Vui Lòng Chọn Môn Thi

UserName:

Key còn lại:

Key đã dùng:

 • Câu hỏi:

  1.Vào thập niên 20 của thế kỉ XX, phong trào đấu tranh ở Đông Nam Á có nét gì mới và nổi bật?

 • Câu hỏi:

  2.So với thế giới, năm 1929, sản lượng công nghiệp của Mĩ như thế nào?

 • Câu hỏi:

  3.Sự phát triển của ngành kinh tế nào gắn liền với sự lớn mạnh của giai cấp tư sản dân tộc ở Đông Nam Á?

 • Video/ Hinh minh họa

  example2

  Cick vào hình để xem hinh lớn

  Câu hỏi:

  4.Phương án nào sau đây phản ánh những thiệt hại mà Đức phải gánh chịu theo quy định của Hòa ước Véc-xai?

 • Câu hỏi:

  5.Kết quả của phong trào ở Miến Điện trong thập niên 30 thế kỉ XX?

 • Video/ Hinh minh họa

  example2

  Cick vào hình để xem hinh lớn

  Câu hỏi:

  6.Cách mạng tháng Mười Nga để lại một ý nghĩa lịch sử to lớn đối với quốc tế đó là ý nghĩa nào?

 • Câu hỏi:

  7.Nguyên nhân nào khiến cuộc khởi nghĩa Nghĩa Hòa đoàn bị thất bại?

 • Câu hỏi:

  8.Khi chiến tranh thứ hai bùng nổ, cách mạng Ấn Độ đã chịu tác động như thế nào?

 • Câu hỏi:

  9.Luận cương Lê nin và vấn đề dân tộc và thuộc địa được thông qua tại Đại hội lần thứ mấy của Quốc tế cộng sản?

 • Câu hỏi:

  10.Nhân dân Liên Xô thực hiện nhiệm vụ công nghiệp hoá xã hội chủ nghĩa với mục tiêu gì?

Xem kết quả