Vui Lòng Chọn Môn Thi

UserName:

Key còn lại:

Key đã dùng:

 • Video/ Hinh minh họa

  example2

  Cick vào hình để xem hinh lớn

  Câu hỏi:

  1.Để thay đổi nội dung văn bản của một đối tượng WordArt, trên thanh công cụ WordArt:

 • Câu hỏi:

  2.Từ vị trí điểm chèn về đầu văn bản, ta thực hiện như sau :

 • Câu hỏi:

  3.Trong Format/ Tabs, mục Tab Stop position dùng để xác định khoảng cách:

 • Câu hỏi:

  4.Trong soạn thảo Word, muốn định dạng lại trang giấy in, ta thực hiện

 • Câu hỏi:

  5.Để đánh dấu chọn toàn bộ văn bản trên màn hình, ta có thể

 • Câu hỏi:

  6.Để canh giữa cho một đoạn văn bản ta nhấn

 • Câu hỏi:

  7.Để thay đổi đơn vị đo của thức, ta chọn:

 • Câu hỏi:

  8.Trong trang Format/Bullets and Numbering, nếu muốn chọn thông số khác ta vào mục Customize.Trong này, phần Number Format dùng để:

 • Câu hỏi:

  9.Trong chế độ tạo bảng Table của phần mềm Winword, để tách ô thành nhiều ô ta thực hiện:

 • Câu hỏi:

  10.Chức năng Formula trong menu Table dùng để:

Xem kết quả