Vui Lòng Chọn Môn Thi

UserName:

Key còn lại:

Key đã dùng:

 • Video/ Hinh minh họa

  example2

  Cick vào hình để xem hinh lớn

  Câu hỏi:

  1.Để cây trồng bộc lộ hết mức những đặc tính tốt, trong cải tạo giống cây trồng cần phải:

 • Câu hỏi:

  2.Cơ sở của bậc phân loại là gì?

 • Câu hỏi:

  3.Nhóm nào sau đây gồm toàn cây thuộc nhóm Quyết?

 • Câu hỏi:

  4.Nhóm quả, hạt nào sau đây gồm những quả, hạt phát tán nhờ gió?

 • Video/ Hinh minh họa

  example2

  Cick vào hình để xem hinh lớn

  Câu hỏi:

  5.Cây gỗ nào sau đây có đặc điểm: to, cao 25 - 30 m, mọc trong rừng nhiệt đới cho gỗ quý, thớ mịn, vân đẹp, được dùng để nóng đồ đạc cao cấp?

 • Câu hỏi:

  6.Nhận định nào dưới đây không đúng về vai trò của cây xanh trong tự nhiên và trong đời sống con người?

 • Video/ Hinh minh họa

  example2

  Cick vào hình để xem hinh lớn

  Câu hỏi:

  7.Rêu sinh sản bằng hình thức nào?

 • Câu hỏi:

  8.Nón cái của cây thông có đặc điểm:

 • Video/ Hinh minh họa

  example2

  Cick vào hình để xem hinh lớn

  Câu hỏi:

  9.Đặc điểm của ngành tảo?

 • Video/ Hinh minh họa

  example2

  Cick vào hình để xem hinh lớn

  Câu hỏi:

  10.Ở cây xanh, lá cây có vai trò:

Xem kết quả