Vui Lòng Chọn Môn Thi

UserName:

Key còn lại:

Key đã dùng:

 • Câu hỏi:

  1.Các xưởng thủ công thời Đường gọi là:

 • Câu hỏi:

  2.Những dấu hiệu nào dùng để nhận biết cuộc cách mạng thời đá mới?

 • Câu hỏi:

  3.Địa danh Đê-lốt và Pi-rê đi vào lịch sử cổ đại phương Tây với hoạt động nổi tiếng nào sau đây?

 • Câu hỏi:

  4.Nhà nước cổ đại phương Tây thường được gọi với tên gọi gì?

 • Câu hỏi:

  5.Lực lượng nào giữ vai trò quan trọng nhất ở các thị quốc trong các quốc gia cổ đại Địa Trung Hải?

 • Câu hỏi:

  6.Toán học ra đời xuất phát từ nhu cầu chủ yếu nào sau đây?

 • Video/ Hinh minh họa

  example2

  Cick vào hình để xem hinh lớn

  Câu hỏi:

  7.Pha Ngừm được biết đến là:

 • Câu hỏi:

  8.Vương quốc Lan Xang bước vào giai đoạn thịnh vượng vào thời gian nào?

 • Câu hỏi:

  9.Vương triều Hồi giáo Đê-li được thành lập ở Ấn Độ đã mang theo tôn giáo nào?

 • Câu hỏi:

  10.Lãnh chúa, nông nô là hai giai cấp chính của xã hội nào?

Xem kết quả