Vui Lòng Chọn Môn Thi

UserName:

Key còn lại:

Key đã dùng:

 • Câu hỏi:

  1.Sự sinh trưởng của quần thể vi sinh vật được hiểu là sự tăng

 • Video/ Hinh minh họa

  example2

  Cick vào hình để xem hinh lớn

  Câu hỏi:

  2.Sinh sản bằng cách phân đôi ở vi sinh vật

 • Câu hỏi:

  3.Sau giảm phân II, số tế bào con được tạo thành có bộ NST là

 • Video/ Hinh minh họa

  example2

  Cick vào hình để xem hinh lớn

  Câu hỏi:

  4.Ý nào sau đây là diễn biến của kì sau của giảm phân I?

 • Câu hỏi:

  5.Câu nào sau đây là sai khi nói về vi sinh vật?

 • Câu hỏi:

  6.Xạ khuẩn sinh sản bằng hình thức?

 • Câu hỏi:

  7.Vi sinh vật là những sinh vật

 • Câu hỏi:

  8.Khi có ánh sáng và giàu CO2, một loại vi sinh vật có thể phát triển trên môi trường với thành phần được tính theo đơn vị g/l như sau: (NH4)3PO4 - 1,5; KH2PO4 - 1,0; MgSO4 - 0,2; CaCl2 - 0,1; NaCl - 5,0. Vi sinh vật phát triển trên môi trường này có kiểu dinh dưỡng gì?

 • Câu hỏi:

  9.Cơ chế tác động của chất kháng sinh là

 • Câu hỏi:

  10.Hình thức sinh sản nào đơn giản nhất?

Xem kết quả