Vui Lòng Chọn Môn Thi

UserName:

Key còn lại:

Key đã dùng:

 • Video/ Hinh minh họa

  example2

  Cick vào hình để xem hinh lớn

  Câu hỏi:

  1.Tai con người có thể nghe được các âm có tần số nằm trong khoảng nào? Chọn phương án trả lời đúng trong các phương án sau:

 • Câu hỏi:

  2.Trường hợp nào sau đây có hiệu điện thế bằng không:

 • Câu hỏi:

  3.Trường hợp nào dưới đây có hiệu điện thế bằng 0 ?

 • Video/ Hinh minh họa

  example2

  Cick vào hình để xem hinh lớn

  Câu hỏi:

  4.Vật nào dưới đây là vật cách điện?

 • Video/ Hinh minh họa

  example2

  Cick vào hình để xem hinh lớn

  Câu hỏi:

  5.Trong hình vẽ, biết góc tới i = 300. Giữ nguyên tia tới SI, muốn thu được một tia phản xạ có hướng thẳng đứng từ dưới lên trên thì phải quay gương quanh mép trên của nó theo chiều nào, quay một góc bao nhiêu?

 • Video/ Hinh minh họa

  example2

  Cick vào hình để xem hinh lớn

  Câu hỏi:

  6.Chọn câu trả lời đúng. Để tạo thành một băng kép, hai thanh kim loại phải được:

 • Video/ Hinh minh họa

  example2

  Cick vào hình để xem hinh lớn

  Câu hỏi:

  7.Phát biểu nào sau đây là đúng khi nói về tính chất của âm phát ra khi gảy dây đàn ghi ta. Chọn câu trả lời phù hợp nhất.

 • Video/ Hinh minh họa

  example2

  Cick vào hình để xem hinh lớn

  Câu hỏi:

  8.Một người gõ mạnh búa xuống đường ray xe lửa tại điểm M làm âm truyền đến điểm N cách M 1590m. Hỏi thời gian truyền âm trong đường ray từ M đến N là bao lâu? Chọn kết quả đúng trong các kết quả sau:

 • Video/ Hinh minh họa

  example2

  Cick vào hình để xem hinh lớn

  Câu hỏi:

  9.Tìm cụm từ thích hợp điền vào chỗ trống:Chiếu một chùm tia sáng song song lên một gương cầu lõm thì chùm tia phản xạ là ...

 • Video/ Hinh minh họa

  example2

  Cick vào hình để xem hinh lớn

  Câu hỏi:

  10.Tại sao trong các phòng ghi âm của Đài phát thanh người ta thường làm tường xù xì và treo nhiều rèm bằng nhung. Câu trả lời nào sau đây là sai? (Chọn phương án trả lời phù hợp nhất)

Xem kết quả