Vui Lòng Chọn Môn Thi

UserName:

Key còn lại:

Key đã dùng:

 • Video/ Hinh minh họa

  example2

  Cick vào hình để xem hinh lớn

  Câu hỏi:

  1.Khi gảy vào dây đàn ghi-ta thì người ta nghe được âm thanh phát ra. Vật phát ra âm thanh đó là: Chọn câu trả lời đúng nhất.

 • Video/ Hinh minh họa

  example2

  Cick vào hình để xem hinh lớn

  Câu hỏi:

  2.Trường hợp nào sau đây là có ô nhiễm tiếng ồn?

 • Video/ Hinh minh họa

  example2

  Cick vào hình để xem hinh lớn

  Câu hỏi:

  3.Trong các chuyển động sau đây, chuyển động nào không được coi là dao động:

 • Video/ Hinh minh họa

  example2

  Cick vào hình để xem hinh lớn

  Câu hỏi:

  4.Trong các bề mặt sau đây, bề mặt vật nào có thể phản xạ âm tốt?

 • Câu hỏi:

  5.Vật nào dưới đây không phải là nguồn sáng.

 • Video/ Hinh minh họa

  example2

  Cick vào hình để xem hinh lớn

  Câu hỏi:

  6.Phát biểu nào sau đây là đúng khi nói về tính chất của âm phát ra khi gảy dây đàn ghi ta. Chọn câu trả lời phù hợp nhất.

 • Video/ Hinh minh họa

  example2

  Cick vào hình để xem hinh lớn

  Câu hỏi:

  7.Nhận xét nào dưới đây về tác dụng của một tấm kính phẳng là sai:

 • Câu hỏi:

  8.Ampe kế là dụng cụ để đo:

 • Câu hỏi:

  9.Chọn câu trả lời đúng nhất. Em hãy cho biết nước có thể ở dạng nào:

 • Video/ Hinh minh họa

  example2

  Cick vào hình để xem hinh lớn

  Câu hỏi:

  10.Sơ đồ nào trong hình 6 dùng để đo cường độ dòng điện chạy qua bóng đèn?

Xem kết quả