Vui Lòng Chọn Môn Thi

UserName:

Key còn lại:

Key đã dùng:

 • Câu hỏi:

  1.Nhận xét nào dưới đây là sai về đặc điểm thích nghi của các cây sống trên sa mạc.

 • Video/ Hinh minh họa

  example2

  Cick vào hình để xem hinh lớn

  Câu hỏi:

  2.Trong đời sống hàng ngày, con người sử dụng thực vật vào mục đích:

 • Video/ Hinh minh họa

  example2

  Cick vào hình để xem hinh lớn

  Câu hỏi:

  3.Đặc điểm nào giúp thực vật Hạt kín chiếm ưu thế trong giới thực vật?

 • Video/ Hinh minh họa

  example2

  Cick vào hình để xem hinh lớn

  Câu hỏi:

  4.Cơ quan sinh sản của thông là:

 • Câu hỏi:

  5.Nón khác với hoa ở đặc điểm:

 • Video/ Hinh minh họa

  example2

  Cick vào hình để xem hinh lớn

  Câu hỏi:

  6.Việc phủ rơm rạ cho hạt đã gieo khi trời rét nhằm mục đích:

 • Câu hỏi:

  7.Người ta phân chia thực vật thành các bậc phân loại thứ tự từ cao đến thấp theo trật tự:

 • Câu hỏi:

  8.Nhóm quả, hạt nào sau đây gồm những quả, hạt phát tán nhờ gió?

 • Video/ Hinh minh họa

  example2

  Cick vào hình để xem hinh lớn

  Câu hỏi:

  9.Vùng đất nào thường bị xói lở?

 • Video/ Hinh minh họa

  example2

  Cick vào hình để xem hinh lớn

  Câu hỏi:

  10.Đặc điểm cấu tạo của lớp một lá mầm?

Xem kết quả