Vui Lòng Chọn Môn Thi

UserName:

Key còn lại:

Key đã dùng:

 • Câu hỏi:

  1.Để thu hoạch giá để ăn, phải kết thúc ở giai đoạn nào sau đây trong chu trình sinh trưởng, phát triển của cây đậu xanh?

 • Câu hỏi:

  2.Theo quang chu kì, cây ngày ngắn ra hoa trong điều kiện

 • Câu hỏi:

  3.Người ta dùng 1 gam đất đèn (có chứa êtilen) đổ vào nón dứa để:

 • Câu hỏi:

  4.Quá trình sinh sản hữu tính gồm các giai đoạn nào?

 • Câu hỏi:

  5.Theo quang chu kì, cây trung tính ra hoa trong điều kiện

 • Video/ Hinh minh họa

  example2

  Cick vào hình để xem hinh lớn

  Câu hỏi:

  6.Ý nào sau đây không phải là vai trò của quả đối với sự phát triển của thực vật và đời sống con người?

 • Câu hỏi:

  7.Trong quá trình phát triển ở động vật, sự phát triển không qua biến thái là trường hợp:

 • Câu hỏi:

  8.Đối với con đực hoocmôn LH có tác dụng điều hòa sinh sản là:

 • Câu hỏi:

  9.Các loại mô phân sinh trong cơ thể thực vật là:

 • Video/ Hinh minh họa

  example2

  Cick vào hình để xem hinh lớn

  Câu hỏi:

  10.Ý nào sau đây không đúng với hình thức sinh sản bằng nẩy chồi?

Xem kết quả