Vui Lòng Chọn Môn Thi

UserName:

Key còn lại:

Key đã dùng:

 • Câu hỏi:

  1.Mục tiêu căn bản nhất của Pháp - Mĩ khi đề ra kế hoạch Nava là gì?

 • Câu hỏi:

  2.Đâu là thành tựu của phong trào "Quỹ độc lập" sau một thời gian phát động?

 • Câu hỏi:

  3.Hội nghị Giơ-ne-vơ đã trải qua tất cả bao nhiêu phiên họp toàn thể và phiên họp hẹp?

 • Câu hỏi:

  4.Cho đến năm 1975, nhân dân miền Bắc đã làm cách mạng xã hội chủ nghĩa được bao nhiêu năm?

 • Câu hỏi:

  5.Ý nghĩa lịch sử của chiến dịch Hoà Bình?

 • Câu hỏi:

  6.Cômmuynan là tướng cầm đầu cánh quân nào trong cuộc tấn công lên Việt Bắc năm 1947?

 • Câu hỏi:

  7.Quốc hội khóa I (6/1/1946) đã bầu được bao nhiêu đại biểu?

 • Câu hỏi:

  8.Việc kí Hiệp định Sơ bộ 6/3/1946 chứng tỏ điều gì?

 • Video/ Hinh minh họa

  example2

  Cick vào hình để xem hinh lớn

  Câu hỏi:

  9.Chính phủ kí sắc lệnh phát hành tiền Việt Nam vào thời gian nào?

 • Câu hỏi:

  10.Năm 1975, sự kiện nào sau đây đánh dấu bước phát triển đột phá của Ấn Độ trong khoa học vũ trụ?

Xem kết quả