Vui Lòng Chọn Môn Thi

UserName:

Key còn lại:

Key đã dùng:

 • Video/ Hinh minh họa

  example2

  Cick vào hình để xem hinh lớn

  Câu hỏi:

  1.Câu trả lời nào dưới đây đúng nhất về sự sinh trưởng và phát triển của ếch đồng?

 • Video/ Hinh minh họa

  example2

  Cick vào hình để xem hinh lớn

  Câu hỏi:

  2.Nhược điểm của biện pháp đấu tranh sinh học?

 • Video/ Hinh minh họa

  example2

  Cick vào hình để xem hinh lớn

  Câu hỏi:

  3.Thân chim hình thoi có tác dụng gì?

 • Video/ Hinh minh họa

  example2

  Cick vào hình để xem hinh lớn

  Câu hỏi:

  4.Hô hấp của chim đạt hiệu quả cao là vì:

 • Câu hỏi:

  5.Ếch sinh sản vào mùa nào trong năm?

 • Video/ Hinh minh họa

  example2

  Cick vào hình để xem hinh lớn

  Câu hỏi:

  6.Liệt kê những câu trả lời đúng nhất về đặc điểm thích nghi của động vật môi trường đới lạnh?

 • Video/ Hinh minh họa

  example2

  Cick vào hình để xem hinh lớn

  Câu hỏi:

  7.Nêu đặc điểm của chim bồ câu?

 • Video/ Hinh minh họa

  example2

  Cick vào hình để xem hinh lớn

  Câu hỏi:

  8.Sự tiến hóa của hệ tuần hoàn của các động vật theo hướng:

 • Video/ Hinh minh họa

  example2

  Cick vào hình để xem hinh lớn

  Câu hỏi:

  9.Phát biểu nào sau đây không đúng?

 • Video/ Hinh minh họa

  example2

  Cick vào hình để xem hinh lớn

  Câu hỏi:

  10.Sự tiến hóa hệ sinh dục của các động vật theo hướng:

Xem kết quả