Vui Lòng Chọn Môn Thi

UserName:

Key còn lại:

Key đã dùng:

 • Câu hỏi:

  1.Có 100 doanh nhân tham dự cuộc họp. 85 người mang theo điện thoại di động, 80 người mang máy nhắn tin, 75 người nói ít nhất 2 thứ tiếng và 70 người mặc veston. Do đó có một số người có tất cả các đặc điểm trên : điện thoại di động VÀ máy nhắn tin VÀ nói ít nhất 2 thứ tiếng VÀ mặc veston. Từ 100 doanh nhân này, có ít nhất bao nhiêu người có đặc điểm trên ?

 • Video/ Hinh minh họa

  example2

  Cick vào hình để xem hinh lớn

  Câu hỏi:

  2.Hình nào khác loại?

 • Video/ Hinh minh họa

  example2

  Cick vào hình để xem hinh lớn

  Câu hỏi:

  3.Điến hình vào dấu ?

 • Video/ Hinh minh họa

  example2

  Cick vào hình để xem hinh lớn

  Câu hỏi:

  4.Tìm hình logic thứ 4 của chuỗi hình dưới

 • Video/ Hinh minh họa

  example2

  Cick vào hình để xem hinh lớn

  Câu hỏi:

  5.Số tiếp theo trong dãy số sau là số nào? 100, 98, 94, 86, ?

 • Video/ Hinh minh họa

  example2

  Cick vào hình để xem hinh lớn

  Câu hỏi:

  6.Tìm hình logic với dãy hình trên

 • Video/ Hinh minh họa

  example2

  Cick vào hình để xem hinh lớn

  Câu hỏi:

  7.Tìm hình thích hợp

 • Câu hỏi:

  8.Cặp số nào dưới đây khác với các cặp số còn lại? A. 44, 93 B. 87, 21 C. 124, 452 D. 15, 3

 • Video/ Hinh minh họa

  example2

  Cick vào hình để xem hinh lớn

  Câu hỏi:

  9.Tìm hình còn thiếu ???

 • Video/ Hinh minh họa

  example2

  Cick vào hình để xem hinh lớn

  Câu hỏi:

  10.Điền số thích hợp vào ô dấu ?

Xem kết quả