Vui Lòng Chọn Môn Thi

UserName:

Key còn lại:

Key đã dùng:

 • Video/ Hinh minh họa

  example2

  Cick vào hình để xem hinh lớn

  Câu hỏi:

  1.Tim cá chép có mấy ngăn?

 • Video/ Hinh minh họa

  example2

  Cick vào hình để xem hinh lớn

  Câu hỏi:

  2.Thằn lằn đực có mấy cơ quan giao phối?

 • Câu hỏi:

  3.Đặc điểm khí hậu ở môi trường đới lạnh là:

 • Video/ Hinh minh họa

  example2

  Cick vào hình để xem hinh lớn

  Câu hỏi:

  4.Phát biểu nào sau đây không đúng?

 • Câu hỏi:

  5.Vì sao nói thỏ là động vật hằng nhiệt?

 • Câu hỏi:

  6.Đặc điểm nào sau đây chỉ có ở thú, không có ở thằn lằn?

 • Câu hỏi:

  7.Sự thông khí ở phổi thằn lằn là nhờ:

 • Video/ Hinh minh họa

  example2

  Cick vào hình để xem hinh lớn

  Câu hỏi:

  8.Các đặc điểm của bộ xương thích nghi với đời sống bay lượn ở chim bồ câu:

 • Video/ Hinh minh họa

  example2

  Cick vào hình để xem hinh lớn

  Câu hỏi:

  9.Vai trò của lưỡng cư là:

 • Video/ Hinh minh họa

  example2

  Cick vào hình để xem hinh lớn

  Câu hỏi:

  10.Hệ thống mao mạch dày đặc dưới da ếch tham gia vào quá trình:

Xem kết quả