Vui Lòng Chọn Môn Thi

UserName:

Key còn lại:

Key đã dùng:

 • Câu hỏi:

  1.Cảnh cho chữ trong Chữ người tử tù, Nguyễn Tuân sử dụng tương phản nhưng không tập trung làm nổi bật cặp đối lập nào trong những cặp sau đây?

 • Câu hỏi:

  2.Trong các tác phẩm sau đây của Nam Cao, tác phẩm nào không phải viết về người trí thức nghèo?

 • Câu hỏi:

  3.Qua bài Cầu hiền chiếu của Ngô Thì Nhậm, vua Quang Trung hiện lên là con người

 • Câu hỏi:

  4.Trước lời nhận xét của An: "Tàu hôm nay không đông, chị nhỉ", vì sao "Liên cầm tay em không đáp"? (Hai đứa trẻ, Thạch Lam)

 • Câu hỏi:

  5.Đối tượng được đề cập nhiều nhất trong các truyện ngắn của Nam Cao là gì?

 • Câu hỏi:

  6.Bi kịch bị từ chối quyền làm người của Chí Phèo trong tác phẩm cùng tên của nhà văn Nam Cao bắt đầu từ lúc nào?

 • Câu hỏi:

  7.Trong truyện ngắn Chữ người tử tù, sở nguyện cả đời Quản ngục là gì?

 • Câu hỏi:

  8.Nhận định nào nói không đúng đặc sắc nghệ thuật của đoạn trích Lẽ ghét thương của Nguyễn Đình Chiểu?

 • Câu hỏi:

  9.Trong truyện ngắn Chữ người tử tù, viên quản ngục có điểm gì khiến Huấn Cao trân trọng mà cho chữ?

 • Câu hỏi:

  10.Bút pháp miêu tả mà Lê Hữu Trác sử dụng trong đoạn trích Vào phủ chúa Trịnh nhằm làm nổi bật

Xem kết quả