Vui Lòng Chọn Môn Thi

UserName:

Key còn lại:

Key đã dùng:

 • Câu hỏi:

  1.Trong soạn thảo Winword, công dụng của tổ hợp phím Ctrl + O:

 • Câu hỏi:

  2.Trong hộp thoai Font(Format/Font) lệnh Superscript có công dụng:

 • Câu hỏi:

  3.Khi soạn thảo văn bản trong Winword, để hiển thị trang sẽ in lên màn hình, ta chọn :

 • Câu hỏi:

  4.Chức năng Format / Paragraph không thể thực hiện yêu cầu nào sau đây:

 • Câu hỏi:

  5.Với chức năng của Word, bạn không thể thực hiện được việc:

 • Video/ Hinh minh họa

  example2

  Cick vào hình để xem hinh lớn

  Câu hỏi:

  6.Trong WinWord để chèn hình ảnh vào văn bản ta nhấp vào Menu:

 • Câu hỏi:

  7.Trong soạn thảo Word, muốn trình bày văn bản dạng cột (dạng thường thấy tên các trang báo và tạp chí), ta thực hiện:

 • Câu hỏi:

  8.Muốn xác định khoảng cách và vị trí ký tự, ta vào:

 • Câu hỏi:

  9.Trong chế độ tạo bảng Table của phần mềm Winword, để tách ô thành nhiều ô ta thực hiện:

 • Câu hỏi:

  10.Trên màn hình Word, tại dòng có chứa các hình: tờ giấy trắng, đĩa vi tính, máy in, ..., được gọi là:

Xem kết quả