Vui Lòng Chọn Môn Thi

UserName:

Key còn lại:

Key đã dùng:

 • Video/ Hinh minh họa

  example2

  Cick vào hình để xem hinh lớn

  Câu hỏi:

  1.Vi sao nên đun sôi lại thức ăn còn dư trước khi lưu giữ trong tủ lạnh?

 • Câu hỏi:

  2.Ở một loài sinh vật, có 100 tế bào sinh trứng tiến hành giảm phân bình thường. Số giao tử cái sau giảm phân là

 • Câu hỏi:

  3.Trong các loại bệnh do virut gây nên, loại miễn dịch nào sau đây đóng vai trò chủ yếu?

 • Video/ Hinh minh họa

  example2

  Cick vào hình để xem hinh lớn

  Câu hỏi:

  4.Nguyên nhân nào khiến quần thể vi sinh vật chuyển từ pha cân bằng sang pha suy vong trong nuôi cấy không liên tục?

 • Câu hỏi:

  5.Khi có ánh sáng và giàu CO2, một loại vi sinh vật có thể phát triển trên môi trường với thành phần được tính theo đơn vị g/l như sau: (NH4)3PO4 - 1,5; KH2PO4 - 1,0; MgSO4 - 0,2; CaCl2 - 0,1; NaCl - 5,0. Nguồn nitơ của vi sinh vật này là gì?

 • Câu hỏi:

  6.Xạ khuẩn sinh sản bằng hình thức?

 • Câu hỏi:

  7.Đặc điểm của các bào tử sinh sản của vi khuẩn là

 • Câu hỏi:

  8.Ý nào sau đây không đúng khi nói về ý nghĩa của quá trình nguyên phân - giảm phân và thụ tinh?

 • Câu hỏi:

  9.Sự kiện quan trọng nhất của quá trình giảm phân giúp ta phân biệt với quá trình nguyên phân là?

 • Câu hỏi:

  10.Diễn biến nào sau đây đúng trong nguyên phân?

Xem kết quả