Vui Lòng Chọn Môn Thi

UserName:

Key còn lại:

Key đã dùng:

 • Câu hỏi:

  1.Những ngày có dao động thủy triều lớn nhất thì ở Trái Đất nhìn thấy Mặt Trăng có dạng:

 • Câu hỏi:

  2.Mưa ở các sườn dốc hình thành dòng chảy:

 • Video/ Hinh minh họa

  example2

  Cick vào hình để xem hinh lớn

  Câu hỏi:

  3.Các loại cây như xú, vẹt, đước, bần, mắm thích hợp với loại đất:

 • Câu hỏi:

  4.Thổ nhưỡng được hình thành là do:

 • Câu hỏi:

  5.Chuyển động biểu kiến của Mặt Trời chính là hiện tượng:

 • Câu hỏi:

  6.Hoạt động đắp đập ngăn nước của con người tác làm cho dòng chảy có:

 • Câu hỏi:

  7.Nguyên nhân chính tạo nên quy luật đai cao là:

 • Câu hỏi:

  8.Tầng nào không khí chuyển động theo chiều ngang?

 • Câu hỏi:

  9.Lãnh thổ Việt Nam nằm trong mảng:

 • Câu hỏi:

  10.Lực hút của hành tinh nào đã giữ cho nước biển và đại dương ở lại Trái Đất mà không rơi vào không gian Vũ Trụ?

Xem kết quả