Vui Lòng Chọn Môn Thi

UserName:

Key còn lại:

Key đã dùng:

 • Câu hỏi:

  1.Ngoài cây lương thực và hoa màu, cư dân Văn Lang còn biết trồng cây gì mà thời kì nguyên thủy chưa có?

 • Câu hỏi:

  2.Loại hình kiến trúc nổi tiếng của cư dân Ấn Độ cổ đại là loại hình nào?

 • Câu hỏi:

  3.Hiện vật tìm thấy ở Phùng Nguyên (Phú Thọ), Hoa Lộc (Thanh Hóa), Lung Leng (Kom Tum) có niên đại cách đây khoảng bao nhiêu năm?

 • Video/ Hinh minh họa

  example2

  Cick vào hình để xem hinh lớn

  Câu hỏi:

  4.Công xã ở phương Đông là các khu vực như thế nào?

 • Video/ Hinh minh họa

  example2

  Cick vào hình để xem hinh lớn

  Câu hỏi:

  5.Vì sao các quốc gia cổ đại xuất hiện sớm ở phương Đông?

 • Câu hỏi:

  6.Trong đời sống của cư dân Văn Lang, người chết được chôn trong các vật dụng nào?

 • Video/ Hinh minh họa

  example2

  Cick vào hình để xem hinh lớn

  Câu hỏi:

  7.Triệu Đà là tướng của triều đại nào ở Trung Quốc?

 • Câu hỏi:

  8.Phải chịu sự cai quản của một người hay một nước khác được gọi là gì?

 • Câu hỏi:

  9.Nguyên nhân dẫn đến sự thất bại lúc đầu của quân Triệu Đà?

 • Câu hỏi:

  10.Loại hình nhà phổ biến của cư dân Văn Lang là:

Xem kết quả