Vui Lòng Chọn Môn Thi

UserName:

Key còn lại:

Key đã dùng:

 • Câu hỏi:

  1.Các thành phần: bộ nhớ chính, bộ xử lý trung ương, bộ phận nhập xuất là

 • Câu hỏi:

  2.Khi một đối tượng trong Windows (File, Folder, Shortcut) đang được chọn, gõ phím F2 cho phép ta:

 • Câu hỏi:

  3.Số 11010101 trong hệ nhị phân bằng bao nhiêu trong hệ thập phân:

 • Câu hỏi:

  4.Nghi thức chuyển tập tin thông qua mọi trường mạng là :

 • Câu hỏi:

  5.Danh sách các mục chọn trong thực đơn gọi là

 • Video/ Hinh minh họa

  example2

  Cick vào hình để xem hinh lớn

  Câu hỏi:

  6.Một địa chỉ Email có dạng tổng quát :

 • Video/ Hinh minh họa

  example2

  Cick vào hình để xem hinh lớn

  Câu hỏi:

  7.Cho biết phím chức năng dùng để chuyển duyệt qua các cửa sổ đang mở trong Windows:

 • Câu hỏi:

  8.Hệ thống các chương trình đảm nhận chức năng làm môi trường trung gian giữa người sử dụng và phần cứng của máy tính được gọi là

 • Câu hỏi:

  9.Để bật/tắt thanh công cụ trong cửa sổ Folder chọn:

 • Câu hỏi:

  10.Các ký tự sau đây ký tự nào không được sử dụng để đặt tên của tập tin, thư mục:

Xem kết quả