Vui Lòng Chọn Môn Thi

UserName:

Key còn lại:

Key đã dùng:

 • Video/ Hinh minh họa

  example2

  Cick vào hình để xem hinh lớn

  Câu hỏi:

  1.Các loại môi trường cơ bản nuôi cấy vi sinh vật:

 • Câu hỏi:

  2.Xác định hợp chất tại vị trí có dấu (?) trong phản ứng sinh hoá sau đây: (Glucôzơ)n + ADP-glucôzơ -----> (Glucôzơ)n + 1 + (?)

 • Câu hỏi:

  3.Khi có ánh sáng và giàu CO2, một loại vi sinh vật có thể phát triển trên môi trường với thành phần được tính theo đơn vị g/l như sau: (NH4)3PO4 - 1,5; KH2PO4 - 1,0; MgSO4 - 0,2; CaCl2 - 0,1; NaCl - 5,0. Nguồn nitơ của vi sinh vật này là gì?

 • Video/ Hinh minh họa

  example2

  Cick vào hình để xem hinh lớn

  Câu hỏi:

  4.Ý nào sau đây không phải là tác hại của virut gây ra đối với thực vật?

 • Câu hỏi:

  5.Virut bại liệt có dạng cấu trúc nào sau đây?

 • Câu hỏi:

  6.Trong chu kì tế bào, sự nhân đôi ADN và nhân đôi NST diễn ra ở

 • Câu hỏi:

  7.Một người bị nhiễm virut HIV và có biểu hiện: Sốt kéo dài, sút cân, tiêu chảy, viêm da, mất trí... Có thể phỏng đoán sự phát triển bệnh ở bệnh nhân này thuộc giai đoạn nào?

 • Câu hỏi:

  8.Các yếu tố bảo vệ tự nhiên của cơ thể như da, niêm mạc, các dịch do cơ thể tiết ra (dịch tiêu hoá, nước mắt, nước bọt …) thuộc loại miễn dịch nào?

 • Câu hỏi:

  9.Loại miễn dịch có sự tham gia của tế bào T độc là loại miễn dịch nào?

 • Video/ Hinh minh họa

  example2

  Cick vào hình để xem hinh lớn

  Câu hỏi:

  10.Đặc điểm giai đoạn hấp phụ của chu trình nhân lên của virut là:

Xem kết quả