Vui Lòng Chọn Môn Thi

UserName:

Key còn lại:

Key đã dùng:

 • Câu hỏi:

  1.Đặc điểm nào sau đây không phải là đặc điểm cấu tạo của rêu?

 • Video/ Hinh minh họa

  example2

  Cick vào hình để xem hinh lớn

  Câu hỏi:

  2.Để cây trồng bộc lộ hết mức những đặc tính tốt, trong cải tạo giống cây trồng cần phải:

 • Câu hỏi:

  3.Phát biểu nào dưới đây không thể hiện tính có hại của vi khuẩn?

 • Video/ Hinh minh họa

  example2

  Cick vào hình để xem hinh lớn

  Câu hỏi:

  4.Thực vật có vai trò quan trọng trong điều hòa khí hậu. Giải thích nào dưới đây không đúng?

 • Câu hỏi:

  5.Ngành thực vật có đặc điểm: có hạt, có nón là:

 • Video/ Hinh minh họa

  example2

  Cick vào hình để xem hinh lớn

  Câu hỏi:

  6.Nhận định nào không đúng về địa y?

 • Video/ Hinh minh họa

  example2

  Cick vào hình để xem hinh lớn

  Câu hỏi:

  7.Rêu sinh sản bằng hình thức nào?

 • Câu hỏi:

  8.Cây nào sau đây có thể được sử dụng làm thuốc chữa bệnh sỏi thận?

 • Câu hỏi:

  9.Loại nấm nào sau đây gây rối loạn hệ tiêu hóa, tê liệt hệ thần kinh trung ương và gây chết nếu ta ăn phải?

 • Câu hỏi:

  10.Những cây nào sau đây là cây ưa ẩm?

Xem kết quả