Vui Lòng Chọn Môn Thi

UserName:

Key còn lại:

Key đã dùng:

 • Câu hỏi:

  1.Trong văn bản Nguyễn Đình Chiểu, ngôi sao sáng trong nền văn nghệ của dân tộc, tác giả đã dùng từ ngữ gì để diễn tả tính chất của thời đại mà Nguyễn Đình Chiểu sống?

 • Câu hỏi:

  2.Từ "hiện nay" trong văn bản "Gửi thanh niên An Nam" là nói về thời gian nào?

 • Câu hỏi:

  3.Thông tin nào sau đây không chính xác về tiểu sử nhà thơ Tố Hữu?

 • Câu hỏi:

  4.Tác phẩm nào dưới đây không được sáng tác năm 1948?

 • Câu hỏi:

  5.Tập thơ nào dưới đây đánh dấu sự trưởng thành trong suy nghĩ của người thanh niên trẻ tuổi Tố Hữu, một lòng quyết tâm đi theo ngọn cờ và lí tưởng của Đảng?

 • Câu hỏi:

  6.Trong giai đoạn của hai cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mĩ (1945 - 1975), văn học Việt Nam ghi nhận sự tồn tại và phát triển mạnh mẽ của trào lưu văn học nào?

 • Video/ Hinh minh họa

  example2

  Cick vào hình để xem hinh lớn

  Câu hỏi:

  7.Nội dung nào sau đây đúng với bài thơ Tây Tiến của Quang Dũng?

 • Câu hỏi:

  8.Tác phẩm nào không cùng hệ thống với các tác phẩm còn lại?

 • Video/ Hinh minh họa

  example2

  Cick vào hình để xem hinh lớn

  Câu hỏi:

  9.Dòng nào không nêu đúng đặc điểm phong cách thơ Tố Hữu?

 • Câu hỏi:

  10.Trong mạch cảm hứng về ân tình cách mạng của những năm đầu xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc, bài thơ nào của Tố Hữu được đánh giá là đặc sắc hơn cả?

Xem kết quả