Vui Lòng Chọn Môn Thi

UserName:

Key còn lại:

Key đã dùng:

 • Câu hỏi:

  1.Thực dân Pháp đã huy động bao nhiêu quân trong cuộc tấn công lên Việt Bắc năm 1947?

 • Câu hỏi:

  2.Địa dạnh nào ở Hà Nội là nơi diễn ra phiên họp đầu tiên của Quốc hội khóa I?

 • Video/ Hinh minh họa

  example2

  Cick vào hình để xem hinh lớn

  Câu hỏi:

  3.Thực dân Pháp quay trở lại xâm lược Campuchia vào thời gian nào?

 • Câu hỏi:

  4.Sau thất bại trong chiến dịch Biên giới, Pháp có âm mưu gì mới?

 • Câu hỏi:

  5.Ngày 11-3-1951, Hội nghị đại biểu của nhân dân ba nước Đông Dương đã thành lập tổ chức nào?

 • Câu hỏi:

  6.Chủ tịch Hồ Chí Minh kí Tạm ước 14/9/1946 với chính phủ Pháp tại đâu?

 • Video/ Hinh minh họa

  example2

  Cick vào hình để xem hinh lớn

  Câu hỏi:

  7.Với hệ thống ngân hàng của bọn phản động trong chế độ cũ, chính phủ có chủ trương gì?

 • Câu hỏi:

  8.Vấn đề tập hợp lực lượng những năm đầu của cuộc kháng chiến chống Pháp là trách nhiệm của mặt trận nào?

 • Video/ Hinh minh họa

  example2

  Cick vào hình để xem hinh lớn

  Câu hỏi:

  9.Từ sau 1945, hệ thống XHCN thế giới được hình thành, lớn mạnh, hợp tác chặt chẽ với nhau. Vậy, cơ sở hợp tác lẫn nhau cơ bản nhất là gì?

 • Câu hỏi:

  10.Việt Minh mở cuộc tiến công lên thị xã Lai Châu vào thời gian nào?

Xem kết quả