Vui Lòng Chọn Môn Thi

UserName:

Key còn lại:

Key đã dùng:

 • Câu hỏi:

  1.Để chọn nhiều đối tượng đồ họa:

 • Câu hỏi:

  2.Java Script được sử dụng ở:

 • Câu hỏi:

  3.Để xóa kí tự trong văn bản, ta sử dụng những phím nào trên bàn phím:

 • Câu hỏi:

  4.Dạng nào sau đây dùng để xem một slide duy nhất?

 • Câu hỏi:

  5.Muốn chèn mục Chú thích vào slide (PowerPoint) hiện hành ta làm như sau

 • Câu hỏi:

  6.Muốn tìm kiếm một từ hay cụm từ bất kỳ trong trang văn bản ta chọn:

 • Câu hỏi:

  7.Ví dụ ta gõ chữ n và nhấn phím spacebar, máy sẽ hiện ra cụm từ thông tin. Đây là chức năng:

 • Câu hỏi:

  8.Phép toán : ngày Số sẽ cho kết quả là :

 • Câu hỏi:

  9.Bạn có thể chú thích các thuật ngữ cho 1 từ, 1 câu, bằng Footnote.Như vậy Footnote có nghĩa là :

 • Câu hỏi:

  10.Ví dụ ta gõ chữ n và nhấn phím spacebar, máy sẽ hiện ra cụm từ thông tin.Đây là chức năng:

Xem kết quả