Vui Lòng Chọn Môn Thi

UserName:

Key còn lại:

Key đã dùng:

 • Video/ Hinh minh họa

  example2

  Cick vào hình để xem hinh lớn

  Câu hỏi:

  1.Trao đổi chất ở cấp độ tế bào có đặc điểm:

 • Video/ Hinh minh họa

  example2

  Cick vào hình để xem hinh lớn

  Câu hỏi:

  2.Viễn thị là gì?

 • Câu hỏi:

  3.Biện pháp quan trọng để tránh các bệnh về mắt là:

 • Câu hỏi:

  4.Hoocmôn Ơstrôgen có tác dụng:

 • Câu hỏi:

  5.Người ta thường dùng da trâu, bò để làm trống. Đó thực chất là phần nào của da?

 • Câu hỏi:

  6.Cơ quan quan trọng nhất của hệ bài tiết nước tiểu là:

 • Câu hỏi:

  7.Hoạt động nào sau đây gây hại cho hệ thần kinh?

 • Câu hỏi:

  8.Các tế bào của da thường xuyên bị bong ra ngoài là của:

 • Video/ Hinh minh họa

  example2

  Cick vào hình để xem hinh lớn

  Câu hỏi:

  9.Người bị sỏi thận cần hạn chế sử dụng thức ăn có chứa nhiều:

 • Câu hỏi:

  10.Chức năng nào dưới đây không phải của da?

Xem kết quả