Vui Lòng Chọn Môn Thi

UserName:

Key còn lại:

Key đã dùng:

 • Câu hỏi:

  1.Nếu một tế bào của một sinh vật chứa 24 NST thì tinh trùng của loài sinh vật này có số lượng NST là

 • Câu hỏi:

  2.Các tế bào con tạo ra trong nguyên phân có số NST bằng với ở tế bào mẹ nhờ

 • Câu hỏi:

  3.Khi có ánh sáng và giàu CO2, một loại vi sinh vật có thể phát triển trên môi trường với thành phần được tính theo đơn vị g/l như sau: (NH4)3PO4 - 1,5; KH2PO4 - 1,0; MgSO4 - 0,2; CaCl2 - 0,1; NaCl - 5,0. Vi sinh vật phát triển trên môi trường này có kiểu dinh dưỡng gì?

 • Câu hỏi:

  4.Trùng giày (Paramecium caudatum) sinh sản hữu tính bằng cách

 • Câu hỏi:

  5.Vỏ capsit của virut được cấu tạo từ thành phần nào sau đây?

 • Câu hỏi:

  6.Hiện tượng virut xâm nhập và gắn bộ gen vào tế bào chủ mà tế bào chủ vẫn sinh trưởng bình thường được gọi là hiện tượng:

 • Video/ Hinh minh họa

  example2

  Cick vào hình để xem hinh lớn

  Câu hỏi:

  7.Phân biệt miễn dịch thể dịch và miễn dịch tế bào là:

 • Video/ Hinh minh họa

  example2

  Cick vào hình để xem hinh lớn

  Câu hỏi:

  8.Để không xảy ra pha suy vong của quần thể vi khuẩn thì phải làm gì?

 • Video/ Hinh minh họa

  example2

  Cick vào hình để xem hinh lớn

  Câu hỏi:

  9.Sinh sản bằng cách phân đôi ở vi sinh vật

 • Video/ Hinh minh họa

  example2

  Cick vào hình để xem hinh lớn

  Câu hỏi:

  10.Đặc điểm của pha tiềm phát (pha lag) của quần thể vi sinh vật trong nuôi cấy không liên tục là:

Xem kết quả