Vui Lòng Chọn Môn Thi

UserName:

Key còn lại:

Key đã dùng:

 • Câu hỏi:

  1.Trong ngày đông chí (22/12):

 • Video/ Hinh minh họa

  example2

  Cick vào hình để xem hinh lớn

  Câu hỏi:

  2.Khu vực giờ gốc là:

 • Video/ Hinh minh họa

  example2

  Cick vào hình để xem hinh lớn

  Câu hỏi:

  3.Nước ta nằm giữa các vĩ độ nào sau đây là đúng nhất?

 • Video/ Hinh minh họa

  example2

  Cick vào hình để xem hinh lớn

  Câu hỏi:

  4.Làm nguyên liệu để sản xuất phân bón, đồ gốm, sứ, làm vật liệu xây dựng là loại khoáng sản:

 • Video/ Hinh minh họa

  example2

  Cick vào hình để xem hinh lớn

  Câu hỏi:

  5.Hệ thống sông gồm:

 • Video/ Hinh minh họa

  example2

  Cick vào hình để xem hinh lớn

  Câu hỏi:

  6.Loại đất có màu nâu hoặc đỏ thường được hình thành trên đá mẹ là:

 • Video/ Hinh minh họa

  example2

  Cick vào hình để xem hinh lớn

  Câu hỏi:

  7.Ở hai Xích đạo, gió thổi một chiều quanh năm từ vĩ độ 30 độ Bắc và Nam về Xích đạo là gió:

 • Video/ Hinh minh họa

  example2

  Cick vào hình để xem hinh lớn

  Câu hỏi:

  8.Khoảng cách từ một điểm đến kinh tuyến gốc được gọi là:

 • Video/ Hinh minh họa

  example2

  Cick vào hình để xem hinh lớn

  Câu hỏi:

  9.Trái Đất tự quay quanh trục theo hướng:

 • Video/ Hinh minh họa

  example2

  Cick vào hình để xem hinh lớn

  Câu hỏi:

  10.Đất hình thành là do sự tác động của nhân tố:

Xem kết quả