Vui Lòng Chọn Môn Thi

UserName:

Key còn lại:

Key đã dùng:

 • Video/ Hinh minh họa

  example2

  Cick vào hình để xem hinh lớn

  Câu hỏi:

  1.Ở Việt Nam là mấy giờ so với 9 giờ ở Luân Đôn nước Anh?

 • Video/ Hinh minh họa

  example2

  Cick vào hình để xem hinh lớn

  Câu hỏi:

  2.Vào ngày 21/3, Mặt Trời chiếu thẳng góc trên mặt đất ở đường Xích đạo nên các địa điểm nằm trên đường Xích đạo có:

 • Video/ Hinh minh họa

  example2

  Cick vào hình để xem hinh lớn

  Câu hỏi:

  3.Ở nửa cầu Bắc, hướng bị lệch của các vật chuyển động từ cực về Xích đạo là hướng:

 • Video/ Hinh minh họa

  example2

  Cick vào hình để xem hinh lớn

  Câu hỏi:

  4.Một điểm B nằm trên Xích đạo và có kinh độ 60 độ T, cách viết tọa độ địa lí của điểm đó là:

 • Video/ Hinh minh họa

  example2

  Cick vào hình để xem hinh lớn

  Câu hỏi:

  5.Các đai khí áp cao nằm ở vĩ độ

 • Câu hỏi:

  6.Vào ngày nào ở nửa cầu Nam ánh sáng Mặt Trời chiếu thẳng góc vào vĩ tuyến 23 độ 27' Nam?

 • Video/ Hinh minh họa

  example2

  Cick vào hình để xem hinh lớn

  Câu hỏi:

  7.Tọa độ địa lí là:

 • Video/ Hinh minh họa

  example2

  Cick vào hình để xem hinh lớn

  Câu hỏi:

  8.Sự phân bố lượng nhiệt và ánh sáng Mặt Trời trên bề mặt Trái Đất phụ thuộc vào:

 • Video/ Hinh minh họa

  example2

  Cick vào hình để xem hinh lớn

  Câu hỏi:

  9.Khoáng sản phi kim loại gồm có:

 • Video/ Hinh minh họa

  example2

  Cick vào hình để xem hinh lớn

  Câu hỏi:

  10.Nguồn cung cấp hơi nước trong không khí là từ:

Xem kết quả