Vui Lòng Chọn Môn Thi

UserName:

Key còn lại:

Key đã dùng:

 • Câu hỏi:

  1.Khởi nghĩa của Hoàng Công Chất diễn ra vào khoảng thời gian nào ?

 • Câu hỏi:

  2."Loạn 12 sứ quân" diễn ra trong thời điểm lịch sử nào?

 • Câu hỏi:

  3.Ngô Sĩ Liên - Phó Đô ngự sử, Sử quán Tu soạn Thời Lê sơ đã viết tác phẩm nào ?

 • Câu hỏi:

  4.Bộ Đại Việt sử kí đầu tiên của nước ta do ai biên soạn ?

 • Câu hỏi:

  5.Căn cứ vào đâu để khẳng định dưới Vương triều Gúp-ta nghề luyện kim đã phát triển với trình độ cao?

 • Video/ Hinh minh họa

  example2

  Cick vào hình để xem hinh lớn

  Câu hỏi:

  6.Dưới thời Lý - Trần, nhà nước bước đầu lấy một số ruộng thưởng và cấp cho đối tượng nào?

 • Câu hỏi:

  7.Trong triều đình ở Đàng Trong, người nào dưới đây nắm hết quyền hành, tự xưng "Quốc phó", khét tiếng tham nhũng ?

 • Video/ Hinh minh họa

  example2

  Cick vào hình để xem hinh lớn

  Câu hỏi:

  8.Điều kiện nào đóng vai trò chủ yếu dẫn đến sự ra đời của phong trào Văn hóa Phục hưng?

 • Video/ Hinh minh họa

  example2

  Cick vào hình để xem hinh lớn

  Câu hỏi:

  9.Nước nào đi tiên phong trong các cuộc thám hiểm bằng đường biển vào thế kỉ XV - XVI?

 • Câu hỏi:

  10.Lũy thầy thuộc tỉnh nào ngày nay?

Xem kết quả