Vui Lòng Chọn Môn Thi

UserName:

Key còn lại:

Key đã dùng:

 • Video/ Hinh minh họa

  example2

  Cick vào hình để xem hinh lớn

  Câu hỏi:

  1.Hệ sinh thái rừng ngập mặn cho năng suất sinh học cao, đặc biệt là:

 • Video/ Hinh minh họa

  example2

  Cick vào hình để xem hinh lớn

  Câu hỏi:

  2.Tổng lượng phù sa hàng năm của sông ngòi trên lãnh thổ nước ta khoảng:

 • Câu hỏi:

  3.Nhận xét nào sau đây không đúng với sự biến thiên nhiệt độ theo chiều Bắc- Nam ở nước ta?

 • Câu hỏi:

  4.Trên lãnh thổ nước ta, trong giai đoạn từ Nêôgen đến nay, chịu sự tác động của các hoạt động như: uốn nếp, đứt gãy, phun trào mắcma, nâng cao và hạ thấp địa hình, bồi lấp các bồn trũng lục địa, thuộc vận động kiến tạo:

 • Video/ Hinh minh họa

  example2

  Cick vào hình để xem hinh lớn

  Câu hỏi:

  5.Ở vùng núi đá vôi, hình thành dạng địa hình:

 • Câu hỏi:

  6.Hai hệ thống sông chính bồi tụ nên Đồng bằng sông Hồng là:

 • Video/ Hinh minh họa

  example2

  Cick vào hình để xem hinh lớn

  Câu hỏi:

  7.Toàn cầu hóa là xu thế tất yếu của nền kinh tế thế giới là vì:

 • Câu hỏi:

  8.Theo quan điểm địa lí chính trị và địa lí quân sự nước ta có vị trí:

 • Video/ Hinh minh họa

  example2

  Cick vào hình để xem hinh lớn

  Câu hỏi:

  9.Sinh vật bắt đầu xuất hiện trên Trái Đất từ khi:

 • Câu hỏi:

  10.Điều kiện cổ địa lí khi còn rất sơ khai và đơn điệu, lớp khí quyển ban đầu là:

Xem kết quả