Vui Lòng Chọn Môn Thi

UserName:

Key còn lại:

Key đã dùng:

 • Video/ Hinh minh họa

  example2

  Cick vào hình để xem hinh lớn

  Câu hỏi:

  1.Câu nào dưới đây không nói về tác giả Trần Quang Khải?

 • Câu hỏi:

  2.Bài thơ nào sau đây không thuộc thể thất ngôn tứ tuyệt?

 • Câu hỏi:

  3.Cụm từ nào dưới đây được tác giả sử dụng để diễn tả cái đẹp của cô gái Sài Gòn trong văn bản Sài Gòn tôi yêu?

 • Video/ Hinh minh họa

  example2

  Cick vào hình để xem hinh lớn

  Câu hỏi:

  4.Dòng nào ghi đúng các bước tạo lập văn bản?

 • Video/ Hinh minh họa

  example2

  Cick vào hình để xem hinh lớn

  Câu hỏi:

  5.Ý chủ đạo của văn bản Cuộc chia tay của những con búp bê là gì?

 • Câu hỏi:

  6.Quan hệ từ "mà" trong câu thơ "Mà em vẫn giữ tấm lòng son" biểu thị ý nghĩa quan hệ gì?

 • Câu hỏi:

  7.Câu sau mắc lỗi gì về quan hệ từ? "Qua bài thơ Bạn đến chơi nhà cho ta hiểu về tình bạn bình dị mà sâu sắc của nhà thơ."

 • Video/ Hinh minh họa

  example2

  Cick vào hình để xem hinh lớn

  Câu hỏi:

  8.Trong bài thơ Cảm nghĩ trong đêm thanh tĩnh, tại sao khi nhìn ánh trăng nhà thơ lại chạnh lòng nhớ về quê nhà?

 • Câu hỏi:

  9.Trong bài thơ Ngẫu nhiên viết nhân buổi mới về quê của Hạ Tri Chương cảm thấy thế nào khi nhận được câu chào hỏi của trẻ con?

 • Câu hỏi:

  10.Cụm danh từ "cõi xa mưa gió" trong đoạn trích Sau phút chia li biểu tượng cho cái gì?

Xem kết quả