Vui Lòng Chọn Môn Thi

UserName:

Key còn lại:

Key đã dùng:

 • Câu hỏi:

  1.Từ ven biển vào nội địa, từ phía nam lên phía bắc lãnh thổ Hoa Kì thiên nhiên có sự thay đổi như thế nào ?

 • Câu hỏi:

  2.Vùng Đông Bắc Hoa Kì nổi tiếng với "Vành đai công nghiệp chế tạo" từ thế kỉ XIX là nhờ:

 • Câu hỏi:

  3.Hiện nay các nước EU đang mở rộng không gian địa lí theo định hướng:

 • Video/ Hinh minh họa

  example2

  Cick vào hình để xem hinh lớn

  Câu hỏi:

  4.Đặc điểm nào sau đây không không đúng về vị trí của CHLB Đức?

 • Câu hỏi:

  5.Để giải quyết vấn đề gia tăng nhanh dân số, biện pháp cơ bản mà các nước châu Phi cần phải làm là:

 • Câu hỏi:

  6.Phần lãnh thổ Hoa Kì nằm ở trung tâm Bắc Mĩ phân hóa thành mấy vùng tự nhiên?

 • Câu hỏi:

  7.Vùng “ vành đai mặt trời” của Hoa Kì hiện nay là vùng:

 • Câu hỏi:

  8.Nguyên nhân làm cho tình trạng nghèo đói ngày càng gia tăng ở khu vực Tây Nam Á và khu vực Trung Á?

 • Câu hỏi:

  9.Tổ chức nào sau đây không phải là tiền thân của Liên minh châu Âu?

 • Câu hỏi:

  10.CHLB Đức hấp dẫn du khách nước ngoài nhờ nhân tố chủ yếu nào sau đây?

Xem kết quả