Vui Lòng Chọn Môn Thi

UserName:

Key còn lại:

Key đã dùng:

 • Câu hỏi:

  1.Quá trình tích luỹ tư bản nguyên thuỷ được tạo nên từ những nguồn nào?

 • Câu hỏi:

  2.Đa số các quốc gia cổ ở Đông Nam Á chịu ảnh hưởng của nền văn hóa nào?

 • Câu hỏi:

  3.Sau khi Xu-li-nha Vông-xa chết, nước Lan Xang bị phân liệt thành 3 tiểu quốc đối địch nhau: Luông Pha-bang, Viêng Chăn và..................". Em hãy chọn đáp án đúng nhất điền vào chỗ trống?

 • Câu hỏi:

  4.Nguyên liệu chính dùng để viết của người Ấn Độ là gì?

 • Câu hỏi:

  5.Từ thế kỉ VII lãnh thổ Ấn Độ bị chia thành:

 • Câu hỏi:

  6.Một nhánh của người Thái đã lập nên quốc gia nào ở lưu vực sông Mê Công?

 • Câu hỏi:

  7.Từ năm 1644 đến năm 1911 là mốc thời gian tồn tại của triều đại phong kiến nào ở Trung Quốc?

 • Câu hỏi:

  8.Bộ máy nhà nước thời Đường khác thời Tần, Hán ở điểm nào?

 • Câu hỏi:

  9.Những dấu hiệu nào dùng để nhận biết cuộc cách mạng thời đá mới?

 • Câu hỏi:

  10.Tác phẩm nào đã tái hiện đầy đủ những biến động quân sự, chính trị phức tạp trong một giai đoạn của lịch sử phong kiến Trung Quốc?

Xem kết quả