Vui Lòng Chọn Môn Thi

UserName:

Key còn lại:

Key đã dùng:

 • Video/ Hinh minh họa

  example2

  Cick vào hình để xem hinh lớn

  Câu hỏi:

  1.Điều nào sau đây là đúng khi nói về đặc điểm của lực ma sát nghỉ ?

 • Câu hỏi:

  2.Một lực truyền cho một vật khối lượng m1 gia tốc 2m/s2, cho vật có khối lượng m2 gia tốc 3m/s2. Nếu hai vật dính liền nhau dưới tác dụng của lực này, hỏi gia tốc thu được là bao nhiêu?

 • Câu hỏi:

  3.Một ô tô đang chuyển động với vận tốc 10 m/s thì hãm phanh, sau đó chuyển động chậm dần đều với gia tốc 2 m/s2. Vận tốc trung bình của ô tô trong 3 giây đầu tiên là.

 • Câu hỏi:

  4.Nếu một vật đang chuyển động có gia tốc mà lực tác dụng lên vật giảm đi thì vật sẽ thu được gia tốc như thế nào?

 • Video/ Hinh minh họa

  example2

  Cick vào hình để xem hinh lớn

  Câu hỏi:

  5.Một viên bi nằm cân bằng trong một cái lỗ trên mặt đất, dạng cân bằng của viên bi khi đó là:

 • Câu hỏi:

  6.Phát biểu nào sau đây là đúng ?

 • Video/ Hinh minh họa

  example2

  Cick vào hình để xem hinh lớn

  Câu hỏi:

  7.Hai mặt phẳng đỡ tạo với mặt phẳng nằm ngang các góc α = 450. Trên hai mặt phẳng đó người ta đặt một quả cầu đồng chất có khối lượng 2 kg (hình dưới). Bỏ qua ma sát và lấy g = 10 m/s2. Hỏi áp lực của quả cầu lên mỗi mặt phẳng đỡ bằng bao nhiêu ?

 • Câu hỏi:

  8.Một vật được đặt ở đỉnh của mặt phẳng nghiêng, hệ số ma sát k = 0,5. Góc nghiêng α của mặt phẳng nghiêng phải nhận giá trị nào sau đây để vật nằm yên?

 • Câu hỏi:

  9.Một vận động viên mô tô địa hình chuyển động theo phương nằm ngang rời khỏi một điểm cao 1,25m so với mặt đất và chạm đất tại điểm cách đó 10m. Lấy g =10m/s2. Vận tốc tại điểm bắt đầu bay bằng

 • Câu hỏi:

  10.Một xe chạy trong 5 giờ, trong đó 2 giờ đầu xe chạy với vận tốc trung bình 60 km/h, 3 giờ sau xe chạy với vận tốc trung bình 40 km/h. Vận tốc trung bình của xe trên cả quãng đường là :

Xem kết quả