Vui Lòng Chọn Môn Thi

UserName:

Key còn lại:

Key đã dùng:

 • Câu hỏi:

  1.Ở sườn tây của dãy Cap-ca băng tuyến tồn tại ở độ cao:

 • Câu hỏi:

  2.Từ vỏ trái Đất xuống sâu độ sâu 6370 km, cấu trúc Trấi Đất được sắp xếp theo thứ tự:

 • Câu hỏi:

  3.Khoảng cách trung bình từ Trái Đất đến Mặt Trời là 149,6 triệu km có ý nghĩa:

 • Câu hỏi:

  4.Quá trình di chuyển vật liệu từ nơi này đến nơi khác được gọi là quá trình:

 • Video/ Hinh minh họa

  example2

  Cick vào hình để xem hinh lớn

  Câu hỏi:

  5.Hồ nào ở Hà Nội là hồ móng ngựa?

 • Video/ Hinh minh họa

  example2

  Cick vào hình để xem hinh lớn

  Câu hỏi:

  6.Vị trí của Thạch quyển:

 • Câu hỏi:

  7.Trong vịnh Phan-di, độ cao lớn nhất của thủy triều tới 18,8 m. Cho biết vịnh Phan-di nằm trong đại dương nào?

 • Video/ Hinh minh họa

  example2

  Cick vào hình để xem hinh lớn

  Câu hỏi:

  8.Lực hút của hành tinh nào đã giữ cho nước biển và đại dương ở lại Trái Đất mà không rơi vào không gian Vũ Trụ?

 • Câu hỏi:

  9.Quy luật về mối quan hệ quy định lẫn nhau giữa các thành phần và của mỗi bộ phận lãnh thổ của lớp vỏ địa lí là quy luật:

 • Câu hỏi:

  10.Khu vực nào trên Trái Đất có Mặt Trời lên thiên đỉnh mỗi năm 1 lần?

Xem kết quả