Vui Lòng Chọn Môn Thi

UserName:

Key còn lại:

Key đã dùng:

 • Video/ Hinh minh họa

  example2

  Cick vào hình để xem hinh lớn

  Câu hỏi:

  1.Khi có sự xuất hiện tư hữu đã dẫn tới sự thay đổi trong xã hội như thế nào?

 • Câu hỏi:

  2.Ngành sản xuất nào phát triển sớm nhất và có hiệu quả nhất ở các quốc gia cổ đại phương Đông?

 • Câu hỏi:

  3.Truyền thuyết Sơn Tinh - Thủy Tinh nói lên hoạt động gì của nhân dân ta hồi đó?

 • Câu hỏi:

  4.Người đứng đầu các bộ lạc được gọi là gì?

 • Video/ Hinh minh họa

  example2

  Cick vào hình để xem hinh lớn

  Câu hỏi:

  5.Mặt thành Cổ Loa có chiều rộng trung bình là bao nhiêu?

 • Câu hỏi:

  6.Âu Lạc rơi vào ách đô hộ của nhà Triệu năm:

 • Câu hỏi:

  7.Tổ chức xã hội của người nguyên thủy thời Hòa Bình - Bắc Sơn là chế độ gì?

 • Câu hỏi:

  8.Hãy chỉ ra nguyên nhân hình thành các quốc gia cổ đại phương Đông?

 • Câu hỏi:

  9.Ở giữa thành Trung và thành Ngoài của Loa thành là:

 • Câu hỏi:

  10.Trong quá trình tồn tại và phát triển, Người tinh khôn đã làm gì để tăng nguồn thức ăn?

Xem kết quả