Vui Lòng Chọn Môn Thi

UserName:

Key còn lại:

Key đã dùng:

 • Câu hỏi:

  1.Tài nguyên khoáng sản chủ yếu của Mĩ La tinh:

 • Video/ Hinh minh họa

  example2

  Cick vào hình để xem hinh lớn

  Câu hỏi:

  2.Nhận định nào sau đây không chính xác qua bảng số liệu

 • Câu hỏi:

  3.Kì quan nào dưới đây là một trong bảy kì quan thế giới mới?

 • Video/ Hinh minh họa

  example2

  Cick vào hình để xem hinh lớn

  Câu hỏi:

  4.Ở châu Phi các cây công nghiệp nhiệt đới được trồng nhiều trong các đồn điền nhằm mục đích:

 • Câu hỏi:

  5.Những khó khăn của kết cấu dân số già ở Hoa Kì:

 • Câu hỏi:

  6.Một trong những yếu tố quan trọng ảnh hưởng tiêu cực đến khả năng cạnh tranh cảu kinh tế CHLB Đức là

 • Video/ Hinh minh họa

  example2

  Cick vào hình để xem hinh lớn

  Câu hỏi:

  7.Giải pháp cấp bách đối với các nước châu Phi trong việc khai thác và bảo vệ tài nguyên là :

 • Câu hỏi:

  8.Cơ cấu dân số châu Âu vào loại

 • Câu hỏi:

  9.Vùng Đông Bắc Hoa Kì nổi tiếng với "Vành đai công nghiệp chế tạo" từ thế kỉ XIX là nhờ:

 • Câu hỏi:

  10.Nguyên nhân làm cho môi trường toàn cầu bị ô nhiễm và suy thoái nặng nề là do:

Xem kết quả