Vui Lòng Chọn Môn Thi

UserName:

Key còn lại:

Key đã dùng:

 • Video/ Hinh minh họa

  example2

  Cick vào hình để xem hinh lớn

  Câu hỏi:

  1.Địa y và cây bụi ở sườn tây của dãy Cap-ca phát triển trên đất:

 • Câu hỏi:

  2.Các mảng kiến tạo có thể dịch chuyển được là do:

 • Câu hỏi:

  3.Khi hình thành gió fơn, sườn nhận được lượng ẩm lớn là:

 • Video/ Hinh minh họa

  example2

  Cick vào hình để xem hinh lớn

  Câu hỏi:

  4.Hiện tượng gì sẽ xảy ra nếu lượng khói, bụi trong khí quyển tăng lên?

 • Video/ Hinh minh họa

  example2

  Cick vào hình để xem hinh lớn

  Câu hỏi:

  5.Loại gió nào gây mưa nhiều ở vùng nó đi qua?

 • Video/ Hinh minh họa

  example2

  Cick vào hình để xem hinh lớn

  Câu hỏi:

  6.Hồ sâu nhất thế giới là:

 • Câu hỏi:

  7.Không khí ở tầng ngoài của khí quyển rất loãng, có thành phần chủ yếu là:

 • Câu hỏi:

  8.Nhân tố quyết định tới sự phát triển và phân bố của động vật là:

 • Câu hỏi:

  9.Các phân tử nước chuyển động lên cao, khi rơi xuống và vào nhau vỡ tung tóe gọi là:

 • Câu hỏi:

  10.Nội lực không phải là lực:

Xem kết quả