Vui Lòng Chọn Môn Thi

UserName:

Key còn lại:

Key đã dùng:

 • Video/ Hinh minh họa

  example2

  Cick vào hình để xem hinh lớn

  Câu hỏi:

  1.Trong đồn điền của nhiều nước châu Phi, cây công nghiệp được trồng nhiều theo hướng chuyên môn hóa là các cây:

 • Video/ Hinh minh họa

  example2

  Cick vào hình để xem hinh lớn

  Câu hỏi:

  2.Chiếm tới 27% dân số đô thị cả nước là đặc điểm dân cư của thành phố:

 • Video/ Hinh minh họa

  example2

  Cick vào hình để xem hinh lớn

  Câu hỏi:

  3.Đô thị hóa ở đới ôn hòa khác với đới nóng ở động lực phát sinh chủ yếu do:

 • Video/ Hinh minh họa

  example2

  Cick vào hình để xem hinh lớn

  Câu hỏi:

  4.Các sản phẩm nông nghiệp xuất khẩu của Cộng hòa Nam Phi là:

 • Video/ Hinh minh họa

  example2

  Cick vào hình để xem hinh lớn

  Câu hỏi:

  5.Sự bùng nổ dân số từ những năm 50 của thế kỉ XX phần lớn diễn ra ở các nước thuộc:

 • Video/ Hinh minh họa

  example2

  Cick vào hình để xem hinh lớn

  Câu hỏi:

  6.Dân cư đới ôn hòa sống trong các đô thị chiếm tỉ lệ:

 • Video/ Hinh minh họa

  example2

  Cick vào hình để xem hinh lớn

  Câu hỏi:

  7.Hiệu ứng nhà kính là nguyên nhân sâu xa gây nên hiện tượng::

 • Video/ Hinh minh họa

  example2

  Cick vào hình để xem hinh lớn

  Câu hỏi:

  8.Làn sóng di dân tị nạn đang diễn ra mạnh mẽ gần đây ở châu Phi chủ yếu là do:

 • Video/ Hinh minh họa

  example2

  Cick vào hình để xem hinh lớn

  Câu hỏi:

  9.Sự phong phú, đa dạng của các động vật ăn cỏ ở châu Phi nhờ vào:

 • Video/ Hinh minh họa

  example2

  Cick vào hình để xem hinh lớn

  Câu hỏi:

  10.Ở các nước đới ôn hòa, ngành công nghiệp nào là thế mạnh bậc nhất và rất đa dạng:

Xem kết quả