Vui Lòng Chọn Môn Thi

UserName:

Key còn lại:

Key đã dùng:

 • Video/ Hinh minh họa

  example2

  Cick vào hình để xem hinh lớn

  Câu hỏi:

  1.Đầu thế kỉ XX, một thay đổi lớn trong chữ viết ở nước ta có ảnh hưởng đến văn học là gì?

 • Video/ Hinh minh họa

  example2

  Cick vào hình để xem hinh lớn

  Câu hỏi:

  2.Dòng nào không phải là nét nghĩa đúng của từ "ngất ngưởng" được sử dụng trong Bài ca ngất ngưởng của Nguyễn Công Trứ?

 • Câu hỏi:

  3.Yếu tố nào là quan trọng nhất để tạo nên sức hấp dẫn của đoạn thơ Lẽ ghét thương của Nguyễn Đình Chiểu?

 • Video/ Hinh minh họa

  example2

  Cick vào hình để xem hinh lớn

  Câu hỏi:

  4.Câu thơ "Vầng trăng bóng xế khuyết chưa tròn" trong bài Tự tình (bài II) của Hồ Xuân Hương thể hiện điều gì?

 • Câu hỏi:

  5.Tác giả không miêu tả đoàn tàu trong Hai đứa trẻ của Thạch Lam theo cách nào?

 • Video/ Hinh minh họa

  example2

  Cick vào hình để xem hinh lớn

  Câu hỏi:

  6.Ý nào không nói về chủ đề trong bài Văn tế nghĩa sĩ Cần Giuộc của Nguyễn Đình Chiểu?

 • Câu hỏi:

  7.Ý nào nói đúng về tình yêu của Rô-mê-ô dành cho Giu-li-et (Tình yêu và thù hận, Sếch-xpia)?

 • Câu hỏi:

  8.Lối viết kí của Lê Hữu Trác trong đoạn trích Vào phủ chúa Trịnh có nét đặc sắc gì?

 • Câu hỏi:

  9.Trong các mối quan hệ sau, đâu là mối quan hệ có tác động trực tiếp đến việc khơi sâu bi kịch bị từ chối quyền làm người của Chí Phèo trong tác phẩm cùng tên của nhà văn Nam Cao?

 • Câu hỏi:

  10.Vở kịch Vĩnh biệt Cửu Trùng Đài của Nguyễn Huy Tưởng đặt ra mâu thuẫn nào trong nhân vật Vũ Như Tô?

Xem kết quả