Vui Lòng Chọn Môn Thi

UserName:

Key còn lại:

Key đã dùng:

 • Câu hỏi:

  1.Thành phố nào là quê hương của Phật tổ Thích Ca Mâu Ni?

 • Câu hỏi:

  2.Các liên minh công xã ở Ai Cập được gọi là gì?

 • Video/ Hinh minh họa

  example2

  Cick vào hình để xem hinh lớn

  Câu hỏi:

  3.Pha Ngừm được biết đến là:

 • Câu hỏi:

  4.Nghệ thuật bắt đầu ra đời từ thời nào sau đây?

 • Câu hỏi:

  5.Nguyên nhân sâu xa nào dẫn đến xuất hiện tư hữu?

 • Câu hỏi:

  6.Tổ chức xã hội đầu tiên trong quá trình phát triển và tồn tại của loài người là tổ chức nào?

 • Câu hỏi:

  7.Dưới thời Ăng-co, người dân Cam-pu-chia sống chủ yếu bằng nghề gì?

 • Video/ Hinh minh họa

  example2

  Cick vào hình để xem hinh lớn

  Câu hỏi:

  8.Để xây dựng đội ngũ quan lại làm chỗ dựa vững chắc cho triều đình, các Hoàng đế triều Minh đã cho thực thi biện pháp nào?

 • Câu hỏi:

  9.Cư dân cổ đại phương Đông gắn bó với nhau khi thực hiện công việc gì?

 • Câu hỏi:

  10.Vào lúc nào, trong xã hội bắt đầu có sự phân chia thành các giai cấp?

Xem kết quả