Vui Lòng Chọn Môn Thi

UserName:

Key còn lại:

Key đã dùng:

 • Video/ Hinh minh họa

  example2

  Cick vào hình để xem hinh lớn

  Câu hỏi:

  1.Tổ tiên của bò sát xuất hiện cách đây:

 • Video/ Hinh minh họa

  example2

  Cick vào hình để xem hinh lớn

  Câu hỏi:

  2.Giống với bò sát, sự thụ tinh của chim bồ câu là:

 • Video/ Hinh minh họa

  example2

  Cick vào hình để xem hinh lớn

  Câu hỏi:

  3.Trong các bộ sau đây, bộ nào có số lượng loài lớn nhất?

 • Câu hỏi:

  4.Trong các động vật quý hiếm sau, nhóm nào được xếp vào cấp độ ít nguy cấp (LR) trong Sách đỏ Việt Nam (trong vòng 10 năm gần đây)?

 • Video/ Hinh minh họa

  example2

  Cick vào hình để xem hinh lớn

  Câu hỏi:

  5.Thân chim hình thoi có tác dụng gì?

 • Video/ Hinh minh họa

  example2

  Cick vào hình để xem hinh lớn

  Câu hỏi:

  6.Sở dĩ có sự đa dạng về loài là do:

 • Câu hỏi:

  7.Trong các động vật quý hiếm sau, nhóm nào được xếp vào cấp độ rất nguy cấp (CR) trong Sách đỏ Việt Nam?

 • Video/ Hinh minh họa

  example2

  Cick vào hình để xem hinh lớn

  Câu hỏi:

  8.Đặc điểm chung của lớp lưỡng cư là gì?

 • Video/ Hinh minh họa

  example2

  Cick vào hình để xem hinh lớn

  Câu hỏi:

  9.Trong các đặc điểm sau, đặc điểm nào là đặc điểm của kiểu bay lượn?

 • Video/ Hinh minh họa

  example2

  Cick vào hình để xem hinh lớn

  Câu hỏi:

  10.Thỏ con mới đẻ có đặc điểm gì?

Xem kết quả