Vui Lòng Chọn Môn Thi

UserName:

Key còn lại:

Key đã dùng:

 • Câu hỏi:

  1.Những yếu tố nào sau đây là yếu tố bên trong ảnh hưởng đến sinh trưởng và phát triển ở động vật?

 • Video/ Hinh minh họa

  example2

  Cick vào hình để xem hinh lớn

  Câu hỏi:

  2.Ý nào sau đây không đúng khi giải thích hiện tượng động vật non và trẻ em chậm lớn (hoặc ngừng lớn) và trí tuệ chậm phát triển do thiếu iốt?

 • Câu hỏi:

  3.Giao tử đực và giao tử cái của 1 cơ thể động vật thụ tinh với nhau được gọi là:

 • Video/ Hinh minh họa

  example2

  Cick vào hình để xem hinh lớn

  Câu hỏi:

  4.Muốn tạo ra giống lợn Ỉ từ 40 kg thành giống lợ Ỉ lai tăng khối lượng xuất chuồng lên 100 kg thì phải

 • Câu hỏi:

  5.Trùng roi có hình thức sinh sản:

 • Câu hỏi:

  6.Rối loạn sản xuất hoocmôn nào sau đây của tuyến yên sẽ làm rối loạn quá trình trứng chín và rụng?

 • Câu hỏi:

  7.Nhân tố môi trường ảnh hưởng lớn nhất đến sinh trưởng và phát triển của động vật là:

 • Video/ Hinh minh họa

  example2

  Cick vào hình để xem hinh lớn

  Câu hỏi:

  8.Thí dụ nào sau đây là biện pháp thụ tinh nhân tạo làm thay đổi số con?

 • Câu hỏi:

  9.Quá trình sinh trưởng và phát triển của ếch thuộc kiểu biến thái nào?

 • Video/ Hinh minh họa

  example2

  Cick vào hình để xem hinh lớn

  Câu hỏi:

  10.Thí dụ nào sau đây không phải là sự sinh trưởng ở động vật?

Xem kết quả