Vui Lòng Chọn Môn Thi

UserName:

Key còn lại:

Key đã dùng:

 • Câu hỏi:

  1.Từ thập niên 30 của thế kỉ XX, trong phong trào đấu tranh ở Lào và Cam-pu-chia xuất hiện chính đảng nào?

 • Câu hỏi:

  2.Tháng 2-1936, Mặt trận Nhân dân nước nào được thành lập?

 • Câu hỏi:

  3.Hãy chỉ ra nét khác biệt của phong trào đấu tranh của nhân dân Ấn Độ những năm 1905 - 1908 so với thời gian trước đó.

 • Câu hỏi:

  4.Mặt trận nhân dân Pháp do ai đứng đầu?

 • Câu hỏi:

  5.Những người linh Xipay đứng lên khởi nghĩa vì bị đụng chạm đến quyền lợi nào?

 • Câu hỏi:

  6.Mao Trạch Đông trở thành người lãnh đạo Đảng Cộng sản Trung Quốc vào thời gian nào?

 • Câu hỏi:

  7.So với thế giới, năm 1929, sản lượng công nghiệp của Mĩ như thế nào?

 • Câu hỏi:

  8.Tổ chức chính trị nào đã giành được thắng lợi trong cuộc tổng tuyển cử vào tháng 5/1936 ở Pháp?

 • Câu hỏi:

  9.Kết thúc giai đoạn thứ nhất của chiến tranh đã gây ra hậu quả gì đối với nhân loại?

 • Câu hỏi:

  10.Yếu tố nào đã tác động mạnh mẽ và trực tiếp đến tình hình các nước Đông Nam Á những năm sau Chiến tranh thế giới thứ nhất?

Xem kết quả