Vui Lòng Chọn Môn Thi

UserName:

Key còn lại:

Key đã dùng:

 • Câu hỏi:

  1.Trong nuôi cấy không liên tục, vi sinh vật tự phân hủy ở pha suy vong vì

 • Câu hỏi:

  2.Nhận định sai trong nuôi cấy vi sinh vật liên tục?

 • Câu hỏi:

  3.Trong điều kiện nuôi cấy liên tục, một quần thể vi sinh vật gồm 120 tế bào, có thời gian thế hệ g là 10 phút. Sau 20 phút, số tế bào của quần thể vi sinh vật đó là

 • Câu hỏi:

  4.Đặc điểm giai đoạn phóng thích trong chu trình nhân lên của virut là:

 • Câu hỏi:

  5.Vỏ capsit của virut được cấu tạo từ thành phần nào sau đây?

 • Câu hỏi:

  6.Một người bị nhiễm virut HIV và có biểu hiện: Sốt kéo dài, sút cân, tiêu chảy, viêm da, mất trí... Có thể phỏng đoán sự phát triển bệnh ở bệnh nhân này thuộc giai đoạn nào?

 • Câu hỏi:

  7.Để phân giải lipit, vi sinh vật cần tiết ra loại enzim nào sau đây?

 • Câu hỏi:

  8.Nguyên nhân gì khiến cho bình nuôi vi khuẩn đang đục do chứa nhiều vi khuẩn bỗng dưng trở nên trong?

 • Câu hỏi:

  9.Người ta chia thành 3 loại môi trường (tự nhiên, tổng hợp, bán tổng hợp) nuôi cấy vi sinh vật trong phòng thí nghiệm dựa vào

 • Câu hỏi:

  10.Đặc điểm giai đoạn xâm nhập trong chu trình nhân lên của vi rút là:

Xem kết quả