Vui Lòng Chọn Môn Thi

UserName:

Key còn lại:

Key đã dùng:

 • Video/ Hinh minh họa

  example2

  Cick vào hình để xem hinh lớn

  Câu hỏi:

  1.Hoạt động công nghiệp của đới ôn hòa ngày nay chiếm tới bao nhiêu phần trong tổng sản phẩm công nghiệp toàn thế giới?

 • Video/ Hinh minh họa

  example2

  Cick vào hình để xem hinh lớn

  Câu hỏi:

  2.Các nước trong khu vực Trung Phi có nền kinh tế chủ yếu dựa vào

 • Video/ Hinh minh họa

  example2

  Cick vào hình để xem hinh lớn

  Câu hỏi:

  3.Tài nguyên khoáng sản có giá trị kinh tế lớn ở hoang mạc:

 • Video/ Hinh minh họa

  example2

  Cick vào hình để xem hinh lớn

  Câu hỏi:

  4.Lợi ích chính của việc làm ruộng bậc thang và canh tác theo đường đồng mức trên địa hình đồi núi ở đới nóng là:

 • Video/ Hinh minh họa

  example2

  Cick vào hình để xem hinh lớn

  Câu hỏi:

  5.Đới lạnh là nơi có nguồn tài nguyên thiên nhiên phong phú chủ yếu là:

 • Video/ Hinh minh họa

  example2

  Cick vào hình để xem hinh lớn

  Câu hỏi:

  6.Những vấn đề xã hội nào sau đây không phải của đô thị đới ôn hòa:

 • Video/ Hinh minh họa

  example2

  Cick vào hình để xem hinh lớn

  Câu hỏi:

  7.Động thực vật ở hoang mạc:

 • Video/ Hinh minh họa

  example2

  Cick vào hình để xem hinh lớn

  Câu hỏi:

  8.Năm 2001, Việt Nam có dân số là 78.7 triệu người, diện tích là 330.991 km2. Vậy mật độ dân số nước ta là:

 • Video/ Hinh minh họa

  example2

  Cick vào hình để xem hinh lớn

  Câu hỏi:

  9.Sự phân tầng của thực vật theo độ cao từ thấp lên ở đới nóng:

 • Video/ Hinh minh họa

  example2

  Cick vào hình để xem hinh lớn

  Câu hỏi:

  10.Hoạt động kinh tế đối ngoại ở châu Phi chủ yếu là:

Xem kết quả