Vui Lòng Chọn Môn Thi

UserName:

Key còn lại:

Key đã dùng:

 • Video/ Hinh minh họa

  example2

  Cick vào hình để xem hinh lớn

  Câu hỏi:

  1.Ý nào sau đây không phải là vai trò của quả đối với sự phát triển của thực vật và đời sống con người?

 • Câu hỏi:

  2.Dạng cấy ghép nào dễ ghép vào cơ thể?

 • Câu hỏi:

  3.Người ta đã nuôi cấy da người để chữa cho các bệnh nhân bị bỏng da. Đây là hình thức:

 • Video/ Hinh minh họa

  example2

  Cick vào hình để xem hinh lớn

  Câu hỏi:

  4.Sinh trưởng sơ cấp của cây là

 • Câu hỏi:

  5.Hoocmôn nào kích thích ống sinh tinh sản sinh tinh trùng do tuyến yên tiết ra?

 • Câu hỏi:

  6.Điều nào sau đây không phải là ưu điểm của sinh sản vô tính?

 • Câu hỏi:

  7.Tác dụng của việc ấp trứng ở các loài chim là:

 • Video/ Hinh minh họa

  example2

  Cick vào hình để xem hinh lớn

  Câu hỏi:

  8.Ý nào sau đây không đúng khi giải thích hiện tượng động vật non và trẻ em chậm lớn (hoặc ngừng lớn) và trí tuệ chậm phát triển do thiếu iốt?

 • Câu hỏi:

  9.Giao tử đực và giao tử cái của 1 cơ thể động vật thụ tinh với nhau được gọi là:

 • Câu hỏi:

  10.Đối với con cái hoocmôn FSH có tác dụng:

Xem kết quả