Vui Lòng Chọn Môn Thi

UserName:

Key còn lại:

Key đã dùng:

 • Câu hỏi:

  1.Các khu vực thường có lượng mưa lớn là

 • Câu hỏi:

  2.Hoang mạc Namip giáp với biển Đại Tây Dương nhưng không có mưa vì:

 • Câu hỏi:

  3.Ở 2 bán cầu hình thành dải áp cao chí tuyến là do:

 • Câu hỏi:

  4.Hoang mạc Namip giáp với biển Đại Tây Dương nhưng không có mưa vì:

 • Câu hỏi:

  5.Mảng Phi không giáp với mảng nào dưới đây?

 • Câu hỏi:

  6.Địa hào được hình thành là do:

 • Câu hỏi:

  7.Khu vực có ít sinh vật sinh sống là:

 • Câu hỏi:

  8.Biểu hiện rõ nhất của quy luật đai cao là sự phân bố theo độ cao của

 • Video/ Hinh minh họa

  example2

  Cick vào hình để xem hinh lớn

  Câu hỏi:

  9.Nấm đá là địa hình xâm thực do:

 • Câu hỏi:

  10.Theo hàm lượng và nhu cầu dinh dưỡng đối với cây trồng, các nguyên tố hóa học của đất được chia thành 3 nhóm, nhóm nào là các nguyên tố vi lượng?

Xem kết quả