Vui Lòng Chọn Môn Thi

UserName:

Key còn lại:

Key đã dùng:

 • Câu hỏi:

  1.Trong lao động nặng nhọc (luyện kim, cày bừa) ai là lao động chính?

 • Câu hỏi:

  2.I-li-át, Ô-đi-xê là bộ sử thi nổi tiếng của:

 • Câu hỏi:

  3.Hai loại cây trồng chính, nổi tiếng của cư dân Hi Lạp và Rô ma cổ đại là :

 • Câu hỏi:

  4.An Dương Vương lập kinh đô mới ở vùng Phong Khê là vì:

 • Câu hỏi:

  5.Di tích núi Đọ thuộc địa bàn tỉnh nào ngày nay?

 • Video/ Hinh minh họa

  example2

  Cick vào hình để xem hinh lớn

  Câu hỏi:

  6.Lực lượng lao động chính trong xã hội cổ đại phương Tây là:

 • Câu hỏi:

  7.Công cụ lao động chủ yếu của các bộ lạc Phùng Nguyên được chế tạo bằng gì?

 • Câu hỏi:

  8.Trong buổi đầu thời đại kim khí, kim loại nào được sử dụng sớm nhất?

 • Câu hỏi:

  9.Tầng lớp quý tộc trong xã hội phương Đông cổ đại phụ trách những công việc gì?

 • Câu hỏi:

  10.Trong khoảng thời gian nào, các nhà khoa học đã bắt đầu phát hiện các di tích của Người tối cổ ở Việt Nam?

Xem kết quả