Vui Lòng Chọn Môn Thi

UserName:

Key còn lại:

Key đã dùng:

 • Câu hỏi:

  1.Để xóa kí tự trong văn bản, ta sử dụng những phím nào trên bàn phím:

 • Câu hỏi:

  2.Để tìm kiếm một chuỗi ký tự có phân biệt chữ in và chữ thường, trong khung Search Options ta chọn:

 • Câu hỏi:

  3.Phần mở rộng của power point là gì?

 • Câu hỏi:

  4.HTML là viết tắt của cụm từ nào:

 • Câu hỏi:

  5.Chức năng Data/Consolidate thì Reference dùng để xác định dữ liệu dùng để thống kê thông qua địa chỉ của nó. Điều quan trọng là field đầu tiên của phạm vi này phải là :

 • Câu hỏi:

  6.Dạng nào sau đây dùng để xem một slide duy nhất?

 • Câu hỏi:

  7.Trong hàm t i chính, thì Type có giá trị là bao nhiêu khi ta lờ đi hoặc không viết trong công thức:

 • Câu hỏi:

  8.Để sao chép một đối tượng đồ họa:

 • Câu hỏi:

  9.Ví dụ ta gõ chữ n và nhấn phím spacebar, máy sẽ hiện ra cụm từ thông tin.Đây là chức năng:

 • Câu hỏi:

  10.Để chọn nhiều đối tượng đồ họa:

Xem kết quả