Vui Lòng Chọn Môn Thi

UserName:

Key còn lại:

Key đã dùng:

 • Video/ Hinh minh họa

  example2

  Cick vào hình để xem hinh lớn

  Câu hỏi:

  1.Mở một cửa sổ folder hoặc một mục chương trình, ta phải thao tác như sau

 • Câu hỏi:

  2.Để cài đặt thêm các bộ Font trong môi trường Windows, ta dùng chức năng

 • Câu hỏi:

  3.Phím tắt Ctrl + V thường được sử dụng để:

 • Câu hỏi:

  4.Dạng file có đuôi là .exe là………..?

 • Câu hỏi:

  5.Danh sách các mục chọn trong thực đơn gọi là

 • Câu hỏi:

  6.Phím Scroll Lock dùng để:

 • Câu hỏi:

  7.Cụm từ viết tắt nào không để chỉ mạng máy tính:

 • Video/ Hinh minh họa

  example2

  Cick vào hình để xem hinh lớn

  Câu hỏi:

  8.Phần mềm nào dưới đây không phải là phần mềm hệ thống?

 • Video/ Hinh minh họa

  example2

  Cick vào hình để xem hinh lớn

  Câu hỏi:

  9.Bộ nhớ RAM và ROM là bộ nhớ gì:

 • Câu hỏi:

  10.Người và máy tính giao tiếp với nhau thông qua

Xem kết quả