Vui Lòng Chọn Môn Thi

UserName:

Key còn lại:

Key đã dùng:

 • Câu hỏi:

  1.Điệp ngữ có những dạng chính nào?

 • Câu hỏi:

  2.Tâm trạng của người con gái được thể hiện trong bài ca dao: "Chiều chiều ra đứng ngõ sau / Trông về quê mẹ ruột đau chín chiều" là tâm trạng gì?

 • Câu hỏi:

  3.Trong văn bản Sài Gòn tôi yêu, tác giả cảm nhận về Sài Gòn trên những phương diện nào?

 • Video/ Hinh minh họa

  example2

  Cick vào hình để xem hinh lớn

  Câu hỏi:

  4.Kiểu điệp ngữ nào được dùng trong đoạn thơ sau:

 • Câu hỏi:

  5.Trong bài thơ Bài ca Côn Sơn của Nguyễn Trãi, vẻ đẹp của cảnh trí Côn Sơn là vẻ đẹp gì?

 • Câu hỏi:

  6.Văn bản Mùa xuân của tôi được viết trong hoàn cảnh nào?

 • Câu hỏi:

  7.Trong các từ sau, từ nào không phải là từ ghép đẳng lập?

 • Câu hỏi:

  8.Quan hệ từ "mà" trong câu thơ "Mà em vẫn giữ tấm lòng son" biểu thị ý nghĩa quan hệ gì?

 • Câu hỏi:

  9.Vẻ đẹp của cô gái trong bài ca dao Đứng bên ni đồng... là vẻ đẹp

 • Câu hỏi:

  10.Trong các bài thơ sau, bài thơ nào được viết theo thể Đường luật?

Xem kết quả