Vui Lòng Chọn Môn Thi

UserName:

Key còn lại:

Key đã dùng:

 • Câu hỏi:

  1.Thanh OA có khối lượng không đáng kể, có chiều dài 20 cm, quay dễ dàng quanh trục nằm ngang O. Một lò xo gắn vào điểm giữa C. Người ta tác dụng vào đầu A của thanh một lực F = 20 N hướng thẳng đứng xuống dưới (hình vẽ). Khi thanh ở trạng thái cân bằng, lò xo có phương vuông góc với OA, và OA làm thành một góc α = 300 so với đường nằm ngang. Tính độ cứng k của lò xo, biết lò xo ngắn đi 8 cm so với lúc không bị nén?

 • Câu hỏi:

  2.Một đồng hồ có kim giờ dài 1,5cm; kim phút dài 2cm.Hỏi tỉ số tốc độ dài của hai điểm ở hai đầu kim là những giá trị nào sau đây:

 • Câu hỏi:

  3.Một lò xo dài 10 cm. Khi treo vật có khối lượng m=100 g (Theo phương thẳng đứng) thì lò xo dài 15 cm. Tính độ cứng k của lò xo. Lấy g = 10 m/s2.

 • Video/ Hinh minh họa

  example2

  Cick vào hình để xem hinh lớn

  Câu hỏi:

  4.Phát biểu này sau đây là đúng nhất khi nói về chuyển động cơ học?

 • Câu hỏi:

  5.Người ta treo một đầu lò xo vào một đầu cố định, đầu dưới của lò xo là những chùm quả nặng, mỗi quả nặng đều có khối lượng 200g. Khi chùm quả nặng có 2 quả thì chiều dài của lò xo là 15cm. Khi chùm quả nặng có 4 quả thì chiều dài của lò xo là 17cm. Cho g = 10m/s2. Hệ số đàn hồi và chiều dài của lò xo là

 • Câu hỏi:

  6.Công thức liên hệ giữa vận tốc ném lên theo phương thẳng đứng và độ cao đạt được là:

 • Video/ Hinh minh họa

  example2

  Cick vào hình để xem hinh lớn

  Câu hỏi:

  7.Một thước AB có thể chuyển động quanh một trục nằm ngang O và OA = OB/3. Gọi P1 là trọng lượng treo ở A và P2 là trọng lượng treo ở B. Muốn cho thước được cân bằng (AB nằm ngang), ta phải có :

 • Câu hỏi:

  8.Một vật có khối lượng m = 40 kg bắt đầu trượt trên sàn nhà dưới tác dụng của một lực nằm ngang F = 200 N. hệ số ma sát trượt giữa vật và sàn là . Lấy g = 10 m/s2. Tính gia tốc của vật.

 • Video/ Hinh minh họa

  example2

  Cick vào hình để xem hinh lớn

  Câu hỏi:

  9.Đặc điểm nào sau đây phù hợp với lực ma sát trượt ?

 • Video/ Hinh minh họa

  example2

  Cick vào hình để xem hinh lớn

  Câu hỏi:

  10.Tính lực hấp dẫn giữa hai tầu thủy; mỗi tầu có khối lượng 100 000 tấn khi chúng ở cách nhau 0,5 km. Lực đó có làm cho chúng tiến lại gần nhau không?

Xem kết quả