Vui Lòng Chọn Môn Thi

UserName:

Key còn lại:

Key đã dùng:

 • Câu hỏi:

  1.Nhiệt năng được giải phóng trong quá trình:

 • Câu hỏi:

  2.Lớp cấu tạo nào sau đây thuộc cấu trúc của da?

 • Video/ Hinh minh họa

  example2

  Cick vào hình để xem hinh lớn

  Câu hỏi:

  3.Chức năng của vành tai là:

 • Câu hỏi:

  4.Trong mỗi chu kì rụng trứng, số lượng trứng chín và rụng thường là:

 • Câu hỏi:

  5.Sự trao đổi chất của tế bào với môi trường trong được biểu hiện ở:

 • Video/ Hinh minh họa

  example2

  Cick vào hình để xem hinh lớn

  Câu hỏi:

  6.Nhận định nào dưới đây về các phản xạ ở người là sai?

 • Câu hỏi:

  7.Tua dài nhất xuất phát từ thân của tế bào thần kinh được gọi là:

 • Video/ Hinh minh họa

  example2

  Cick vào hình để xem hinh lớn

  Câu hỏi:

  8.Động vật lông dày thường có hiện tượng xù lông để:

 • Câu hỏi:

  9.Đặc điểm chung của các vitamin A, D, E, K là:

 • Câu hỏi:

  10.Quá trình lọc máu đầu tiên diễn ra ở:

Xem kết quả