Vui Lòng Chọn Môn Thi

UserName:

Key còn lại:

Key đã dùng:

 • Câu hỏi:

  1.Loại miễn dịch có sự tham gia của tế bào T độc là loại miễn dịch nào?

 • Câu hỏi:

  2.Nhóm nào là nhóm vi sinh vật hoá dị dưỡng?

 • Câu hỏi:

  3.Đặc điểm giai đoạn sinh tổng hợp prôtêin trong chu trình nhân lên của virut là:

 • Câu hỏi:

  4.Vi sinh vật không tự tổng hợp được các nhân tố sinh trưởng được gọi là

 • Video/ Hinh minh họa

  example2

  Cick vào hình để xem hinh lớn

  Câu hỏi:

  5.Ý nào sau đây không đúng khi nói về diễn biến của hình thức sinh sản phân đôi ở vi khuẩn?

 • Video/ Hinh minh họa

  example2

  Cick vào hình để xem hinh lớn

  Câu hỏi:

  6.Đặc điểm giai đoạn hấp phụ của chu trình nhân lên của virut là:

 • Câu hỏi:

  7.Vi sinh vật tiến hành lên men hoặc hô hấp kị khí khi môi trường

 • Video/ Hinh minh họa

  example2

  Cick vào hình để xem hinh lớn

  Câu hỏi:

  8.Để không xảy ra pha suy vong của quần thể vi khuẩn thì phải làm gì?

 • Câu hỏi:

  9.Những vi sinh vật chỉ có thể sinh trưởng khi không có mặt của ôxi được gọi là

 • Câu hỏi:

  10.Virut thường không thể trực tiếp xâm nhập tế bào thực vật vì

Xem kết quả