Vui Lòng Chọn Môn Thi

UserName:

Key còn lại:

Key đã dùng:

 • Câu hỏi:

  1.Điểm khác biệt trong hệ tuần hoàn ếch và thằn lằn là gì?

 • Video/ Hinh minh họa

  example2

  Cick vào hình để xem hinh lớn

  Câu hỏi:

  2.Não chim phát triển liên quan đến đời sống phức tạp, một số bộ phận phát triển hơn não của bò sát như:

 • Video/ Hinh minh họa

  example2

  Cick vào hình để xem hinh lớn

  Câu hỏi:

  3.Bộ răng của dơi ăn sâu bọ nhọn có tác dụng gì?

 • Video/ Hinh minh họa

  example2

  Cick vào hình để xem hinh lớn

  Câu hỏi:

  4.Cơ quan đường bên giúp cá:

 • Câu hỏi:

  5.Động vật có số lượng cá thể giảm bao nhiêu % trong vòng 10 năm gần đây thì được xếp vào cấp độ rất nguy cấp?

 • Video/ Hinh minh họa

  example2

  Cick vào hình để xem hinh lớn

  Câu hỏi:

  6.Chim trống và chim mái thay nhau ấp trứng mục đích chính để làm gì?

 • Câu hỏi:

  7.Trong các động vật quý hiếm sau, nhóm nào được xếp vào cấp độ sẽ nguy cấp (VU) trong Sách đỏ Việt Nam?

 • Câu hỏi:

  8.Vì sao nói thỏ là động vật hằng nhiệt?

 • Video/ Hinh minh họa

  example2

  Cick vào hình để xem hinh lớn

  Câu hỏi:

  9.Ưu điểm của hình thức sinh sản hữu tính?

 • Video/ Hinh minh họa

  example2

  Cick vào hình để xem hinh lớn

  Câu hỏi:

  10.Trước khi đẻ, thỏ mẹ thường làm gì?

Xem kết quả