Vui Lòng Chọn Môn Thi

UserName:

Key còn lại:

Key đã dùng:

 • Câu hỏi:

  1.Căn cứ của Đinh Bộ Lĩnh được xây dựng ở?

 • Câu hỏi:

  2.Ngô Sĩ Liên - Phó Đô ngự sử, Sử quán Tu soạn Thời Lê sơ đã viết tác phẩm nào ?

 • Câu hỏi:

  3.Sự bùng nổ và lan rộng của khởi nghĩa nông dân ở thế kỉ XVIII, tiêu biểu là phong trào nông dân Tây Sơn chứng tỏ điều gì ?

 • Câu hỏi:

  4.Ông vua kiệt xuất của nước Ma-ga-đa và nổi tiếng bậc nhất trong lịch sử Ấn Độ là ai?

 • Câu hỏi:

  5.Ai là nữ tiến sĩ đầu tiên và duy nhất trong lịch sử khoa cử Nho học Việt Nam ?

 • Câu hỏi:

  6.Nhà nước đem ruộng đất do mình trực tiếp quản lí chia cho nông dân cày cấy. Đó là nội dung của?

 • Video/ Hinh minh họa

  example2

  Cick vào hình để xem hinh lớn

  Câu hỏi:

  7.Khu vực Đông Nam Á ngày nay bao gồm mấy nước ?

 • Câu hỏi:

  8.Giáo dục thời Quang Trung được thực hiện theo chủ trương ?

 • Video/ Hinh minh họa

  example2

  Cick vào hình để xem hinh lớn

  Câu hỏi:

  9.Nước nào đi tiên phong trong các cuộc thám hiểm bằng đường biển vào thế kỉ XV - XVI?

 • Câu hỏi:

  10.Vào thời gian nào các quốc gia phong kiến Đông Nam Á bước vào giai đoạn suy thoái?

Xem kết quả