Vui Lòng Chọn Môn Thi

UserName:

Key còn lại:

Key đã dùng:

 • Video/ Hinh minh họa

  example2

  Cick vào hình để xem hinh lớn

  Câu hỏi:

  1.Dòng nào ghi đầy đủ những hoạt động của lũ trẻ vào năm học cuối cùng trước khi nghỉ hè với hai cây phong trong đoạn trích Hai cây phong?

 • Video/ Hinh minh họa

  example2

  Cick vào hình để xem hinh lớn

  Câu hỏi:

  2.Nhận định nào nói đúng nhất các nguyên nhân mà bao bì ni lông có thể gây nguy hại đến sức khoẻ của con người trong văn bản Thông tin về Ngày Trái Đất năm 2000?

 • Câu hỏi:

  3.Trong bài thơ Hai chữ nước nhà, tác giả sử dụng các từ ngữ, hình ảnh có tính ước lệ như "ải Bắc, mây sầu, gió thảm, hổ thét, chim kêu, hạt máu nóng, hồn nước, Hồng Lạc, vong quốc,..nhưng vẫn tạo nên được sức truyền cảm cho người đọc. Nhận định nào nói đúng nhất nguyên nhân tạo nên sức truyền cảm của bài thơ?

 • Câu hỏi:

  4.Trong tác phẩm Trong lòng mẹ, nhớ lại cuộc trò chuyện với người cô tức là tác giả nhớ lại điều gì?

 • Câu hỏi:

  5.Hai câu mở đầu bài thơ Đập đá ở Côn Lôn nói về vấn đề gì?

 • Câu hỏi:

  6.Câu văn "Kiếp con chó là kiếp khổ thì ta hóa kiếp cho nó để nó làm kiếp người, may ra có sung sướng hơn một chút...kiếp người như kiếp tôi chẳng hạn!" trong văn bản Lão Hạc biểu hiện điều gì?

 • Câu hỏi:

  7.Tình thái từ trong câu "Trưa nay các em được về nhà cơ mà" thuộc loại nào?

 • Câu hỏi:

  8.Trong văn bản Cô bé bán diêm, mộng tưởng nào không hiện lên sau những lần quẹt diêm của cô bé?

 • Câu hỏi:

  9.Ngôn ngữ trong văn bản thuyết minh có đặc điểm gì?

 • Câu hỏi:

  10.Câu văn "Tôi bặm tay ghi thật chặt, nhưng một quyển vở cũng xệch ra và chênh đầu chúi xuống đất" trong văn bản Tôi đi học của Thanh Tịnh cho ta hiểu điều gì?

Xem kết quả