Vui Lòng Chọn Môn Thi

UserName:

Key còn lại:

Key đã dùng:

 • Câu hỏi:

  1.Đầu thế kỉ XX, nước Nga đứng trước một tình thế như thế nào?

 • Câu hỏi:

  2.Phong trào Duy tân Mậu Tuất gặp phải sự chống đối của phái thủ cựu triều đình đứng đầu là ai?

 • Câu hỏi:

  3.Yếu tố nào đã tác động mạnh mẽ và trực tiếp đến tình hình các nước Đông Nam Á những năm sau Chiến tranh thế giới thứ nhất?

 • Câu hỏi:

  4.Trong thể chế chính trị của Mĩ, cầm quyền là những Đảng nào?

 • Câu hỏi:

  5.Khối Liên minh ra đời vào thời gian nào? Gồm những nước nào?

 • Câu hỏi:

  6.Giai cấp tư sản Trung Quốc vừa mới ra đời và lớn lên đã bị chèn ép bởi thế lực nào?

 • Câu hỏi:

  7.Tháng 04/1930, ở Mã Lai đã xảy ra sự kiện gì?

 • Câu hỏi:

  8.Nhân dân Liên Xô thực hiện nhiệm vụ công nghiệp hoá xã hội chủ nghĩa với mục tiêu gì?

 • Câu hỏi:

  9.Trong thập niên 30, ở Miến Điện có phong trào gì, của tầng lớp nào?

 • Câu hỏi:

  10.Ngày 10/10/1911, diễn ra sự kiện gì ở Trung Quốc?

Xem kết quả