Vui Lòng Chọn Môn Thi

UserName:

Key còn lại:

Key đã dùng:

 • Câu hỏi:

  1.Câu thơ: "Không ai chôn cất tiếng đàn - Tiếng đàn như cỏ mọc hoang" (Đàn ghi ta của Lor-ca) sử dụng những biện pháp tu từ nào?

 • Câu hỏi:

  2.Tác phẩm nào dưới đây không có hình ảnh kết thúc trùng với hình ảnh mở đầu?

 • Câu hỏi:

  3.Đáp án nào sau đây không nêu đúng về các thể thơ Việt Nam:

 • Câu hỏi:

  4.Đặc điểm chính của thơ hiện đại là gì?

 • Câu hỏi:

  5.Hai chữ "về đất" trong câu: "Áo bào thay chiếu anh về đất" không gợi ý liên tưởng nào sau đây?

 • Câu hỏi:

  6.Câu thơ: "Lom khom dưới núi tiều vài chú - Lác đác bên sông chợ mấy nhà" (Bà Huyện Thanh Quan) sử dụng phép tu từ cú pháp nào?

 • Câu hỏi:

  7.Bài thơ nào sau đây trong số các bài thơ của Xuân Quỳnh đã được phổ nhạc?

 • Câu hỏi:

  8.Khổ thơ cuối của bài Sóng (Xuân Quỳnh) thể hiện khát vọng nào sau đây?

 • Video/ Hinh minh họa

  example2

  Cick vào hình để xem hinh lớn

  Câu hỏi:

  9.Câu thơ: "Đêm mơ Hà Nội dáng kiều thơm" trong bài Tây Tiến của Quang Dũng diễn tả

 • Câu hỏi:

  10.Đâu là tác phẩm trường ca của nhà thơ Thanh Thảo?

Xem kết quả