Vui Lòng Chọn Môn Thi

UserName:

Key còn lại:

Key đã dùng:

 • Câu hỏi:

  1.Biến động số lượng cá thể của quần thể sinh vật theo chu kì là biến động xảy ra do:

 • Video/ Hinh minh họa

  example2

  Cick vào hình để xem hinh lớn

  Câu hỏi:

  2.Thành phần cấu tạo của opêron Lac bao gồm

 • Video/ Hinh minh họa

  example2

  Cick vào hình để xem hinh lớn

  Câu hỏi:

  3.Ý nghĩa của hiện tượng liên kết gen là

 • Câu hỏi:

  4.Trong một cộng đồng người Bắc Âu có 64% người có da bình thường. Biết rằng tính trạng da bình thường là trội so với tính trạng da bạch tạng, gen quy định tính trạng nằm trên NST thường và cộng đồng có sự cân bằng về thành phần kiểu gen. Tần số người bình thường có kiểu gen dị hợp là:

 • Video/ Hinh minh họa

  example2

  Cick vào hình để xem hinh lớn

  Câu hỏi:

  5.Thông di truyền được mã hóa trong ADN dưới dạng

 • Câu hỏi:

  6.Một gen có A = 20% tổng số nuclêôtit ,G = 900 Nu. Gen tự nhân đôi 1 số lần, môi trường nội bào cung cấp số A = 9000 Nu. Số gen con được tạo mới là:

 • Câu hỏi:

  7.Sự sai khác về chất lượng trong hoạt động thần kinh của người so với vượn người thể hiện ở:

 • Câu hỏi:

  8.Ý nào dưới đây không đúng khi so sánh ưu điểm của các cây liền rễ với các cây sống riêng rẽ?

 • Câu hỏi:

  9.Quá trình tổng hợp ARN trong nhân cần thiết cho

 • Câu hỏi:

  10.Quan hệ giữa hai loài sống chung với nhau và cả hai cùng có lợi, khi sống tách riêng chúng vẫn tồn tại được, đó là mối quan hệ:

Xem kết quả