Vui Lòng Chọn Môn Thi

UserName:

Key còn lại:

Key đã dùng:

 • Câu hỏi:

  1.Để tô màu nền cho một đối tượng Autoshape, ta thực hiện lệnh:

 • Video/ Hinh minh họa

  example2

  Cick vào hình để xem hinh lớn

  Câu hỏi:

  2.Trong Winword để đánh số thứ tự đầu dòng văn bản ta vào:

 • Câu hỏi:

  3.Shortcut là biểu tượng đại diện cho một chương trình hay một tập tin để khởi động một chương trình hay một tập tin. Vậy có mấy loại shortcut

 • Câu hỏi:

  4.Trong Word, để canh trái văn bản ta sử dụng tổ hợp:

 • Video/ Hinh minh họa

  example2

  Cick vào hình để xem hinh lớn

  Câu hỏi:

  5.Để văn bản có một nét gạch giữa, thao tác nào sau đây đúng:

 • Câu hỏi:

  6.Để viết tiêu đề đầu trang và cuối trang cho tài liệu thao tác nào sau đây là đúng:

 • Câu hỏi:

  7.Để xuất hiện thêm các thanh công cụ khác trong MS Word ta chọn thao tác nào:

 • Câu hỏi:

  8.Muốn làm xuất hiện hộp Header and Footer trong Winword nhấp chuột lên thực đơn lệnh:

 • Câu hỏi:

  9.Microsoft Word là:

 • Câu hỏi:

  10.Trong WinWord sau khi định dạng in nghiêng cho 1 khối , muốn xóa định dạng của khối đó dùng lệnh hay tổ hợp phím gì?

Xem kết quả