Vui Lòng Chọn Môn Thi

UserName:

Key còn lại:

Key đã dùng:

 • Video/ Hinh minh họa

  example2

  Cick vào hình để xem hinh lớn

  Câu hỏi:

  1.Trong nghĩa thứ nhất của bài thơ Bánh trôi nước, chiếc bánh trôi nước được miêu tả như thế nào?

 • Câu hỏi:

  2.Đặc sắc về nội dung và nghệ thuật của hai bài thơ Cảnh khuya và Rằm tháng giêng của Hồ Chí Minh là

 • Câu hỏi:

  3.Bài thơ Sông núi nước Nam đã nêu bật điều gì?

 • Video/ Hinh minh họa

  example2

  Cick vào hình để xem hinh lớn

  Câu hỏi:

  4.Trong bài văn Sài Gòn tôi yêu, tác giả đã có những cảm nhận sâu sắc gì về thành phố Sài Gòn?

 • Câu hỏi:

  5.Tác giả đã sử dụng phép tu từ nào trong đoạn văn: "Ai bảo được non đừng thương nước, bướm đừng thương hoa, trăng đừng thương gió; ai cấm được trai thương gái, ai cấm được mẹ yêu con; ai cấm được cô gái còn son nhớ chồng thì mới hết được người mê luyến mùa xuân"?

 • Câu hỏi:

  6.Bài thơ Buổi chiều đứng ở phủ Thiên Trường trông ra được vua Trần Nhân Tông sáng tác trong hoàn cảnh nào?

 • Câu hỏi:

  7.Hình thức diễn đạt của bài thơ Phò giá về kinh của tác giả Trần Quang Khải là gì?

 • Video/ Hinh minh họa

  example2

  Cick vào hình để xem hinh lớn

  Câu hỏi:

  8.Nội dung của những câu hát than thân là gì?

 • Câu hỏi:

  9.Cảnh tượng được miêu tả trong bài thơ Thiên Trường vãn vọng của Trần Nhân Tông là cảnh tượng như thế nào?

 • Câu hỏi:

  10.Bài thơ Bạn đến chơi nhà của Nguyễn Khuyến có đặc điểm nào trong các đặc điểm sau?

Xem kết quả