Vui Lòng Chọn Môn Thi

UserName:

Key còn lại:

Key đã dùng:

 • Video/ Hinh minh họa

  example2

  Cick vào hình để xem hinh lớn

  Câu hỏi:

  1.Vì sao các NST phải co xoắn tối đa trước khi bước vào kì sau?

 • Câu hỏi:

  2.Nếu một tế bào của một sinh vật chứa 24 NST thì tinh trùng của loài sinh vật này có số lượng NST là

 • Câu hỏi:

  3.Hình thức sinh sản nào đơn giản nhất?

 • Câu hỏi:

  4.Một tế bào nguyên phân 3 lần thì số tế bào con tạo ra sau nguyên phân là

 • Video/ Hinh minh họa

  example2

  Cick vào hình để xem hinh lớn

  Câu hỏi:

  5.Hiện tượng các NST tương đồng bắt đôi với nhau có ý nghĩa gì?

 • Câu hỏi:

  6.Virut bại liệt có dạng cấu trúc nào sau đây?

 • Câu hỏi:

  7.Những vi sinh vật sinh trưởng được với độ pH = 6 – 8 thuộc loại nào sau đây?

 • Câu hỏi:

  8.Thuật ngữ capsit là gì?

 • Câu hỏi:

  9.Nguyên nhân gì khiến cho bình nuôi vi khuẩn đang đục do chứa nhiều vi khuẩn bỗng dưng trở nên trong?

 • Video/ Hinh minh họa

  example2

  Cick vào hình để xem hinh lớn

  Câu hỏi:

  10.Câu nào đúng trong các câu dưới đây?

Xem kết quả