Vui Lòng Chọn Môn Thi

UserName:

Key còn lại:

Key đã dùng:

 • Câu hỏi:

  1.Khẩu phần ăn là:

 • Câu hỏi:

  2.Nhiệt năng được giải phóng trong quá trình:

 • Câu hỏi:

  3.Trình tự các giai đoạn tạo thành nước tiểu là:

 • Câu hỏi:

  4.Cơ sở khoa học của việc không nên ăn thức ăn ôi thiu và nhiễm chất độc hại là:

 • Câu hỏi:

  5.Hoocmôn nào sau đây không phải do tuyến sinh dục nữ tiết ra?

 • Video/ Hinh minh họa

  example2

  Cick vào hình để xem hinh lớn

  Câu hỏi:

  6.Sự khác nhau căn bản nhất về cấu tạo giữa đại não của người và của thú là:

 • Câu hỏi:

  7.Chức năng của chất trắng là:

 • Video/ Hinh minh họa

  example2

  Cick vào hình để xem hinh lớn

  Câu hỏi:

  8.Nhận định nào dưới đây về các phản xạ ở người là sai?

 • Video/ Hinh minh họa

  example2

  Cick vào hình để xem hinh lớn

  Câu hỏi:

  9.Ở người, phần phát triển nhất của não bộ là:

 • Câu hỏi:

  10.Nhóm động vật thuộc động vật biến nhiệt là:

Xem kết quả