Vui Lòng Chọn Môn Thi

UserName:

Key còn lại:

Key đã dùng:

 • Câu hỏi:

  1.Thời kì hình thành của xã hội phong kiến châu Âu là:

 • Câu hỏi:

  2.Dòng văn học dân gian của nước ta gồm các thể loại nào tiêu biểu ?

 • Câu hỏi:

  3.Bằng những tác phẩm của mình, giai cấp tư sản đã nghiêm khắc lên án?

 • Video/ Hinh minh họa

  example2

  Cick vào hình để xem hinh lớn

  Câu hỏi:

  4.Sau các cuộc phát kiến địa lí, các quý tộc và thương nhân châu Âu ra sức bóc lột của cải, tài nguyên của các nước thuộc địa mang về châu Âu. Nhờ thế những người này đã...

 • Câu hỏi:

  5.Năm 1592, quân Nam triều tấn công vào đâu giành thắng lợi quyết định làm cho cục diện chiến tranh Nam - Bắc triều về cơ bản chấm dứt ?

 • Câu hỏi:

  6.Để tạo điều kiện cho thương mại phát triển, Quang Trung đã yêu cầu nhà Thanh:

 • Video/ Hinh minh họa

  example2

  Cick vào hình để xem hinh lớn

  Câu hỏi:

  7.Thành thị Tây Âu trung đại ra đời có tác động như thế nào đối với sự tồn vong của các lãnh địa phong kiến?

 • Câu hỏi:

  8.Người tìm ra châu Mỹ là :

 • Câu hỏi:

  9.Vào thời gian nào khi đất nước bị chia cắt thành Đàng Trong và Đàng Ngoài hàng chục vạn nông dân chết đói, người sống sót phải lìa bỏ làng quê, phiêu tán khắp nơi ?

 • Câu hỏi:

  10.Quang Trung lập ra Viện sùng chính nhằm mục đích:

Xem kết quả