Vui Lòng Chọn Môn Thi

UserName:

Key còn lại:

Key đã dùng:

 • Video/ Hinh minh họa

  example2

  Cick vào hình để xem hinh lớn

  Câu hỏi:

  1.Tháng mưa nhiều nhất ở Thành phố Hồ Chí Minh là

 • Video/ Hinh minh họa

  example2

  Cick vào hình để xem hinh lớn

  Câu hỏi:

  2.Làm cho không khí nóng lên chủ yếu là do:

 • Video/ Hinh minh họa

  example2

  Cick vào hình để xem hinh lớn

  Câu hỏi:

  3.Tỉ lệ bản đồ càng lớn, thì mức độ chi tiết của nội dung trên bản đồ càng:

 • Video/ Hinh minh họa

  example2

  Cick vào hình để xem hinh lớn

  Câu hỏi:

  4.Rừng tự nhiên nước ta chủ yếu là:

 • Video/ Hinh minh họa

  example2

  Cick vào hình để xem hinh lớn

  Câu hỏi:

  5.Trong một mẫu đất, tính từ trên xuống có các lớp đất theo thứ tự (theo chiều thẳng đứng)

 • Câu hỏi:

  6.Vào ngày nào ở nửa cầu Nam ánh sáng Mặt Trời chiếu thẳng góc vào vĩ tuyến 23 độ 27' Nam?

 • Video/ Hinh minh họa

  example2

  Cick vào hình để xem hinh lớn

  Câu hỏi:

  7.Hướng Bắc của bản đồ không phải là hướng:

 • Video/ Hinh minh họa

  example2

  Cick vào hình để xem hinh lớn

  Câu hỏi:

  8.Sương muối là loại sương có:

 • Video/ Hinh minh họa

  example2

  Cick vào hình để xem hinh lớn

  Câu hỏi:

  9.Mỏ than lớn nhất và thuộc loại tốt nhất nước ta là mỏ than:

 • Video/ Hinh minh họa

  example2

  Cick vào hình để xem hinh lớn

  Câu hỏi:

  10.Nếu mỗi kinh tuyến cách nhau 1 độ và mỗi vĩ tuyến cũng cách nhau 1 độ, thì trên bề mặt quả Địa Cầu có:

Xem kết quả