Vui Lòng Chọn Môn Thi

UserName:

Key còn lại:

Key đã dùng:

 • Câu hỏi:

  1.Đặc điểm nào dưới đây không phải là đặc điểm thích nghi của những cây sống trên sa mạc khô, nóng?

 • Video/ Hinh minh họa

  example2

  Cick vào hình để xem hinh lớn

  Câu hỏi:

  2.Các biện pháp làm giảm ô nhiễm không khí là:

 • Video/ Hinh minh họa

  example2

  Cick vào hình để xem hinh lớn

  Câu hỏi:

  3.Nhận xét không đúng về đặc điểm của cây có hoa là:

 • Video/ Hinh minh họa

  example2

  Cick vào hình để xem hinh lớn

  Câu hỏi:

  4.Thức ăn chủ yếu của hươu sống ở vùng cực là:

 • Video/ Hinh minh họa

  example2

  Cick vào hình để xem hinh lớn

  Câu hỏi:

  5.Để hạt nảy mầm cần những điều kiện thích hợp về:

 • Video/ Hinh minh họa

  example2

  Cick vào hình để xem hinh lớn

  Câu hỏi:

  6.Quê hương của cây lúa nước ở:

 • Video/ Hinh minh họa

  example2

  Cick vào hình để xem hinh lớn

  Câu hỏi:

  7.Cây trồng được lấy thân để làm thức ăn là:

 • Video/ Hinh minh họa

  example2

  Cick vào hình để xem hinh lớn

  Câu hỏi:

  8.Tại sao phải thu hoạch quả đậu, xà cừ, quả bằng lăng, quả phượng... trước khi quả chín.

 • Video/ Hinh minh họa

  example2

  Cick vào hình để xem hinh lớn

  Câu hỏi:

  9.Nhận định nào dưới đây không đúng với rong mơ?

 • Video/ Hinh minh họa

  example2

  Cick vào hình để xem hinh lớn

  Câu hỏi:

  10.Đặc điểm của túi bào tử của dương xỉ là:

Xem kết quả