Vui Lòng Chọn Môn Thi

UserName:

Key còn lại:

Key đã dùng:

 • Video/ Hinh minh họa

  example2

  Cick vào hình để xem hinh lớn

  Câu hỏi:

  1.Ở hoang mạc, hoạt động kinh tế cổ truyền của các dân tộc là:

 • Video/ Hinh minh họa

  example2

  Cick vào hình để xem hinh lớn

  Câu hỏi:

  2.Các môi trường tự nhiên của châu Phi nằm đối xứng nhau qua:

 • Video/ Hinh minh họa

  example2

  Cick vào hình để xem hinh lớn

  Câu hỏi:

  3.Nạn ô nhiễm bầu khí quyển không dẫn đến hậu quả nào sau đây:

 • Video/ Hinh minh họa

  example2

  Cick vào hình để xem hinh lớn

  Câu hỏi:

  4.Ngành công nghiệp các nước ở châu Phi chậm phát triển vì:

 • Video/ Hinh minh họa

  example2

  Cick vào hình để xem hinh lớn

  Câu hỏi:

  5.Châu lục hầu như không có diện tích hoang mạc là:

 • Video/ Hinh minh họa

  example2

  Cick vào hình để xem hinh lớn

  Câu hỏi:

  6.Các động vật quý hiếm ở đới lạnh có nguy cơ tuyệt chủng là các loài:

 • Video/ Hinh minh họa

  example2

  Cick vào hình để xem hinh lớn

  Câu hỏi:

  7.Các thành phố của châu Phi có trên 1 triệu dân phân bố tập trung ở:

 • Video/ Hinh minh họa

  example2

  Cick vào hình để xem hinh lớn

  Câu hỏi:

  8.Nông trại, đồn điền khác với thâm canh lúa nước ở chỗ

 • Video/ Hinh minh họa

  example2

  Cick vào hình để xem hinh lớn

  Câu hỏi:

  9.Đới lạnh khí hậu như thế nào?

 • Video/ Hinh minh họa

  example2

  Cick vào hình để xem hinh lớn

  Câu hỏi:

  10.Việc đưa ngày càng nhiều khí thải vào trong bầu khí quyển đã gây ra hiện tượng gì?

Xem kết quả