Vui Lòng Chọn Môn Thi

UserName:

Key còn lại:

Key đã dùng:

 • Câu hỏi:

  1.Tuấn cao hơn Nam, Bình thấp hơn Tuấn.Câu nào đúng nhất:

 • Video/ Hinh minh họa

  example2

  Cick vào hình để xem hinh lớn

  Câu hỏi:

  2.Số tiếp theo trong dãy số sau đây là số nào ? 135…45…180…60…240…80…???

 • Câu hỏi:

  3.Ký tự tiếp theo của dãy ký tự A, D, G, J là gì?

 • Video/ Hinh minh họa

  example2

  Cick vào hình để xem hinh lớn

  Câu hỏi:

  4.Số tiếp theo của dãy số 1, 3, 6, 10 là ?

 • Video/ Hinh minh họa

  example2

  Cick vào hình để xem hinh lớn

  Câu hỏi:

  5.Số tiếp theo trong dãy số sau là số nào? 100, 98, 94, 86, ?

 • Video/ Hinh minh họa

  example2

  Cick vào hình để xem hinh lớn

  Câu hỏi:

  6.Tìm hình thích hợp điền vào dấu?

 • Câu hỏi:

  7.Trong 4 loại sau đây, loại nào có đặc tính ít giống với bốn loại còn lại

 • Video/ Hinh minh họa

  example2

  Cick vào hình để xem hinh lớn

  Câu hỏi:

  8.Gấp miếng bìa trên ta được hình hộp nào phía dưới?

 • Video/ Hinh minh họa

  example2

  Cick vào hình để xem hinh lớn

  Câu hỏi:

  9.Điền hình còn thiếu vào dấu ?

 • Video/ Hinh minh họa

  example2

  Cick vào hình để xem hinh lớn

  Câu hỏi:

  10.Có tất cả 4 trái xoài trên bàn, bạn lấy đi 3, hiện giờ bạn có bao nhiêu quả xoài?

Xem kết quả