Vui Lòng Chọn Môn Thi

UserName:

Key còn lại:

Key đã dùng:

 • Câu hỏi:

  1.Trong bộ máy nhà nước thời Văn Lang, tướng văn là

 • Video/ Hinh minh họa

  example2

  Cick vào hình để xem hinh lớn

  Câu hỏi:

  2.Đâu là thứ tự đúng về thời gian ra đời và tồn tại của các nền văn hóa ở Việt Nam.

 • Câu hỏi:

  3.Di tích Quan Yên thuộc địa bàn tỉnh nào?

 • Câu hỏi:

  4.Để làm vật trang trí trong nhà cho đẹp :

 • Câu hỏi:

  5.Vào lúc nào trong xã hội bắt đầu có sự phân chia thành các giai cấp?

 • Câu hỏi:

  6.Tại sao nhà Tần lại cho quân đánh xuống địa bàn sinh sống của quốc gia Văn Lang?

 • Video/ Hinh minh họa

  example2

  Cick vào hình để xem hinh lớn

  Câu hỏi:

  7.Ơ-cơ-lít là nhà khoa học cổ đại nổi tiếng trên lĩnh vực nào?

 • Video/ Hinh minh họa

  example2

  Cick vào hình để xem hinh lớn

  Câu hỏi:

  8.Ngoài công cụ bằng đá, Người tinh khôn còn biết sử dụng các công cụ lao động bằng :

 • Câu hỏi:

  9.Từ nào còn thiếu trong dấu 3 chấm ở nội dung điều 43 - Bộ luật Ha-mu-ra-bi? " Nếu không cày cấy mà bỏ ruộng hoang thì người này phải căn cứ theo người bên cạnh để ... cho chủ ruộng và còn phải cày bừa ruộng đã bỏ hoang cho bằng phẳng rồi trả lại cho chủ ruộng".

 • Video/ Hinh minh họa

  example2

  Cick vào hình để xem hinh lớn

  Câu hỏi:

  10.Thức ăn chính của người tối cổ là gì?

Xem kết quả