trang văn bản mới, ta dùng tổ hợp phím

 • Câu hỏi:

  2.Trong soạn thảo Word, muốn chuyển đổi giữa hai chế độ gõ là chế độ gõ chèn và chế độ gõ đè, ta bấm phím

 • Video/ Hinh minh họa

  example2

  Cick vào hình để xem hinh lớn

  Câu hỏi:

  3.Thao tác nào sau đây thực hiện việc chuyển chữ thường thành chữ hoa và ngược lại:

 • Câu hỏi:

  4.Muốn xác định khoảng cách và vị trí ký tự, ta vào:

 • Câu hỏi:

  5.Để thực hiện chức năng Mail Merge, ta chọn menu:

 • Câu hỏi:

  6.Trong WinWord, để thuận tiện hơn trong khi lựa chọn kích thước lề trái, lề phải,... ta có thể khai báo đơn vị đo:

 • Câu hỏi:

  7.Trong WinWord, để thuận tiện hơn trong khi lựa chọn kích thước lề trái, lề phải,... ta có thể khai báo đơn vị đo:

 • Câu hỏi:

  8.Chức năng "FIND AND REPLACE", có thể được thực hiện bằng phím nóng :

 • Câu hỏi:

  9.Để ghép dữ liệu nhiều ô trong bảng thành một ô, ta đánh dấu các ô đó và dùng menu

 • Câu hỏi:

  10.Trong trang Format/Bullets and Numbering, nếu muốn chọn thông số khác ta vào mục Customize. Trong này, phần Number Format dùng để:

Xem kết quả