Vui Lòng Chọn Môn Thi

UserName:

Key còn lại:

Key đã dùng:

 • Câu hỏi:

  1.Cho các loài sinh vật sau: Bò, người, lúa, cỏ, cây xanh, dê, gà. Chuỗi thức ăn nào sau đây không đúng?

 • Video/ Hinh minh họa

  example2

  Cick vào hình để xem hinh lớn

  Câu hỏi:

  2.Hoa mang các hạt phấn chứa tế bào sinh dục đực và noãn chứa tế bào sinh dục cái có chức năng:

 • Video/ Hinh minh họa

  example2

  Cick vào hình để xem hinh lớn

  Câu hỏi:

  3.Tảo vòng có đặc điểm:

 • Câu hỏi:

  4.Loại nấm nào sau đây gây rối loạn hệ tiêu hóa, tê liệt hệ thần kinh trung ương và gây chết nếu ta ăn phải?

 • Video/ Hinh minh họa

  example2

  Cick vào hình để xem hinh lớn

  Câu hỏi:

  5.Thực vật góp phần hạn chế hạn hán, lũ lụt vì:

 • Video/ Hinh minh họa

  example2

  Cick vào hình để xem hinh lớn

  Câu hỏi:

  6.Dựa vào đâu để xếp thông vào nhóm Hạt trần?

 • Câu hỏi:

  7.Quyết trần là tổ tiên của

 • Video/ Hinh minh họa

  example2

  Cick vào hình để xem hinh lớn

  Câu hỏi:

  8.Các biện pháp bảo vệ sự đa dạng thực vật ở Việt Nam là:

 • Câu hỏi:

  9.Cơ sở của bậc phân loại là gì?

 • Câu hỏi:

  10.Đặc điểm nào sau đây không phải của cây mọc nơi đất khô hạn, nhiều gió?

Xem kết quả