Vui Lòng Chọn Môn Thi

UserName:

Key còn lại:

Key đã dùng:

 • Câu hỏi:

  1.Cuộc khởi nghĩa Xpac-ta-cút diễn ra vào năm nào?

 • Câu hỏi:

  2.Bộ máy nhà nước thời Đường khác thời Tần, Hán ở điểm nào?

 • Câu hỏi:

  3.Các liên minh công xã ở Ai Cập được gọi là gì?

 • Câu hỏi:

  4.Từ đầu Công nguyên cho đến năm 319 tình hình Ấn Độ như thế nào?

 • Câu hỏi:

  5.Vương quốc Su-khô-thay - tiền thân của nước Thái Lan hiện nay do tộc người nào lập nên?

 • Câu hỏi:

  6.Quan hệ trong các xưởng thủ công ở châu Âu thế kỉ XVI là:

 • Câu hỏi:

  7.Năm 960, ở Trung Quốc diễn ra sự kiện lịch sử gì?

 • Câu hỏi:

  8.Vương triều Hồi giáo Đê-li được thành lập ở Ấn Độ đã mang theo tôn giáo nào?

 • Câu hỏi:

  9.Công cụ bằng sắt đã đem lại kết quả gì cho cư dân vùng Địa Trung Hải?

 • Câu hỏi:

  10.Mốc thời gian cách ngày nay 4 triệu năm ghi nhận sự chuyển biến nào sau đây?

Xem kết quả