Vui Lòng Chọn Môn Thi

UserName:

Key còn lại:

Key đã dùng:

 • Câu hỏi:

  1.Tháng 9 - 1426, Lê Lợi và bộ chỉ huy quyết định mở cuộc tiến quân ở đâu ?

 • Video/ Hinh minh họa

  example2

  Cick vào hình để xem hinh lớn

  Câu hỏi:

  2.Trong chế độ phong kiến lãnh địa, giai cấp phong kiến thống trị lấy tôn giáo nào làm hệ tư tưởng chính thống của mình?

 • Câu hỏi:

  3.Điều kiện nào thúc đẩy nông nghiệp ở Đàng Trong phát triển mạnh mẽ vào thế kỉ XVII - XVIII?

 • Câu hỏi:

  4.Ruộng đất bỏ hoang, mất mùa, đói kém diễn ra dồn dập. Đó là đặc điểm dưới triều đại nào ở thế kỉ XVI ?

 • Câu hỏi:

  5.Để cứu chủ tướng Lê Lợi trong lúc nguy khốn, Lê Lai đã làm gì ?

 • Video/ Hinh minh họa

  example2

  Cick vào hình để xem hinh lớn

  Câu hỏi:

  6.Dưới thời Trần, ai là thầy giáo, nhà nho được triều đình trọng dụng nhất ?

 • Câu hỏi:

  7.Trong triều đình ở Đàng Trong, người nào dưới đây nắm hết quyền hành, tự xưng "Quốc phó", khét tiếng tham nhũng ?

 • Câu hỏi:

  8.Lý Thường Kiệt xây dựng phòng tuyến chống quân Tống (thế kỉ XI) tại:

 • Câu hỏi:

  9.Quang Trung tiến quân vào Thăng Long ngày tháng năm nào ?

 • Video/ Hinh minh họa

  example2

  Cick vào hình để xem hinh lớn

  Câu hỏi:

  10.Nhà Hán tồn tại trong khoảng thời gian nào?

Xem kết quả