Vui Lòng Chọn Môn Thi

UserName:

Key còn lại:

Key đã dùng:

 • Câu hỏi:

  1.Kế hoạch quân sự trong Đông - Xuân 1953 - 1954 được Bộ Chính trị đề ra trong thời gian nào?

 • Câu hỏi:

  2.Ý nghĩa lịch sử của chiến dịch Hoà Bình?

 • Câu hỏi:

  3.Từ ngày 10 đến ngày 22/l0/1950, Pháp đã rút khỏi những vị trí nào trên đường số 4 ?

 • Video/ Hinh minh họa

  example2

  Cick vào hình để xem hinh lớn

  Câu hỏi:

  4.Tập đoàn "Khơme đỏ" đã tấn công đảo Phú Quốc và đảo Thổ Chu vào thời gian nào?

 • Câu hỏi:

  5.Hiệp ước Hoa - Pháp được kí kết tại đâu?

 • Câu hỏi:

  6.Đầu tháng 2 - 1954, quân ta mở đợt tấn công địch ở đâu?

 • Câu hỏi:

  7.Quân Pháp nổ súng khiêu khích và tấn công Hải Phòng và Lạng Sơn vào thời gian nào?

 • Video/ Hinh minh họa

  example2

  Cick vào hình để xem hinh lớn

  Câu hỏi:

  8.Ai là người khởi xướng đường lối cải cách mở cửa ở Trung Quốc?

 • Video/ Hinh minh họa

  example2

  Cick vào hình để xem hinh lớn

  Câu hỏi:

  9.Quốc hội quyết định cho lưu hành tiền Việt Nam trong cả nước vào ngày

 • Câu hỏi:

  10.Thực dân Pháp đã bố trí xây dựng Điện Biên Phủ thành mấy phân khu?

Xem kết quả