Vui Lòng Chọn Môn Thi

UserName:

Key còn lại:

Key đã dùng:

 • Câu hỏi:

  1.Sau cuộc đấu tranh giành độc lập, các nước Mĩ Latinh còn phải tiếp tục hoàn thành nhiệm vụ nào?

 • Câu hỏi:

  2.Hãy nêu ra những chủ trương của "Liên minh Phi-lip-pin" sau khi thành lập.

 • Câu hỏi:

  3.Yếu tố nào đã tác động mạnh mẽ và trực tiếp đến tình hình các nước Đông Nam Á những năm sau Chiến tranh thế giới thứ nhất?

 • Câu hỏi:

  4.Trước khi chịu sự thống trị của Pháp, vương quốc Cam-pu-chia phải chịu sự lệ thuộc vào quốc gia nào?

 • Câu hỏi:

  5.Đâu là tên đầy đủ của Đảng Quốc đại?

 • Câu hỏi:

  6.Đến giữa thế kỉ XIX, quyền hành thực tế ở Nhật Bản nằm trong tay thế lực nào?

 • Câu hỏi:

  7.Hai giai cấp chính trong cơ cấu giai cấp xã hội Nga trong những năm 1925 - 1941 là gì?

 • Câu hỏi:

  8.Để uy hiếp thủ đô Pa-ri của Pháp, Đức đã cho triển khai kế hoạch nào?

 • Câu hỏi:

  9.Đến năm 1938, lực lượng quân đội của Đức như thế nào?

 • Câu hỏi:

  10.Tại sao năm 1915, Đức lại tập trung binh lực ở mặt trận phía Đông?

Xem kết quả