Vui Lòng Chọn Môn Thi

UserName:

Key còn lại:

Key đã dùng:

 • Câu hỏi:

  1.Một tiêu chuẩn quan trọng để xếp Hàn Quốc vào nhóm các nước NICS là do nước này có:

 • Câu hỏi:

  2.Hiện nay, tỉ lệ sinh của nước Đức ở mức độ nào sau đây so với châu Âu?

 • Câu hỏi:

  3.Nước nào có diện tích lớn nhất Tây Nam Á?

 • Video/ Hinh minh họa

  example2

  Cick vào hình để xem hinh lớn

  Câu hỏi:

  4.Năm 2004, các nước châu Phi đóng góp được bao nhiêu phần trăm vào GDP toàn cầu?

 • Câu hỏi:

  5.Những lợi ích của kinh tế khu vực:

 • Câu hỏi:

  6.Nguyên nhân làm cho tình trạng nghèo đói ngày càng gia tăng ở khu vực Tây Nam Á và khu vực Trung Á?

 • Câu hỏi:

  7.Điều nào sau đây chưa đúng về đặc điểm dân cư và xã hội của nước Đức?

 • Câu hỏi:

  8.Cơ cấu kinh tế của nền kinh tế tri thức:

 • Video/ Hinh minh họa

  example2

  Cick vào hình để xem hinh lớn

  Câu hỏi:

  9.Điều nào sau đây chưa đúng về Liên minh châu Âu?

 • Câu hỏi:

  10.Vùng Trung Tâm Hoa Kì có sự nhiễu loạn thời tiết là do:

Xem kết quả