Vui Lòng Chọn Môn Thi

UserName:

Key còn lại:

Key đã dùng:

 • Video/ Hinh minh họa

  example2

  Cick vào hình để xem hinh lớn

  Câu hỏi:

  1.Thực vật phong phú, nhiều loại có ở các vùng:

 • Video/ Hinh minh họa

  example2

  Cick vào hình để xem hinh lớn

  Câu hỏi:

  2.Vào ngày nào thủy triều xuống thấp nhất?

 • Video/ Hinh minh họa

  example2

  Cick vào hình để xem hinh lớn

  Câu hỏi:

  3.Ở thềm lục địa biển Đông nước ta có mỏ dầu và khí đốt hiện đang khai thác, đó là vùng biển:

 • Video/ Hinh minh họa

  example2

  Cick vào hình để xem hinh lớn

  Câu hỏi:

  4.Loại động vật phổ biến ở rừng rậm nhiệt đới là:

 • Video/ Hinh minh họa

  example2

  Cick vào hình để xem hinh lớn

  Câu hỏi:

  5.Các tầng khí quyển xếp theo thứ tự từ mặt đất trở lên:

 • Video/ Hinh minh họa

  example2

  Cick vào hình để xem hinh lớn

  Câu hỏi:

  6.Một số động vật hoang dã tiêu biểu của miền khí hậu lạnh (hàn đới) là:

 • Video/ Hinh minh họa

  example2

  Cick vào hình để xem hinh lớn

  Câu hỏi:

  7.Trên bề mặt Trái Đất, đới khí hậu nào có 4 mùa rõ rệt?

 • Video/ Hinh minh họa

  example2

  Cick vào hình để xem hinh lớn

  Câu hỏi:

  8.Nguyên nhân làm thời tiết thay đổi là:

 • Video/ Hinh minh họa

  example2

  Cick vào hình để xem hinh lớn

  Câu hỏi:

  9.Trên bề mặt Trái Đất, các đai khí áp thấp nằm ở vĩ độ

 • Video/ Hinh minh họa

  example2

  Cick vào hình để xem hinh lớn

  Câu hỏi:

  10.Gió mùa Đông Bắc ở nước ta thường hoạt động vào các tháng dương lịch nào sau đây?

Xem kết quả