Vui Lòng Chọn Môn Thi

UserName:

Key còn lại:

Key đã dùng:

 • Câu hỏi:

  1.Để chọn nhiều đối tượng đồ họa:

 • Câu hỏi:

  2.Để tìm kiếm một chuỗi ký tự có phân biệt chữ in và chữ thường, trong khung Search Options ta chọn:

 • Câu hỏi:

  3.Dạng nào sau đây dùng để xem một slide duy nhất?

 • Câu hỏi:

  4.Các slide của presentation có thể được xem dưới mấy dạng khác nhau:

 • Câu hỏi:

  5.Nút lệnh(button) nào.dưới đây cho phép gửi thông tin trên form tới server khi được click chuột:

 • Câu hỏi:

  6.Muốn tìm kiếm một từ hay cụm từ bất kỳ trong trang văn bản ta chọn:

 • Câu hỏi:

  7.Khi muốn định dạng kí tự cho một đoạn văn bản đã được chọn ta chọn Format sau đó chọn :

 • Câu hỏi:

  8.Thao tác Shift + Enter có chức năng gì:

 • Câu hỏi:

  9.Java Script được sử dụng ở:

 • Câu hỏi:

  10.Có bao nhiêu loại Tab (phân theo dạng canh lề - Alignment:

Xem kết quả