Vui Lòng Chọn Môn Thi

UserName:

Key còn lại:

Key đã dùng:

 • Câu hỏi:

  1.Các hooc môn kích thích sự phát triển của noãn, gây rụng trứng tạo thể vàng và kích thích thể vàng tiết progesteron?

 • Câu hỏi:

  2.Các hoocmôn kích thích sản sinh tinh trùng gồm:

 • Video/ Hinh minh họa

  example2

  Cick vào hình để xem hinh lớn

  Câu hỏi:

  3.Ở các loài cá và bò sát đẻ con, trứng thụ tinh nằm lại trong ống dẫn trứng và phát triển thành con non nhờ:

 • Video/ Hinh minh họa

  example2

  Cick vào hình để xem hinh lớn

  Câu hỏi:

  4.Chất nào sau đây dùng để diệt cỏ?

 • Video/ Hinh minh họa

  example2

  Cick vào hình để xem hinh lớn

  Câu hỏi:

  5.Sinh trưởng sơ cấp của thực vật là:

 • Câu hỏi:

  6.Xitôkinin chủ yếu sinh ra ở:

 • Video/ Hinh minh họa

  example2

  Cick vào hình để xem hinh lớn

  Câu hỏi:

  7.Khi nào cây cà chua ra hoa?

 • Câu hỏi:

  8.Những yếu tố nào sau đây là yếu tố bên trong ảnh hưởng đến sinh trưởng và phát triển ở động vật?

 • Câu hỏi:

  9.Theo quang chu kì, cây trung tính ra hoa trong điều kiện

 • Video/ Hinh minh họa

  example2

  Cick vào hình để xem hinh lớn

  Câu hỏi:

  10.Heterôauxin có công thức phân tử là:

Xem kết quả