Vui Lòng Chọn Môn Thi

UserName:

Key còn lại:

Key đã dùng:

 • Câu hỏi:

  1.Cái nào sau đây ít giống với 4 cái còn lại nhất ?

 • Video/ Hinh minh họa

  example2

  Cick vào hình để xem hinh lớn

  Câu hỏi:

  2.Số tiếp theo trong dãy số sau đây là số nào ? 135…45…180…60…240…80…???

 • Video/ Hinh minh họa

  example2

  Cick vào hình để xem hinh lớn

  Câu hỏi:

  3.Tìm hình thích hợp

 • Video/ Hinh minh họa

  example2

  Cick vào hình để xem hinh lớn

  Câu hỏi:

  4.Chọn 3 trong 4 hình bên dưới để lắp thánh 1 hình vuông

 • Video/ Hinh minh họa

  example2

  Cick vào hình để xem hinh lớn

  Câu hỏi:

  5.Điền hình thích hợp vào dấu ?

 • Video/ Hinh minh họa

  example2

  Cick vào hình để xem hinh lớn

  Câu hỏi:

  6.Tìm hình còn thiếu ???

 • Câu hỏi:

  7.ANH với CHỊ giống như CHÁU GÁI với:

 • Câu hỏi:

  8.Từ nào sau đây không cùng chức năng so với các từ còn lại?

 • Video/ Hinh minh họa

  example2

  Cick vào hình để xem hinh lớn

  Câu hỏi:

  9.Điền số đúng vào dấu ?

 • Video/ Hinh minh họa

  example2

  Cick vào hình để xem hinh lớn

  Câu hỏi:

  10.Tìm hình còn thiếu điền vào dấu ?

Xem kết quả