Vui Lòng Chọn Môn Thi

UserName:

Key còn lại:

Key đã dùng:

 • Câu hỏi:

  1.Nguyên nhân bên ngoài gây ra diễn thế sinh thái là

 • Câu hỏi:

  2.Lí do khiến quần thể tứ bội trở nên cách li sinh sản với quần thể lưỡng bội là:

 • Câu hỏi:

  3.Hiện tượng liền rễ sinh trưởng nhanh hơn và có khả năng chịu hạn tốt hơn các cây sống riêng rẽ được nêu đại diện ở:

 • Câu hỏi:

  4.Một đoạn mã gốc của gen có trình tự các nuclêôtit như sau: 3’ TAX XXX AAA XGX TTT GGG GXG ATX 5’ Phân tử prôtêin do trình tự gen đó mã hóa có bao nhiêu axit amin?

 • Câu hỏi:

  5.Những tính chất nào dưới đây không phải là tính chất của mã di truyền?

 • Câu hỏi:

  6.Trong môi trường không có lactôzơ, các gen cấu trúc trong Lac ôperôn của vi khuẩn E. coli không biểu hiện vì

 • Câu hỏi:

  7.Đường kính của một nuclêôxôm là:

 • Câu hỏi:

  8.Những nhân tố tạo ra nguồn nguyên liệu cho quá trình tiến hóa là:

 • Video/ Hinh minh họa

  example2

  Cick vào hình để xem hinh lớn

  Câu hỏi:

  9.Đặc điểm của mã di truyền được xem như bằng chứng phân tử chứng minh mọi sinh vật trên Trái đất đều có chung một nguồn gốc đó là:

 • Câu hỏi:

  10.Ở một loài thực vật giao phấn, alen A quy định thân cao, a: thân thấp; B: hoa màu đỏ, b: hoa màu trắng; D: hạt trơn, d: hạt nhăn. Các cặp gen nằm trên các cặp NST tương đồng khác nhau. Người ta tiến hành lai hai cơ thể bố mẹ đều dị hợp về 3 cặp gen. Tỉ lệ cá thể có kiểu hình thấp, trắng, nhăn sinh ra ở F1 là

Xem kết quả