Vui Lòng Chọn Môn Thi

UserName:

Key còn lại:

Key đã dùng:

 • Câu hỏi:

  1.Vai trò chủ yếu của sắt (Fe) đối với cơ thể là:

 • Câu hỏi:

  2.Chất không được hấp thu lại ở giai đoạn đầu ống thận trong quá trình tạo nước tiểu là:

 • Câu hỏi:

  3.Hoocmôn Ơstrôgen có tác dụng:

 • Câu hỏi:

  4.Số lượng đơn vị chức năng của mỗi quả thận là:

 • Câu hỏi:

  5.Sự trao đổi chất ở cấp độ tế bào thực chất là:

 • Video/ Hinh minh họa

  example2

  Cick vào hình để xem hinh lớn

  Câu hỏi:

  6.Chức năng của vành tai là:

 • Câu hỏi:

  7.Phát biểu nào dưới đây không phải là vai trò của các cơ quan bài tiết nước tiểu?

 • Câu hỏi:

  8.Nhóm động vật thuộc động vật biến nhiệt là:

 • Video/ Hinh minh họa

  example2

  Cick vào hình để xem hinh lớn

  Câu hỏi:

  9.Khi trời lạnh, các hình thức điều hòa thân nhiệt là:

 • Video/ Hinh minh họa

  example2

  Cick vào hình để xem hinh lớn

  Câu hỏi:

  10.Phát biểu nào dưới đây về hoocmôn là không đúng?

Xem kết quả