Vui Lòng Chọn Môn Thi

UserName:

Key còn lại:

Key đã dùng:

 • Câu hỏi:

  1.Phần mở rộng của power point là gì?

 • Câu hỏi:

  2.Thao tác Shift + Enter có chức năng gì:

 • Câu hỏi:

  3.Trước khi in ta phải chọn cỡ giấy định in bằng cách chọn file, chọn Page Setup, rồi tiếp tục chọn:

 • Câu hỏi:

  4.Bạn có thể chú thích các thuật ngữ cho 1 từ , 1 câu, bằng Footnote. Như vậy Footnote có nghĩa là :

 • Câu hỏi:

  5.Để đặt leader trên bước tab, ta thực hiện lệnh:

 • Câu hỏi:

  6.Nút lệnh(button) nào.dưới đây cho phép gửi thông tin trên form tới server khi được click chuột:

 • Câu hỏi:

  7.Để tìm kiếm một chuỗi ký tự có phân biệt chữ in và chữ thường, trong khung Search Options ta chọn:

 • Câu hỏi:

  8.Java Script được sử dụng ở:

 • Câu hỏi:

  9.Bạn có thể chú thích các thuật ngữ cho 1 từ, 1 câu, bằng Footnote.Như vậy Footnote có nghĩa là :

 • Câu hỏi:

  10.HTML là viết tắt của cụm từ nào:

Xem kết quả