Vui Lòng Chọn Môn Thi

UserName:

Key còn lại:

Key đã dùng:

 • Video/ Hinh minh họa

  example2

  Cick vào hình để xem hinh lớn

  Câu hỏi:

  1.Sinh sản vô tính là hình thức sinh sản:

 • Câu hỏi:

  2.Vì sao nói thỏ là động vật hằng nhiệt?

 • Video/ Hinh minh họa

  example2

  Cick vào hình để xem hinh lớn

  Câu hỏi:

  3.Ở môi trường hoang mạc đới nóng, động vật có những đặc điểm thích nghi nào?

 • Câu hỏi:

  4.Trong các động vật quý hiếm sau, nhóm nào được xếp vào cấp độ ít nguy cấp (LR) trong Sách đỏ Việt Nam (trong vòng 10 năm gần đây)?

 • Video/ Hinh minh họa

  example2

  Cick vào hình để xem hinh lớn

  Câu hỏi:

  5.Thế nào là biện pháp đấu tranh sinh học?

 • Video/ Hinh minh họa

  example2

  Cick vào hình để xem hinh lớn

  Câu hỏi:

  6.Di tích hóa thạch của lưỡng cư có đặc điểm nào giống cá vây chân cổ?

 • Câu hỏi:

  7.Sự hoàn chỉnh trong các hình thức sinh sản hữu tính được thể hiện ở:

 • Video/ Hinh minh họa

  example2

  Cick vào hình để xem hinh lớn

  Câu hỏi:

  8.Tổ tiên của bò sát xuất hiện cách đây:

 • Câu hỏi:

  9.Trong các đặc điểm sau, đặc điểm nào giúp nâng cao tỉ lệ thụ tinh?

 • Video/ Hinh minh họa

  example2

  Cick vào hình để xem hinh lớn

  Câu hỏi:

  10.Đặc điểm chung của lớp lưỡng cư là gì?

Xem kết quả