Vui Lòng Chọn Môn Thi

UserName:

Key còn lại:

Key đã dùng:

 • Câu hỏi:

  1.Hiệp định đình chiến giữa hai miền Nam Bắc Triều Tiên được kí kết tại đâu?

 • Câu hỏi:

  2.Trong giai đoạn 1954 - 1960, nhân dân miền Bắc phải làm tròn nghĩa vụ gì đối với miền Nam?

 • Video/ Hinh minh họa

  example2

  Cick vào hình để xem hinh lớn

  Câu hỏi:

  3.Cuộc "Đại cách mạng văn hóa vô sản" ở Trung Quốc diễn ra vào thời gian nào?

 • Câu hỏi:

  4.Nhằm khắc phục tình trạng trống rỗng về ngân sách của Chính phủ sau Cách mạng Tháng Tám, nhân dân ta đã hưởng ứng phong trào nào?

 • Câu hỏi:

  5."Hiệp định phòng thủ chung Đông Dương" ngày 23-12-1950 được kí kết giữa

 • Câu hỏi:

  6.Đâu là điểm chung của các chiến dịch Trung du, Đường số 18 và Hà - Nam - Ninh?

 • Câu hỏi:

  7.Phương châm và phương hướng chiến lược của ta trên mặt trận quân sự những năm 1951 - 1953 là gì?

 • Câu hỏi:

  8.Ai là người được giữ chức Phó Chủ tịch nước tại kì họp đầu tiên của Quốc hội khóa I?

 • Câu hỏi:

  9.Ngày 18 - 4 - 1951 đã ghi nhận sự kiện lịch sử nào ở châu Âu sau đây?

 • Câu hỏi:

  10.Chủ trương nào của Đảng cộng sản Trung Quốc từ sau năm 1959 đã gây ra tình trạng khủng hoảng và trì trệ của xã hội Trung Quốc?

Xem kết quả