Vui Lòng Chọn Môn Thi

UserName:

Key còn lại:

Key đã dùng:

 • Video/ Hinh minh họa

  example2

  Cick vào hình để xem hinh lớn

  Câu hỏi:

  1.Trong khoảng thời gian 1950- 2001, châu lục có tốc độ gia tăng tỉ lệ dân thành thị nhanh nhất (gần 2.5 lần) là:

 • Video/ Hinh minh họa

  example2

  Cick vào hình để xem hinh lớn

  Câu hỏi:

  2.Bò thịt, bò sữa được nuôi tập trung nhất ở vùng khí hậu:

 • Video/ Hinh minh họa

  example2

  Cick vào hình để xem hinh lớn

  Câu hỏi:

  3.Tính chất nóng ẩm ướt của đại dương khó xâm nhập vào châu Phi, chính là do:

 • Video/ Hinh minh họa

  example2

  Cick vào hình để xem hinh lớn

  Câu hỏi:

  4.Môi trường đới lạnh nằm ở đâu?

 • Video/ Hinh minh họa

  example2

  Cick vào hình để xem hinh lớn

  Câu hỏi:

  5.Ở các nước đang phát triển, đô thị hóa là hiện tượng xã hội:

 • Video/ Hinh minh họa

  example2

  Cick vào hình để xem hinh lớn

  Câu hỏi:

  6.Mưa ở đới lạnh có đặc điểm gì?

 • Video/ Hinh minh họa

  example2

  Cick vào hình để xem hinh lớn

  Câu hỏi:

  7.Lợi ích chính của việc làm ruộng bậc thang và canh tác theo đường đồng mức trên địa hình đồi núi ở đới nóng là:

 • Video/ Hinh minh họa

  example2

  Cick vào hình để xem hinh lớn

  Câu hỏi:

  8.Ngành sản xuất nào không phải là hoạt động kinh tế truyền thống của vùng Đông Phi:

 • Video/ Hinh minh họa

  example2

  Cick vào hình để xem hinh lớn

  Câu hỏi:

  9.Con sông có hướng chảy Nam- Bắc, đem lại nguồn sống cho dân cư vùng Xa-ha-ra là:

 • Video/ Hinh minh họa

  example2

  Cick vào hình để xem hinh lớn

  Câu hỏi:

  10.Dân cư châu Á chủ yếu thuộc chủng tộc nào?

Xem kết quả