Vui Lòng Chọn Môn Thi

UserName:

Key còn lại:

Key đã dùng:

 • Câu hỏi:

  1.Đất Nước của Nguyễn Khoa Điềm là đoạn thơ mang tính

 • Video/ Hinh minh họa

  example2

  Cick vào hình để xem hinh lớn

  Câu hỏi:

  2.Từ năm 1978 trở lại đây, thơ Tố Hữu được tập hợp và in trong hai tập Một tiếng đờn (1992) và Ta với Ta (1999). Thơ ông giai đoạn này

 • Câu hỏi:

  3.Thông tin nào sau đây không chính xác khi nói về tiểu sử nhà thơ Xuân Quỳnh?

 • Câu hỏi:

  4.Bài thơ nào sau đây trong số các bài thơ của Xuân Quỳnh đã được phổ nhạc?

 • Câu hỏi:

  5.Chi tiết nào sau đây Nguyễn Tuân miêu tả ngoại hình người lái đò trong tác phẩm Người lái đò Sông Đà không cho thấy ông tuy già nhưng vẫn là đối thủ của sông Đà?

 • Câu hỏi:

  6.Khổ thơ cuối của bài Sóng (Xuân Quỳnh) thể hiện khát vọng nào sau đây?

 • Câu hỏi:

  7."Nơi lạnh nhất không phải là Bắc cực mà là nơi không có tình thương". Bạn có suy nghĩ gì về câu nói trên?

 • Câu hỏi:

  8.Mục đích cơ bản của việc phát biểu theo chủ đề là gì?

 • Câu hỏi:

  9.Trong bài thơ Việt Bắc - Tố Hữu, hình ảnh người dân miền núi được thể hiện qua hình ảnh hoán dụ nào trong các hình ảnh sau đây?

 • Câu hỏi:

  10.Cảm xúc chính trong Đất Nước của Nguyễn Khoa Điềm là

Xem kết quả