Vui Lòng Chọn Môn Thi

UserName:

Key còn lại:

Key đã dùng:

 • Câu hỏi:

  1.Khu vực nào trên Trái Đất có Mặt Trời lên thiên đỉnh mỗi năm 1 lần?

 • Câu hỏi:

  2.Gió Lào hay còn gọi là:

 • Video/ Hinh minh họa

  example2

  Cick vào hình để xem hinh lớn

  Câu hỏi:

  3.Hoạt động đắp đập ngăn nước của con người tác làm cho dòng chảy có:

 • Câu hỏi:

  4.Ở sườn tây của dãy Cap-ca băng tuyến tồn tại ở độ cao:

 • Câu hỏi:

  5.Quy luật địa ô làm cho khí hậu đất liền phân hóa từ:

 • Câu hỏi:

  6.Sông I-ê-nit-xây thường bị nước tràn lênh láng ra hai bên bờ vì:

 • Câu hỏi:

  7.Ngày 22/6 (dương lịch) ở Việt Nam là ngày:

 • Câu hỏi:

  8.Nhân tố quyết định tới sự phát triển và phân bố của động vật là:

 • Câu hỏi:

  9.Mảng Á - Âu không giáp với mảng nào dưới đây?

 • Câu hỏi:

  10.Quy luật về mối quan hệ quy định lẫn nhau giữa các thành phần và của mỗi bộ phận lãnh thổ của lớp vỏ địa lí là quy luật:

Xem kết quả