Vui Lòng Chọn Môn Thi

UserName:

Key còn lại:

Key đã dùng:

 • Câu hỏi:

  1.Bộ phận nông dân giữ được ruộng đất cày cấy dưới thời nhà Tần được gọi là gì?

 • Câu hỏi:

  2.Xpac-ta-cut là người nước nào?

 • Câu hỏi:

  3.Hãy chỉ ra mốc thời gian tồn tại của xã hội chiếm nô ở Phương Tây cổ đại.

 • Video/ Hinh minh họa

  example2

  Cick vào hình để xem hinh lớn

  Câu hỏi:

  4.Để xây dựng đội ngũ quan lại làm chỗ dựa vững chắc cho triều đình, các Hoàng đế triều Minh đã cho thực thi biện pháp nào?

 • Video/ Hinh minh họa

  example2

  Cick vào hình để xem hinh lớn

  Câu hỏi:

  5.Nguyên nhân chính nào khiến nước Pa-la-va có vai trò tích cực trong việc phổ biến nền văn hóa Ấn Độ đến khu vực Đông Nam Á?

 • Câu hỏi:

  6.Nước nào ở miền Nam Ấn Độ có vai trò tích cực trong việc phổ biến văn hóa Ấn Độ đến các nước Đông Nam Á?

 • Câu hỏi:

  7.Khoảng 3.000 năm trước đây, cư dân nước nào là những người đầu tiên biết đúc và dùng đồ sắt?

 • Câu hỏi:

  8.Chữ viết đầu tiên của người phương Đông cổ đại là loại chữ nào?

 • Câu hỏi:

  9.Địa danh Đê-lốt và Pi-rê đi vào lịch sử cổ đại phương Tây với hoạt động nổi tiếng nào sau đây?

 • Câu hỏi:

  10.Nhà nước cổ đại phương Tây thường được gọi với tên gọi gì?

Xem kết quả