Vui Lòng Chọn Môn Thi

UserName:

Key còn lại:

Key đã dùng:

 • Video/ Hinh minh họa

  example2

  Cick vào hình để xem hinh lớn

  Câu hỏi:

  1.Nông nghiệp vùng hoang mạc gần đây phát triển mạnh với quy mô lớn, chủ yếu nhờ:

 • Video/ Hinh minh họa

  example2

  Cick vào hình để xem hinh lớn

  Câu hỏi:

  2.Ở vùng núi nước ta, hoạt động kinh tế cổ truyền nào hiện vẫn được duy trì và phát triển:

 • Video/ Hinh minh họa

  example2

  Cick vào hình để xem hinh lớn

  Câu hỏi:

  3.Hiệu ứng nhà kính là nguyên nhân sâu xa gây nên hiện tượng::

 • Video/ Hinh minh họa

  example2

  Cick vào hình để xem hinh lớn

  Câu hỏi:

  4.Thế nào là vùng công nghiệp?

 • Video/ Hinh minh họa

  example2

  Cick vào hình để xem hinh lớn

  Câu hỏi:

  5.Nguyên nhân khiến nạn đói thường xuyên xảy ra ở các quốc gia Trung Phi là:

 • Video/ Hinh minh họa

  example2

  Cick vào hình để xem hinh lớn

  Câu hỏi:

  6.Hai nước có ngành công nghiệp khai thác rừng và chế biến gỗ nổi tiếng từ lâu ở khu vực đới ôn hòa là:

 • Video/ Hinh minh họa

  example2

  Cick vào hình để xem hinh lớn

  Câu hỏi:

  7.Để xác định cụ thể tình trạng phân bố dân cư tại một nơi người ta thường dựa vào:

 • Video/ Hinh minh họa

  example2

  Cick vào hình để xem hinh lớn

  Câu hỏi:

  8.Môi trường đới ôn hòa có sự phân hóa tùy thuộc vào:

 • Video/ Hinh minh họa

  example2

  Cick vào hình để xem hinh lớn

  Câu hỏi:

  9.Phần lớn các hoang mạc trên thế giới thường phân bố tập trung ở:

 • Video/ Hinh minh họa

  example2

  Cick vào hình để xem hinh lớn

  Câu hỏi:

  10.Những nơi ở đới ôn hòa có môi trường chưa bị nhiễm bẩn thường là:

Xem kết quả