Vui Lòng Chọn Môn Thi

UserName:

Key còn lại:

Key đã dùng:

 • Câu hỏi:

  1.Để sử dụng các hàm trong bảng, ta thực hiện:

 • Video/ Hinh minh họa

  example2

  Cick vào hình để xem hinh lớn

  Câu hỏi:

  2.Để chèn một công thức toán học vào văn bản :

 • Câu hỏi:

  3.Trước khi in nếu muốn in 2 mặt ta phải chọn trang chẵn lẻ để in bằng cách chọn file, chọn Print, sau đó trong Print tiếp tục chọn :

 • Câu hỏi:

  4.Để chia dạng cột báo trong văn bản Word ta làm như sau:

 • Câu hỏi:

  5.Để tăng khoảng cách đoạn chứa con trỏ với đoạn văn dưới nó, ta dùng menu

 • Câu hỏi:

  6.Trong MS Word, công dụng của tổ hợp phím Ctrl - S là:

 • Câu hỏi:

  7.Để xem tài liệu trước khi in, ta chọn File/Print Preview hoặc nhấn tổ hợp phím nóng:

 • Câu hỏi:

  8.Khi đang soạn thảo văn bản Word, muốn phục hồi thao tác vừa thực hiện thì bấm tổ hợp phím nào:

 • Câu hỏi:

  9.Trong Microsoft Word, sau khi chọn chức năng Insert / Break có thể thực hiện:

 • Video/ Hinh minh họa

  example2

  Cick vào hình để xem hinh lớn

  Câu hỏi:

  10.Để văn bản có một nét gạch giữa, thao tác nào sau đây đúng:

Xem kết quả