Vui Lòng Chọn Môn Thi

UserName:

Key còn lại:

Key đã dùng:

 • Câu hỏi:

  1.Hậu quả của sự suy giảm đa dạng sinh học là:

 • Câu hỏi:

  2.Điều nào sau đây chưa đúng về đặc điểm dân cư và xã hội của nước Đức?

 • Video/ Hinh minh họa

  example2

  Cick vào hình để xem hinh lớn

  Câu hỏi:

  3.Ở châu Phi các cây công nghiệp nhiệt đới được trồng nhiều trong các đồn điền nhằm mục đích:

 • Câu hỏi:

  4.Một trong những yếu tố quan trọng ảnh hưởng tiêu cực đến khả năng cạnh tranh cảu kinh tế CHLB Đức là

 • Câu hỏi:

  5.Điều nào sau đây chưa đúng về Liên minh châu Âu?

 • Câu hỏi:

  6.Đặc điểm sản xuất nông nghiệp nào sau đây không phù hợp với CHLB Đức?

 • Câu hỏi:

  7.Giải pháp cấp bách đối với đa số các quốc gia ở châu Phi nhằm làm hạn chế sự khô hạn là:

 • Câu hỏi:

  8.Tác động tiêu cực đến sự phát triển kinh tế của các quốc gia Mĩ La tinh là :

 • Câu hỏi:

  9.Năm 2001, Đức xếp vị trí thứ bao nhiêu trong các cường quốc thương mại thế giới?

 • Câu hỏi:

  10.Nhận định nào sau đây chưa đúng về tình hình phân bố dân cư Hoa Kì?

Xem kết quả