Vui Lòng Chọn Môn Thi

UserName:

Key còn lại:

Key đã dùng:

 • Câu hỏi:

  1.Ý nghĩa sinh thái của kiểu phân bố ngẫu nhiên là:

 • Câu hỏi:

  2.Ý nào dưới đây không đúng khi so sánh ưu điểm của các cây liền rễ với các cây sống riêng rẽ?

 • Câu hỏi:

  3.Biến đổi của họp sọ chứng tỏ tiếng nói đã phát triển là:

 • Câu hỏi:

  4.Nguyên nhân gây ra đột biến là

 • Câu hỏi:

  5.Ví dụ về tính trạng có mức phản ứng hẹp là:

 • Câu hỏi:

  6.Tạo giống thuần chủng bằng phương pháp gây đột biến và chọn lọc chỉ áp dụng có hiệu quả đối với

 • Câu hỏi:

  7.Yếu tố quan trọng nhất trong việc làm cho loài người thoát khỏi trình độ động vật là:

 • Câu hỏi:

  8.Cấu trúc gia đình 1 vợ - 1 chồng đem lại ưu thế gì cho con người?

 • Câu hỏi:

  9.Ở đậu Hà lan, gen A quy định tính trạng hạt vàng, a quy định hạt xanh; gen B quy định tính trạng hạt trơn, b quy định hạt nhăn. Cho đậu Hà lan hạt vàng, vỏ trơn lai với đậu hạt xanh, vỏ trơn, đời lai thu được tỷ lệ 1 hạt vàng, vỏ trơn : 1 hạt xanh, vỏ trơn. Thế hệ P có kiểu gen là

 • Câu hỏi:

  10.Ở một loài sinh vật có bộ NST 2n = 48. Số NST được dự đoán ở thể không là

Xem kết quả