Vui Lòng Chọn Môn Thi

UserName:

Key còn lại:

Key đã dùng:

 • Video/ Hinh minh họa

  example2

  Cick vào hình để xem hinh lớn

  Câu hỏi:

  1.Nông nô được hình thành chủ yếu từ:

 • Câu hỏi:

  2.Thời kì nào Nho giáo chiếm vị trí độc tôn, Đạo giáo và Phật giáo bị hạn chế ?

 • Câu hỏi:

  3.Vua Lê, chúa Trịnh có chính sách như thế nào đối với công tác thủy lợi và khai hoang ?

 • Câu hỏi:

  4.Thành thị châu Âu trung đại ra đời có tác động như thế nào đối với sự tồn vong của các lãnh địa phong kiến?

 • Câu hỏi:

  5.Dưới thời nhà Lê, các bia đá dựng ở Văn Miếu để làm gì ?

 • Câu hỏi:

  6.Đến thế kỉ XV, nước Đại Việt rơi vào ách đô hộ nghiệt ngã, tàn bạo của quân xâm lược nào ?

 • Câu hỏi:

  7.Nghĩa quân bất ngờ tập kích đồn Đa Căng (Thọ Xuân - Thanh Hóa) vào thời gian nào ?

 • Video/ Hinh minh họa

  example2

  Cick vào hình để xem hinh lớn

  Câu hỏi:

  8.Dưới thời Lý - Trần, quan lại chủ yếu được tuyển chọn từ?

 • Câu hỏi:

  9.Mầm mống kinh tế của quan hệ sản xuất tư bản chủ nghĩa đã xuất hiện dưới các triều đại nào của Trung Quốc?

 • Câu hỏi:

  10.Bộ Đại Việt sử kí đầu tiên của nước ta do ai biên soạn ?

Xem kết quả