Vui Lòng Chọn Môn Thi

UserName:

Key còn lại:

Key đã dùng:

 • Câu hỏi:

  1.CPU được ví như ……….. của máy tính

 • Câu hỏi:

  2.Các loại hệ điều hành Windows đều có khả năng tự động nhận biết các thiết bị phần cứng và tự động cài đặt cấu hình của các thiết bị dây là chức năng:

 • Video/ Hinh minh họa

  example2

  Cick vào hình để xem hinh lớn

  Câu hỏi:

  3.Nếu kết nối Internet của bạn chậm, theo bạn nguyên nhân chính là gì?

 • Câu hỏi:

  4.Các thành phần: bộ nhớ chính, bộ xử lý trung ương, bộ phận nhập xuất là

 • Video/ Hinh minh họa

  example2

  Cick vào hình để xem hinh lớn

  Câu hỏi:

  5.Phần mềm nào dưới đây không phải là phần mềm hệ thống?

 • Video/ Hinh minh họa

  example2

  Cick vào hình để xem hinh lớn

  Câu hỏi:

  6.Mở một cửa sổ folder hoặc một mục chương trình, ta phải thao tác như sau

 • Câu hỏi:

  7.Trong Windows Vista để sử dụng chức năng Flip 3D ta nhấn tổ hợp phím nào sau đây:

 • Câu hỏi:

  8.Windows Explorer có các thành phần: Explorer bar, Explorer view, Tool bar, menu bar. Còn lại là gì?

 • Câu hỏi:

  9.Hex là hệ đếm:

 • Video/ Hinh minh họa

  example2

  Cick vào hình để xem hinh lớn

  Câu hỏi:

  10.Trong Windows Explorer, để hiển thị các thông tin về kích thước, ngày giờ tạo của các tập tin, ta thực hiện

Xem kết quả