Vui Lòng Chọn Môn Thi

UserName:

Key còn lại:

Key đã dùng:

 • Câu hỏi:

  1.Trong văn bản Sài Gòn tôi yêu, tác giả cảm nhận về Sài Gòn trên những phương diện nào?

 • Video/ Hinh minh họa

  example2

  Cick vào hình để xem hinh lớn

  Câu hỏi:

  2.Hai câu thơ sau diễn tả điều gì?

 • Video/ Hinh minh họa

  example2

  Cick vào hình để xem hinh lớn

  Câu hỏi:

  3.Bức tranh thiên nhiên trong câu thứ hai của bài thơ Cảnh khuya có đặc điểm gì?

 • Câu hỏi:

  4.Phần Mở bài có vai trò như thế nào trong một văn bản?

 • Câu hỏi:

  5.Hai bài thơ Cảnh khuya và Rằm tháng giêng miêu tả cảnh vật ở đâu?

 • Câu hỏi:

  6.Dòng nào thể hiện đúng cách sử dụng từ đồng nghĩa?

 • Câu hỏi:

  7.Vẻ đẹp hai câu thơ đầu bài Cảnh khuya của Hồ Chí Minh là

 • Câu hỏi:

  8.Câu thơ cuối bài Rằm tháng giêng gợi nhớ đến câu thơ cuối trong bài thơ nào sau đây?

 • Câu hỏi:

  9.Cảnh tượng được miêu tả trong bài thơ Thiên Trường vãn vọng của Trần Nhân Tông là cảnh tượng như thế nào?

 • Câu hỏi:

  10.Tâm trạng của tác giả Hạ Tri Chương trong bài thơ Ngẫu nhiên viết nhân buổi mới về quê là

Xem kết quả