Vui Lòng Chọn Môn Thi

UserName:

Key còn lại:

Key đã dùng:

 • Video/ Hinh minh họa

  example2

  Cick vào hình để xem hinh lớn

  Câu hỏi:

  1.Hình thức di dân nào sau đây ảnh hưởng đến tài nguyên và môi trường nhất:

 • Video/ Hinh minh họa

  example2

  Cick vào hình để xem hinh lớn

  Câu hỏi:

  2.Vấn đề tài nguyên, môi trường đáng lo nhất hiện nay ở đới lạnh là:

 • Video/ Hinh minh họa

  example2

  Cick vào hình để xem hinh lớn

  Câu hỏi:

  3.Khu vực Bắc Phi có dãy Át-lát là dãy núi trẻ:

 • Video/ Hinh minh họa

  example2

  Cick vào hình để xem hinh lớn

  Câu hỏi:

  4.Những vấn đề xã hội nào sau đây không phải của đô thị đới ôn hòa:

 • Video/ Hinh minh họa

  example2

  Cick vào hình để xem hinh lớn

  Câu hỏi:

  5.Hoạt động kinh tế cổ truyền của các dân tộc vùng núi không gắn liền với tính chất nào sau đây:

 • Video/ Hinh minh họa

  example2

  Cick vào hình để xem hinh lớn

  Câu hỏi:

  6.Tỉ lệ tăng dân số tự nhiên là:

 • Video/ Hinh minh họa

  example2

  Cick vào hình để xem hinh lớn

  Câu hỏi:

  7.Chiếm tới 27% dân số đô thị cả nước là đặc điểm dân cư của thành phố:

 • Video/ Hinh minh họa

  example2

  Cick vào hình để xem hinh lớn

  Câu hỏi:

  8.Vùng đài nguyên nằm ven biển gần Bắc cực có các loài thực vật đặc trưng là:

 • Video/ Hinh minh họa

  example2

  Cick vào hình để xem hinh lớn

  Câu hỏi:

  9.Việc phát triển kinh tế- xã hội vùng núi cần phải tiến hành, phát triển trước các ngành:

 • Video/ Hinh minh họa

  example2

  Cick vào hình để xem hinh lớn

  Câu hỏi:

  10.Đâu không là đặc điểm thích nghi của thực vật ở hoang mạc?

Xem kết quả