Vui Lòng Chọn Môn Thi

UserName:

Key còn lại:

Key đã dùng:

 • Câu hỏi:

  1.Vùng Đông Bắc Hoa Kì nổi tiếng với "Vành đai công nghiệp chế tạo" từ thế kỉ XIX là nhờ:

 • Câu hỏi:

  2.Nguyên nhân làm cho tình trạng nghèo đói ngày càng gia tăng ở khu vực Tây Nam Á và khu vực Trung Á?

 • Câu hỏi:

  3.Điều nào sau đây chưa đúng về đặc điểm dân cư và xã hội của nước Đức?

 • Video/ Hinh minh họa

  example2

  Cick vào hình để xem hinh lớn

  Câu hỏi:

  4.Lãnh thổ Hoa Kì rộng lớn, cân đối là điều kiện thuân lợi để:

 • Câu hỏi:

  5.Liên minh châu Âu đã trở thành một trung tâm kinh tế như thế nào?

 • Câu hỏi:

  6.Giải pháp cấp bách đối với đa số các quốc gia ở châu Phi nhằm làm hạn chế sự khô hạn là:

 • Câu hỏi:

  7.Cấu trúc lãnh thổ ở phần Trung Tâm lục địa Bắc Mĩ có dạng:

 • Câu hỏi:

  8.Quá trình mở rộng các nước thành viên (EC) hướng về

 • Câu hỏi:

  9.Những thời cơ của toàn cầu hóa đối với Việt Nam:

 • Video/ Hinh minh họa

  example2

  Cick vào hình để xem hinh lớn

  Câu hỏi:

  10.Điều nào sau đây chưa đúng về Liên minh châu Âu?

Xem kết quả