Vui Lòng Chọn Môn Thi

UserName:

Key còn lại:

Key đã dùng:

 • Video/ Hinh minh họa

  example2

  Cick vào hình để xem hinh lớn

  Câu hỏi:

  1.Để văn bản có một nét gạch giữa, thao tác nào sau đây đúng:

 • Câu hỏi:

  2.Để thay đổi đơn vị đo của thức, ta chọn:

 • Câu hỏi:

  3.Trong Winword để chèn bảng ta vào:

 • Video/ Hinh minh họa

  example2

  Cick vào hình để xem hinh lớn

  Câu hỏi:

  4.Để văn bản có một nét gạch giữa, thao tác nào sau đây đúng:

 • Câu hỏi:

  5.Trong trang Format/Bullets and Numbering, nếu muốn chọn thông số khác ta vào mục Customize.Trong này, phần Number Format dùng để:

 • Câu hỏi:

  6.Trong WinWord, để thuận tiện hơn trong khi lựa chọn kích thước lề trái, lề phải,... ta có thể khai báo đơn vị đo:

 • Câu hỏi:

  7.Trong Word, sau khi dịnh dạng in nghiêng cho một khối văn bản, muốn bỏ định dạng đó phải dùng lệnh hoặc tổ hợp phím nào:

 • Câu hỏi:

  8.Với chức năng của Word, bạn không thể thực hiện được việc:

 • Câu hỏi:

  9.Muốn xác định khoảng cách và vị trí ký tự, ta vào:

 • Câu hỏi:

  10.Muốn xem lại trang văn bản trước khi in, ta dùng:

Xem kết quả