Vui Lòng Chọn Môn Thi

UserName:

Key còn lại:

Key đã dùng:

 • Câu hỏi:

  1.Tuyên ngôn Độc lập của Hồ Chí Minh được viết theo thể loại nào sau đây?

 • Câu hỏi:

  2."Nơi lạnh nhất không phải là Bắc cực mà là nơi không có tình thương". Bạn có suy nghĩ gì về câu nói trên?

 • Câu hỏi:

  3.Bài thơ nào sau đây trong số các bài thơ của Xuân Quỳnh đã được phổ nhạc?

 • Câu hỏi:

  4.Đáp án nào sau đây không nêu đúng về các thể thơ Việt Nam:

 • Câu hỏi:

  5.Hiện tượng được nói đến trong văn bản "Gửi thanh niên An Nam" là gì?

 • Video/ Hinh minh họa

  example2

  Cick vào hình để xem hinh lớn

  Câu hỏi:

  6.Thông tin nào không chính xác về tác giả Quang Dũng?

 • Câu hỏi:

  7.Trong khổ thơ đầu của bài thơ Đàn ghi ta của Lor-ca, không gian văn hóa mang đậm chất Tây Ban Nha không được gợi lên qua những từ ngữ, hình ảnh nào?

 • Câu hỏi:

  8.Nhà thơ Nguyễn Khoa Điềm quê ở

 • Câu hỏi:

  9.Ngôn ngữ khoa học ở dạng nói ngoài những yêu cầu chặt chẽ về phát âm, diễn đạt thì còn dựa trên cơ sở nào?

 • Video/ Hinh minh họa

  example2

  Cick vào hình để xem hinh lớn

  Câu hỏi:

  10.Nhận định nào sau đây không đúng với văn bản Nguyễn Đình Chiểu, ngôi sao sáng trong nền văn nghệ của dân tộc?

Xem kết quả