Vui Lòng Chọn Môn Thi

UserName:

Key còn lại:

Key đã dùng:

 • Câu hỏi:

  1.Địa hình có độ cao từ 2000 m ở nước ta trở lên chiếm:

 • Câu hỏi:

  2.Một trong những nguồn lực quan trọng đảm bảo cho việc thực hiện thắng lợi công cuộc đổi mới:

 • Câu hỏi:

  3.Thấy rõ được xu thế phát triển của nền kinh tế-xã hội thế giới và khu vực hiện nay là:

 • Câu hỏi:

  4.Tại sao phía Đông Nam của vùng Đồng bằng sông Hồng và phía Tây Nam của Đồng bằng sông Cửu Long mỗi năm lấn ra biển từ vài chục đến gần trăm mét?

 • Câu hỏi:

  5.Thuận lợi do hình dạng hẹp ngang và kéo dài của lãnh thổ Việt Nam mang lại:

 • Câu hỏi:

  6.Dấu vết để lại từ đại Cổ sinh trong lớp vỏ cảnh quan địa lí của vùng nhiệt đới ẩm ở nước ta là:

 • Câu hỏi:

  7.Tính chất nhiệt đới được quy định bởi:

 • Video/ Hinh minh họa

  example2

  Cick vào hình để xem hinh lớn

  Câu hỏi:

  8.Sinh vật bắt đầu xuất hiện trên Trái Đất từ khi:

 • Video/ Hinh minh họa

  example2

  Cick vào hình để xem hinh lớn

  Câu hỏi:

  9.San hô thường phát triển ở khu vực:

 • Câu hỏi:

  10.Thấy rõ được xu thế phát triển của nền kinh tế-xã hội thế giới và khu vực hiện nay là:

Xem kết quả