Vui Lòng Chọn Môn Thi

UserName:

Key còn lại:

Key đã dùng:

 • Câu hỏi:

  1.Nguyễn Ánh chiếm được Quy Nhơn vào khoảng thời gian nào ?

 • Câu hỏi:

  2.Cuộc phát kiến địa lí vào thế kỉ XV được thực hiện bằng con đường nào?

 • Câu hỏi:

  3.Tác phẩm Địa lí Đại Việt của Nguyễn Trãi có tên gọi là gì ?

 • Câu hỏi:

  4.Dưới triều vua nào Trịnh Duy Sản gây thành phe phái mới, đánh nhau liên miên suốt 10 năm ?

 • Câu hỏi:

  5.Vì sao đạo Thiên Chúa nhiều lần bị chúa Nguyễn, chúa Trịnh ngăn cấm du nhập vào nước ta ?

 • Câu hỏi:

  6.Luật Hồng Đức ra đời trong thời kì nào ?

 • Câu hỏi:

  7.Phong trào "rào ruộng cướp đất" xuất hiện đầu tiên ở nước nào?

 • Video/ Hinh minh họa

  example2

  Cick vào hình để xem hinh lớn

  Câu hỏi:

  8.Nhân dân thời Trần sẵn sàng đoàn kết với triều đình chống giặc giữ nước vì?

 • Video/ Hinh minh họa

  example2

  Cick vào hình để xem hinh lớn

  Câu hỏi:

  9.Dưới thời Lý - Trần, nhà nước bước đầu lấy một số ruộng thưởng và cấp cho đối tượng nào?

 • Câu hỏi:

  10.Khi Ngô Quyền mất, quyền lực tập trung vào tay ai?

Xem kết quả