Vui Lòng Chọn Môn Thi

UserName:

Key còn lại:

Key đã dùng:

 • Câu hỏi:

  1.Trong những nhận xét sau, nhận xét nào không chính xác?

 • Câu hỏi:

  2.Dòng nào nói đúng khái niệm về từ đồng âm?

 • Video/ Hinh minh họa

  example2

  Cick vào hình để xem hinh lớn

  Câu hỏi:

  3.Câu thơ "Bạn đến chơi đây, ta với ta" trong bài thơ Bạn đến chơi nhà đã khẳng định quan niệm về tình bạn của nhà thơ như thế nào?

 • Câu hỏi:

  4.Trong những từ dưới đây, từ nào dùng để nói về cái chết của nhà vua?

 • Câu hỏi:

  5.Từ "vui lòng" là đơn vị ngôn ngữ có đặc điểm gì về mặt cấu tạo?

 • Câu hỏi:

  6.Từ "nhà trường" là đơn vị ngôn ngữ có đặc điểm gì về cấu tạo?

 • Video/ Hinh minh họa

  example2

  Cick vào hình để xem hinh lớn

  Câu hỏi:

  7.Dòng nào nêu đúng trình tự lập luận, diễn ý của tác giả trong bài thơ Sông núi nước Nam?

 • Câu hỏi:

  8.Chữ "tử" trong từ nào sau đây không có nghĩa là "con"?

 • Câu hỏi:

  9.Trong các dòng sau, dòng nào sử dụng quan hệ từ?

 • Video/ Hinh minh họa

  example2

  Cick vào hình để xem hinh lớn

  Câu hỏi:

  10.Nội dung chính của truyện ngắn Cuộc chia tay của những con búp bê là gì?

Xem kết quả