Vui Lòng Chọn Môn Thi

UserName:

Key còn lại:

Key đã dùng:

 • Câu hỏi:

  1.Trường hợp nào sau đây không có hiệu điện thế?

 • Video/ Hinh minh họa

  example2

  Cick vào hình để xem hinh lớn

  Câu hỏi:

  2.Cho một nguồn điện 12V và hai bóng đèn giống nhau có ghi 6V. Để mỗi đèn đều sáng bình thường thì phải mắc mạch điện như thế nào:

 • Video/ Hinh minh họa

  example2

  Cick vào hình để xem hinh lớn

  Câu hỏi:

  3.Khi nghiên cứu sự truyền âm thanh người ta có những nhận xét sau:Hãy chọn câu nhận xét đúng nhất.

 • Video/ Hinh minh họa

  example2

  Cick vào hình để xem hinh lớn

  Câu hỏi:

  4.Chọn câu trả lời đúng. Để tạo thành một băng kép, hai thanh kim loại phải được:

 • Video/ Hinh minh họa

  example2

  Cick vào hình để xem hinh lớn

  Câu hỏi:

  5.Con số 220V ghi trên một bóng đèn có nghĩa nào dưới đây?

 • Video/ Hinh minh họa

  example2

  Cick vào hình để xem hinh lớn

  Câu hỏi:

  6.Chiếu một tia tới SI có phương nằm ngang lên một gương phẳng treo thẳng đứng như hình vẽ. Hỏi gương phải quay như thế nào quanh điểm treo để tia phản xạ có hướng thẳng đứng xuống dưới?

 • Câu hỏi:

  7.Câu khẳng định nào sau đây là đúng :

 • Video/ Hinh minh họa

  example2

  Cick vào hình để xem hinh lớn

  Câu hỏi:

  8.Tìm cụm từ thích hợp điền vào chỗ trống. Gương cầu lồi có mặt phản xạ là mặt ...

 • Câu hỏi:

  9.Trên cầu chì có ghi con số 1A. Ý nghĩa của con số này là:

 • Câu hỏi:

  10.Chọn câu trả lời đúng. Hiện tượng vào mùa đông ở các nước vùng băng tuyết thường xảy ra sự cố vỡ đường ống nước là do:

Xem kết quả