Vui Lòng Chọn Môn Thi

UserName:

Key còn lại:

Key đã dùng:

 • Câu hỏi:

  1.Địa hình của nước ta thấp dần về phía:

 • Câu hỏi:

  2.Ở khu vực Đông Bắc trong thời kì đại Trung sinh, ngoài sự hình thành các mỏ than ở Quảng Ninh, Quảng Nam ra còn hình thành:

 • Câu hỏi:

  3.Vùng nội thủy là vùng biển:

 • Câu hỏi:

  4.Điều kiện cổ địa lí khi còn rất sơ khai và đơn điệu, lớp khí quyển ban đầu là:

 • Câu hỏi:

  5.Nguồn tài nguyên thiên nhiên và những điều kiện tự nhiên thuận lợi, Biển Đông có vai trò rất quan trọng trong việc:

 • Câu hỏi:

  6.Địa hình bán bình nguyên là nơi nằm giữa:

 • Câu hỏi:

  7.Vào mùa khô, các hoạt động kinh tế thuận lợi nhất của nước ta là:

 • Video/ Hinh minh họa

  example2

  Cick vào hình để xem hinh lớn

  Câu hỏi:

  8.San hô thường phát triển ở khu vực:

 • Câu hỏi:

  9.Trở ngại lớn nhất trong việc sử dụng tài nguyên tự nhiên của miền Bắc và Đông Bắc Bắc Bộ là:

 • Câu hỏi:

  10.Trong Đại Thái cổ và Nguyên Sinh, lớp vỏ Trái Đất có đặc điểm gì?

Xem kết quả