Vui Lòng Chọn Môn Thi

UserName:

Key còn lại:

Key đã dùng:

 • Câu hỏi:

  1.Những thực phẩm nào giàu chất đường bột?

 • Câu hỏi:

  2.Tác dụng của hoocmôn Ôxitôxin do thùy sau tuyến yên tiết ra là:

 • Câu hỏi:

  3.Chuyển hóa gluxit (glucôzơ glicôgen) làm giảm đường huyết là nhờ vai trò của hoocmôn:

 • Video/ Hinh minh họa

  example2

  Cick vào hình để xem hinh lớn

  Câu hỏi:

  4.Số lượng dây thần kinh của tủy sống là:

 • Câu hỏi:

  5.Tổ chức thần kinh bắt đầu hình thành trong quá trình phát triển phôi từ:

 • Câu hỏi:

  6.Thiếu vitamin D sẽ gây ra bệnh:

 • Câu hỏi:

  7.Thiếu vitamin nào sẽ gây bệnh tê phù, viêm dây thần kinh?

 • Câu hỏi:

  8.Điều kiện cần cho sự thụ tinh là:

 • Video/ Hinh minh họa

  example2

  Cick vào hình để xem hinh lớn

  Câu hỏi:

  9.Các bộ phận của cơ quan phân tích thính giác là:

 • Video/ Hinh minh họa

  example2

  Cick vào hình để xem hinh lớn

  Câu hỏi:

  10.Nhuộm tóc gây đỏ da, viền rìa tóc, có thể gây phù nề mặt vì:

Xem kết quả