Vui Lòng Chọn Môn Thi

UserName:

Key còn lại:

Key đã dùng:

 • Câu hỏi:

  1.Ở khu vực Đông Bắc trong thời kì đại Trung sinh, ngoài sự hình thành các mỏ than ở Quảng Ninh, Quảng Nam ra còn hình thành:

 • Câu hỏi:

  2.Thuận lợi do hình dạng hẹp ngang và kéo dài của lãnh thổ Việt Nam mang lại:

 • Câu hỏi:

  3.Duyên hải Nam Trung Bộ và Tây Nguyên có điểm giống nhau là:

 • Câu hỏi:

  4.Chính phủ nước ta đã tuyên bố quy định đường cơ sở ven bờ vào ngày 12 tháng 11 năm 1982 để tính:

 • Câu hỏi:

  5.Tại sao phía Đông Nam của vùng Đồng bằng sông Hồng và phía Tây Nam của Đồng bằng sông Cửu Long mỗi năm lấn ra biển từ vài chục đến gần trăm mét?

 • Câu hỏi:

  6.Đất đai là nguồn tài nguyên vô cùng quý giá, trong đó đất nông nghiệp chiếm khoảng 28.6% đất tự nhiên, tương đương với…( triệu ha):

 • Câu hỏi:

  7.Địa hình của nước ta thấp dần về phía:

 • Câu hỏi:

  8.Các sinh vật trong giai đoạn Tiền Cambri ở dạng sơ khai như:

 • Câu hỏi:

  9.Địa hình bán bình nguyên là nơi nằm giữa:

 • Câu hỏi:

  10.Phần lãnh thổ phía Nam (từ dãy Bạch Mã trở vào) thiên nhiên mang sắc thái của vùng khí hậu:

Xem kết quả