Vui Lòng Chọn Môn Thi

UserName:

Key còn lại:

Key đã dùng:

 • Câu hỏi:

  1.Trong những đặc điểm sau, đặc điểm nào chung cho cả ếch và thằn lằn.

 • Video/ Hinh minh họa

  example2

  Cick vào hình để xem hinh lớn

  Câu hỏi:

  2.Đặc điểm chung của lớp Thú, lớp Động vật có xương sống có tổ chức cao nhất?

 • Video/ Hinh minh họa

  example2

  Cick vào hình để xem hinh lớn

  Câu hỏi:

  3.Nhau thai của thỏ làm nhiệm vụ gì?

 • Video/ Hinh minh họa

  example2

  Cick vào hình để xem hinh lớn

  Câu hỏi:

  4.Tổ tiên của bò sát xuất hiện cách đây:

 • Video/ Hinh minh họa

  example2

  Cick vào hình để xem hinh lớn

  Câu hỏi:

  5.Phát biểu nào sau đây không đúng?

 • Video/ Hinh minh họa

  example2

  Cick vào hình để xem hinh lớn

  Câu hỏi:

  6.Ở môi trường hoang mạc đới nóng, động vật có những đặc điểm thích nghi nào?

 • Video/ Hinh minh họa

  example2

  Cick vào hình để xem hinh lớn

  Câu hỏi:

  7.Sự vận động và di chuyển là một đặc điểm cơ bản để phân biệt động vật với thực vật, nhờ có khả năng di chuyển mà động vật có thể:

 • Video/ Hinh minh họa

  example2

  Cick vào hình để xem hinh lớn

  Câu hỏi:

  8.Hệ tuần hoàn của ếch có đặc điểm gì?

 • Video/ Hinh minh họa

  example2

  Cick vào hình để xem hinh lớn

  Câu hỏi:

  9.Khi bị rắn độc cắn cần sơ cứu bằng các thao tác nào?

 • Video/ Hinh minh họa

  example2

  Cick vào hình để xem hinh lớn

  Câu hỏi:

  10.Ở Việt Nam lưỡng cư được phân làm mấy bộ?

Xem kết quả