Vui Lòng Chọn Môn Thi

UserName:

Key còn lại:

Key đã dùng:

 • Câu hỏi:

  1.Sự đa dạng về loài được biểu hiện bằng:

 • Video/ Hinh minh họa

  example2

  Cick vào hình để xem hinh lớn

  Câu hỏi:

  2.Đặc điểm chung của lớp bò sát?

 • Video/ Hinh minh họa

  example2

  Cick vào hình để xem hinh lớn

  Câu hỏi:

  3.Nguyên nhân diệt vong của khủng long cỡ lớn là gì?

 • Video/ Hinh minh họa

  example2

  Cick vào hình để xem hinh lớn

  Câu hỏi:

  4.Phát biểu nào sau đây không đúng?

 • Câu hỏi:

  5.Trong các đặc điểm sau, đặc điểm nào giúp nâng cao tỷ lệ sống sót, thúc đẩy sự tăng trưởng nhanh ở động vật non?

 • Video/ Hinh minh họa

  example2

  Cick vào hình để xem hinh lớn

  Câu hỏi:

  6.Phát biểu nào sau đây không đúng?

 • Video/ Hinh minh họa

  example2

  Cick vào hình để xem hinh lớn

  Câu hỏi:

  7.Chim trống và chim mái thay nhau ấp trứng mục đích chính để làm gì?

 • Video/ Hinh minh họa

  example2

  Cick vào hình để xem hinh lớn

  Câu hỏi:

  8.Câu trả lời nào dưới đây đúng nhất về sự sinh trưởng và phát triển của ếch đồng?

 • Câu hỏi:

  9.Máu trong hệ tuần hoàn của chim bồ câu chỉ chảy theo một chiều là nhờ có:

 • Video/ Hinh minh họa

  example2

  Cick vào hình để xem hinh lớn

  Câu hỏi:

  10.Trong các đặc điểm sau, đặc điểm nào không phải là đặc điểm của kiểu bay lượn?

Xem kết quả