Vui Lòng Chọn Môn Thi

UserName:

Key còn lại:

Key đã dùng:

 • Câu hỏi:

  1.Nét đặc sắc truyện ngắn Hai đứa trẻ của Thạch Lam về mặt nội dung là gì?

 • Câu hỏi:

  2.Thực chất của thái độ sống "ngất ngưởng" ở Nguyễn Công Trứ là

 • Câu hỏi:

  3.Lối viết kí của Lê Hữu Trác trong đoạn trích Vào phủ chúa Trịnh có nét đặc sắc gì?

 • Câu hỏi:

  4.Tác phẩm nào dưới đây không phải là sáng tác của Vũ Trọng Phụng?

 • Câu hỏi:

  5.Qua bài Cầu hiền chiếu của Ngô Thì Nhậm, vua Quang Trung hiện lên là con người

 • Câu hỏi:

  6.Trong các mối quan hệ sau, đâu là mối quan hệ có tác động gián tiếp nhưng sâu xa đến việc mở ra bi kịch bị từ chối quyền làm người của Chí Phèo trong tác phẩm cùng tên của nhà văn Nam Cao?

 • Câu hỏi:

  7.Vũ Trọng Phụng có bút danh là gì?

 • Câu hỏi:

  8.Trong các tác phẩm sau đây của Nam Cao, tác phẩm nào không phải viết về người trí thức nghèo?

 • Câu hỏi:

  9.Trước lời nhận xét của An: "Tàu hôm nay không đông, chị nhỉ", vì sao "Liên cầm tay em không đáp"? (Hai đứa trẻ, Thạch Lam)

 • Video/ Hinh minh họa

  example2

  Cick vào hình để xem hinh lớn

  Câu hỏi:

  10.Mục đích của việc tác giả đưa ra hình ảnh: "Một cái cột không thể đỡ nổi một căn nhà lớn, mưu lược một người không thể dựng nghiệp trị bình" (Chiếu cầu hiền, Ngô Thì Nhậm) là

Xem kết quả