Vui Lòng Chọn Môn Thi

UserName:

Key còn lại:

Key đã dùng:

 • Câu hỏi:

  1.Hãy chỉ ra tên của khu đền tháp nổi tiếng của Vương quốc In-đô-nê-xi-a.

 • Câu hỏi:

  2.Năm 1827, Chậu A Nụ phất cờ khởi nghĩa chống lại quân xâm lược nào?

 • Câu hỏi:

  3.Dưới thời Ăng-co, người dân Cam-pu-chia sống chủ yếu bằng nghề gì?

 • Câu hỏi:

  4.Thành phố nào là quê hương của Phật tổ Thích Ca Mâu Ni?

 • Câu hỏi:

  5.Nguyên nhân sâu xa nào dẫn đến xuất hiện tư hữu?

 • Câu hỏi:

  6.Chữ viết đầu tiên của người phương Đông cổ đại là loại chữ nào?

 • Câu hỏi:

  7.Người tinh khôn đã sử dụng phương thức nào để tăng nguồn thức ăn?

 • Video/ Hinh minh họa

  example2

  Cick vào hình để xem hinh lớn

  Câu hỏi:

  8.Tên của hai công trình kiến trúc được xây dựng dưới thời vua Sa-gia-han, nay trở thành di sản văn hóa bất hủ của nhân loại là:

 • Câu hỏi:

  9.Năm 960, ở Trung Quốc diễn ra sự kiện lịch sử gì?

 • Câu hỏi:

  10.Quá trình tích luỹ tư bản nguyên thuỷ được tạo nên từ những nguồn nào?

Xem kết quả