Vui Lòng Chọn Môn Thi

UserName:

Key còn lại:

Key đã dùng:

 • Câu hỏi:

  1.Khi nào mắt ta nhìn thất một vật ? Khoanh tròn vào chữ cái trước câu trả lời đúng nhất :

 • Video/ Hinh minh họa

  example2

  Cick vào hình để xem hinh lớn

  Câu hỏi:

  2.Trong các bề mặt sau đây, bề mặt vật nào có thể phản xạ âm tốt?

 • Câu hỏi:

  3.Sơ đồ mạch điện cho biết.

 • Video/ Hinh minh họa

  example2

  Cick vào hình để xem hinh lớn

  Câu hỏi:

  4.Chọn từ, cụm từ thích hợp điền vào chỗ trống : Chùm sáng song song gồm các tia sáng.........................trên đường truyền của chúng.

 • Video/ Hinh minh họa

  example2

  Cick vào hình để xem hinh lớn

  Câu hỏi:

  5.Một gương phẳng đặt nghiêng một góc 45 độ so với phương nằm ngang, chiếu một chùm tia tới song song theo phương nằm ngang lên mặt gương. Gương tạo chùm tia phản xạ: Chọn câu trả lời đúng nhất

 • Câu hỏi:

  6.Nguồn sáng là vật:

 • Câu hỏi:

  7.Chọn câu trả lời đúng. Một băng kép được cấu tạo bởi một thanh nhôm và một thanh thép. Khi hơ nóng, băng kép bị cong mặt lồi về phía thanh nào? Tại sao?

 • Video/ Hinh minh họa

  example2

  Cick vào hình để xem hinh lớn

  Câu hỏi:

  8.Vị trí của tia phản xạ được xác định khi nó thỏa mãn cả hai nội dung của định luật phản xạ ánh sáng. Nếu chỉ mới xét đến nội dung thứ nhất thì với một tia tới xác định SI, ta có thể vẽ được bao nhiêu tia phản xạ IR? Các tia phản xạ này nằm ở góc phần tư nào (I, II) trong hình vẽ sau:

 • Câu hỏi:

  9.Nung nóng một vật, trọng lượng riêng của vật thay đổi như thế nào?

 • Video/ Hinh minh họa

  example2

  Cick vào hình để xem hinh lớn

  Câu hỏi:

  10.Một vật thực hiện dao động với tần số 8Hz. Hỏi trong 15 giây vật thực hiện được bao nhiêu dao động? Chọn kết quả đúng trong các kết quả sau:

Xem kết quả