Vui Lòng Chọn Môn Thi

UserName:

Key còn lại:

Key đã dùng:

 • Câu hỏi:

  1.Tài nguyên khoáng sản chủ yếu của Mĩ La tinh:

 • Câu hỏi:

  2.Phía bắc Đồng bằng Trung Tâm Hoa Kì đất đai kém màu mỡ là do:

 • Câu hỏi:

  3.Nguyên nhân làm cho môi trường toàn cầu bị ô nhiễm và suy thoái nặng nề là do:

 • Video/ Hinh minh họa

  example2

  Cick vào hình để xem hinh lớn

  Câu hỏi:

  4.Nguyên nhân làm cho tình trạng nghèo đói ngày càng gia tăng ở khu vực Tây Nam Á và khu vực Trung Á?

 • Video/ Hinh minh họa

  example2

  Cick vào hình để xem hinh lớn

  Câu hỏi:

  5.Lượng dầu thô chênh lệch giữa khai thác và tiêu thụ của khu vực Tây Nam Á là

 • Câu hỏi:

  6.Phần lãnh thổ Hoa Kì nằm ở trung tâm Bắc Mĩ phân hóa thành mấy vùng tự nhiên?

 • Câu hỏi:

  7.Công nghiệp Đức chiếm giữ được vị trí cao trong công nghiệp thế giới là do:

 • Câu hỏi:

  8.Hơn chục năm qua, châu Phi đã có 8 triệu người bị chết, 15 triệu người mất nhà cửa và 4,5 triệu người bỏ đất nước ra đi là do:

 • Câu hỏi:

  9.Cấu trúc lãnh thổ ở phần Trung Tâm lục địa Bắc Mĩ có dạng:

 • Câu hỏi:

  10.CHLB Đức hấp dẫn du khách nước ngoài nhờ nhân tố chủ yếu nào sau đây?

Xem kết quả