Vui Lòng Chọn Môn Thi

UserName:

Key còn lại:

Key đã dùng:

 • Câu hỏi:

  1.Dòng nào nói đúng nhất trình tự các bước tiến hành khi thuyết minh đặc điểm của một thể loại văn học hay một văn bản cụ thể?

 • Câu hỏi:

  2.Trong các từ sau, từ nào là từ tượng thanh?

 • Câu hỏi:

  3.Chọn câu trả lời đúng về thể loại vả năm ra đời của văn bản Tôi đi học của tác giả Thanh Tịnh?

 • Video/ Hinh minh họa

  example2

  Cick vào hình để xem hinh lớn

  Câu hỏi:

  4.Tác dụng của dấu hai chấm là gì?

 • Câu hỏi:

  5.Nếu viết: “Trong tác phẩm Tắt đèn thông qua hình tượng nhân vật chị Dậu, tác giả đã ca ngợi phẩm chất tốt đẹp của người nông dân.” câu văn sai vì sao ?

 • Video/ Hinh minh họa

  example2

  Cick vào hình để xem hinh lớn

  Câu hỏi:

  6.Khi thuyết minh đặc điểm của một thể loại văn học hoặc của một văn bản cụ thể, cần chú ý điều gì?

 • Câu hỏi:

  7.Hai vế trong câu văn: Tuy rét vẫn kéo dài, mùa xuân đã đến bên bờ sông Lương có quan hệ về ý nghĩa như thế nào?

 • Câu hỏi:

  8.Câu nào dưới đây sử dụng cách nói giảm, nói tránh?

 • Câu hỏi:

  9.Nguyên nhân nào dẫn đến thất bại của Đôn Ki-hô-tê khi đánh nhau với cối xay gió?

 • Câu hỏi:

  10.Từ ngữ địa phương là gì?

Xem kết quả