Vui Lòng Chọn Môn Thi

UserName:

Key còn lại:

Key đã dùng:

 • Câu hỏi:

  1.Hai vùng nào của Việt Nam có sự đối lập về mùa mưa và mùa khô?

 • Câu hỏi:

  2.Khu vực đồi núi của nước ta có những thế mạnh về:

 • Câu hỏi:

  3.Trên đất liền, chiều dài đường biên giới của nước ta là:

 • Câu hỏi:

  4.Trong các hoạt động uốn nếp tạo núi và sụt võng là các đứt gãy, động đất thường kèm theo:

 • Câu hỏi:

  5.Thách thức lớn nhất của Việt Nam trước xu hướng toàn cầu hoá nền kinh tế thế giới?

 • Video/ Hinh minh họa

  example2

  Cick vào hình để xem hinh lớn

  Câu hỏi:

  6.Trong môi trường nhiệt đới ẩm gió mùa, việc sử dụng có hiệu quả các loại đất nông nghiệp trước hết phải gắn chặt với:

 • Câu hỏi:

  7.Dấu vết để lại từ đại Cổ sinh trong lớp vỏ cảnh quan địa lí của vùng nhiệt đới ẩm ở nước ta là:

 • Video/ Hinh minh họa

  example2

  Cick vào hình để xem hinh lớn

  Câu hỏi:

  8.San hô thường phát triển ở khu vực:

 • Câu hỏi:

  9.Ranh giới của vùng Tây Bắc nước Lào là từ:

 • Câu hỏi:

  10.Tổng diện tích của vùng đồng bằng ven biển miền Trung vào khoảng:

Xem kết quả