Vui Lòng Chọn Môn Thi

UserName:

Key còn lại:

Key đã dùng:

 • Video/ Hinh minh họa

  example2

  Cick vào hình để xem hinh lớn

  Câu hỏi:

  1.Phát biểu nào không nêu đúng ý nghĩa của truyền thuyết Sự tích Hồ Gươm? Câu trả lời của bạn:

 • Video/ Hinh minh họa

  example2

  Cick vào hình để xem hinh lớn

  Câu hỏi:

  2.Câu chuyện Ông lão đánh cá và con cá vàng của Pu-skin được kết thúc như thế nào?

 • Câu hỏi:

  3.“Giặc đã đến chân núi Trâu. Thế nước rất nguy, người người hoảng hốt. Vừa lúc đó, sứ giả đem ngựa sắt, roi sắt, áo giáp sắt đến. Chú bé vùng dậy, vươn vai một cái bỗng biến thành một tráng sĩ mình cao hơn trượng, oai phong, lẫm liệt. Tráng sĩ bước lên vỗ vào mông ngựa. Ngựa hí dài mấy tiếng vang dội. Tráng sĩ mặc áo giáp, cầm roi, nhảy lên mình ngựa. Ngựa phun lửa, tráng sĩ thúc ngựa phi thẳng đến nơi có giặc, đón đầu chúng đánh giết hết lớp này đến lớp khác, giặc chết như rạ.” (Trích Thánh Gióng, Ngữ văn 6, tập 1) Đoạn văn trên được viết theo phương thức biểu đạt nào ?

 • Video/ Hinh minh họa

  example2

  Cick vào hình để xem hinh lớn

  Câu hỏi:

  4.Nhận định nào không đúng với truyện Mẹ hiền dạy con?

 • Câu hỏi:

  5.Mục đích giao tiếp của văn bản tự sự là gì ?

 • Câu hỏi:

  6.Cụm tính từ nào có đầy đủ cấu trúc ba thành phần?

 • Video/ Hinh minh họa

  example2

  Cick vào hình để xem hinh lớn

  Câu hỏi:

  7.Truyền thuyết Con rồng cháu Tiên ra đời nhằm mục đích

 • Câu hỏi:

  8.“Nhà vua gả công chúa cho Thạch Sanh. Lễ cưới của họ ………. nhất kinh kỳ, chưa bao giờ và chưa ở đâu có một lễ cưới …………như thế.” (Thạch Sanh, Ngữ văn 6, tập 1) Điền từ thích hợp vào chỗ trống để hoàn thiện câu văn trong truyện Thạch Sanh, sách giáo khoa Ngữ Văn 6 tập1?

 • Video/ Hinh minh họa

  example2

  Cick vào hình để xem hinh lớn

  Câu hỏi:

  9.Dòng nào thể hiện đầy đủ nhất mục đích của truyện cười?

 • Video/ Hinh minh họa

  example2

  Cick vào hình để xem hinh lớn

  Câu hỏi:

  10.Trong truyện Thạch Sanh, việc Thạch Sanh dùng tiếng đàn để cảm hóa quân mười tám nước và thết đãi họ bằng niêu cơm thần có ý nghĩa gì? Câu trả lời của bạn:

Xem kết quả