Vui Lòng Chọn Môn Thi

UserName:

Key còn lại:

Key đã dùng:

 • Video/ Hinh minh họa

  example2

  Cick vào hình để xem hinh lớn

  Câu hỏi:

  1.Cấu trúc địa chất- địa hình miền Nam Trung Bộ và Nam Bộ phức tạp thể hiện:

 • Câu hỏi:

  2.Điểm địa đầu cực Bắc của nước ta thuộc tỉnh:

 • Video/ Hinh minh họa

  example2

  Cick vào hình để xem hinh lớn

  Câu hỏi:

  3.Vùng lãnh hải là vùng biển:

 • Câu hỏi:

  4.Một trong những nguồn lực quan trọng đảm bảo cho việc thực hiện thắng lợi công cuộc đổi mới:

 • Video/ Hinh minh họa

  example2

  Cick vào hình để xem hinh lớn

  Câu hỏi:

  5.Khi nào thủy quyển xuất hiện sự tích tụ của lớp nước trên bề mặt Trái Đất?

 • Câu hỏi:

  6.Cảnh quan thiên nhiên tiêu biểu của phần lãnh thổ phía Bắc là:

 • Video/ Hinh minh họa

  example2

  Cick vào hình để xem hinh lớn

  Câu hỏi:

  7.Ở các đồng bằng ven biển, nơi giáp biển là:

 • Câu hỏi:

  8.Nguồn tài nguyên thiên nhiên và những điều kiện tự nhiên thuận lợi, Biển Đông có vai trò rất quan trọng trong việc:

 • Câu hỏi:

  9.Diện tích đất nông nghiệp ở đồng bằng sông Cửu Long có khả năng được mở rộng là do:

 • Video/ Hinh minh họa

  example2

  Cick vào hình để xem hinh lớn

  Câu hỏi:

  10.Nhận định nào dưới đây chưa chính xác:

Xem kết quả