Vui Lòng Chọn Môn Thi

UserName:

Key còn lại:

Key đã dùng:

 • Câu hỏi:

  1.Để xác định một tính trạng nào đó do gen nhân hay gen tế bào chất người ta sử dụng phương pháp:

 • Câu hỏi:

  2.Điểm giống nhau giữa NST giới tính và NST thường là

 • Câu hỏi:

  3.Vì nguyên nhân nào, có lúc con người phải sử dụng tổng hợp các tiêu chuẩn để phân biệt 2 loài thân thuộc?

 • Câu hỏi:

  4.Trong một gia đình, người bố mắc bệnh máu khó đông, mẹ bình thường (thể dị hợp) thì xác suất các con mắc bệnh là

 • Câu hỏi:

  5.Vai trò chủ yếu của đột biến đối với tiến hóa là:

 • Câu hỏi:

  6.Cônsixin gây đột biến đa bội vì trong quá trình phân bào nó cản trở

 • Câu hỏi:

  7.Trong bảng mã di truyền của mARN có: Mã mở đầu AUG, mã kết thúc UAA, UAG, UGA. Bộ ba nào sau đây của gen có thể bị biến đổi thành bộ ba vô nghĩa (không mã hoá axit amin nào cả) bằng cách chỉ thay 1 nuclêôtit?

 • Câu hỏi:

  8.Đột biến gen làm thay đổi nhiều axit amin trong chuỗi pôlipeptit là dạng

 • Câu hỏi:

  9.Nguồn năng lượng chính để thực hiện chu trình sinh địa hóa các chất là:

 • Câu hỏi:

  10.Các quần thể của cùng một loài phân biệt nhau bởi

Xem kết quả