Vui Lòng Chọn Môn Thi

UserName:

Key còn lại:

Key đã dùng:

 • Video/ Hinh minh họa

  example2

  Cick vào hình để xem hinh lớn

  Câu hỏi:

  1.Thức ăn chủ yếu của hươu sống ở vùng cực là:

 • Video/ Hinh minh họa

  example2

  Cick vào hình để xem hinh lớn

  Câu hỏi:

  2.Hạt gồm những bộ phận nào?

 • Câu hỏi:

  3.Nhóm gồm toàn những cây thuộc lớp Một lá mầm là:

 • Video/ Hinh minh họa

  example2

  Cick vào hình để xem hinh lớn

  Câu hỏi:

  4.Cây nào sau đây có rễ chống, giúp cây đứng vững và hô hấp?

 • Video/ Hinh minh họa

  example2

  Cick vào hình để xem hinh lớn

  Câu hỏi:

  5.Ở cây rêu, cơ quan sinh sản nằm ở:

 • Video/ Hinh minh họa

  example2

  Cick vào hình để xem hinh lớn

  Câu hỏi:

  6.Con người biết trồng cây từ bao giờ?

 • Câu hỏi:

  7.Đặc điểm của ngành hạt trần?

 • Video/ Hinh minh họa

  example2

  Cick vào hình để xem hinh lớn

  Câu hỏi:

  8.Người ta thường xuyên phơi kĩ quần áo và các vật dụng trước khi đem cất để tránh bị nấm, mốc vì:

 • Video/ Hinh minh họa

  example2

  Cick vào hình để xem hinh lớn

  Câu hỏi:

  9.Đặc điểm của ngành hạt kín?

 • Video/ Hinh minh họa

  example2

  Cick vào hình để xem hinh lớn

  Câu hỏi:

  10.Nhận định nào dưới đây không đúng về tảo?

Xem kết quả