Vui Lòng Chọn Môn Thi

UserName:

Key còn lại:

Key đã dùng:

 • Câu hỏi:

  1.Cômmuynan là tướng cầm đầu cánh quân nào trong cuộc tấn công lên Việt Bắc năm 1947?

 • Video/ Hinh minh họa

  example2

  Cick vào hình để xem hinh lớn

  Câu hỏi:

  2.Năm 1974, sự kiện nào đã đánh dấu bước phát triển mạnh mẽ của khoa học kĩ thuật ở Ấn Độ?

 • Câu hỏi:

  3.Việt Cách là tên viết tắt của

 • Câu hỏi:

  4.Đại hội Đại biểu toàn quốc lần II của Đảng được tiến hành ở đâu ? Vào thời gian nào ?

 • Câu hỏi:

  5.Trong đợt hai của chiến dịch Điện Biên Phủ, ta đã tấn công địch ở khu vực nào?

 • Câu hỏi:

  6.Người nữ anh hùng đầu tiên của Việt Nam là ai ?

 • Câu hỏi:

  7.Từ năm 1946 đến năm 1980 đã ba lần Quốc hội thông qua Hiến pháp, đó là những hiến pháp vào các năm nào?

 • Câu hỏi:

  8.Ai là người được giữ chức Phó Chủ tịch nước tại kì họp đầu tiên của Quốc hội khóa I?

 • Câu hỏi:

  9.Cuộc chiến đấu ở các đô thị nổ ra trong khoảng thời gian nào?

 • Câu hỏi:

  10.Đường lối đổi mới được đưa ra trong Đại hội nào của Đảng cộng sản Việt Nam?

Xem kết quả