Vui Lòng Chọn Môn Thi

UserName:

Key còn lại:

Key đã dùng:

 • Câu hỏi:

  1.Ở những nơi bằng phẳng tầng đất thường dày và nhiều chất dinh dưỡng hơn do sự chiếm ưu thế của quá trình:

 • Câu hỏi:

  2.Nội lực sinh ra chủ yếu ở lớp nào của Trái Đất?

 • Video/ Hinh minh họa

  example2

  Cick vào hình để xem hinh lớn

  Câu hỏi:

  3.Các loại cây như xú, vẹt, đước, bần, mắm thích hợp với loại đất:

 • Câu hỏi:

  4.Quá trình di chuyển vật liệu từ nơi này đến nơi khác được gọi là quá trình:

 • Câu hỏi:

  5.Nguyên tố nào chiếm tỉ lệ lớn nhất trong thành phần cấu tạo nên Mặt Trời?

 • Video/ Hinh minh họa

  example2

  Cick vào hình để xem hinh lớn

  Câu hỏi:

  6.Lực hút của hành tinh nào đã giữ cho nước biển và đại dương ở lại Trái Đất mà không rơi vào không gian Vũ Trụ?

 • Câu hỏi:

  7.Trong tự nhiên, phong hoá lí học, hoá học, sinh học thường xen kẽ và thúc đẩy nhau cùng phát triển, nhưng nổi trội hơn cả trong quá trình phong hoá là:

 • Câu hỏi:

  8.Trên đại lục Á - Âu và Bắc Mĩ, thảm thực vật nào kéo dài liên tục từ Tây sang Đông?

 • Câu hỏi:

  9.Dọc theo Xích đạo, loại đất nào chiếm tỉ lệ diện tích lớn nhất?

 • Câu hỏi:

  10.Trong lớp vỏ địa lí, khi có sự thay đổi của một thành phần nào đó thì:

Xem kết quả