Vui Lòng Chọn Môn Thi

UserName:

Key còn lại:

Key đã dùng:

 • Câu hỏi:

  1.Để có thể cuộn chữ thành nhiều dòng trong ô, ta dùng

 • Video/ Hinh minh họa

  example2

  Cick vào hình để xem hinh lớn

  Câu hỏi:

  2.Để chia cột cho văn bản đang soạn, ta có thể:

 • Câu hỏi:

  3.Trong soạn thảo Winword, muốn chuyển đổi giữa hai chế độ gõ: chế độ gõ chèn và chế độ gõ đè; ta bấm phím:

 • Câu hỏi:

  4.Để thay đổi đơn vị đo của thước, ta chọn:

 • Video/ Hinh minh họa

  example2

  Cick vào hình để xem hinh lớn

  Câu hỏi:

  5.Để chia văn bản thành 2 cột bạn thực hiện như thế nào:

 • Câu hỏi:

  6.Để viết tiêu đề đầu trang và cuối trang cho tài liệu thao tác nào sau đây là đúng:

 • Câu hỏi:

  7.Phím nóng Ctrl + Shift + =, có chức năng gì?

 • Video/ Hinh minh họa

  example2

  Cick vào hình để xem hinh lớn

  Câu hỏi:

  8.Để hạ thấp ký tự 6pt ( Vd: tin học chữ “học” được hạ thấp) thao tác như thế nào:

 • Video/ Hinh minh họa

  example2

  Cick vào hình để xem hinh lớn

  Câu hỏi:

  9.Khi sử dụng Word, thao tác nào dưới đây bạn không làm được:

 • Câu hỏi:

  10.Trong WinWord, để thuận tiện hơn trong khi lựa chọn kích thước lề trái, lề phải,... ta có thể khai báo đơn vị đo:

Xem kết quả