Vui Lòng Chọn Môn Thi

UserName:

Key còn lại:

Key đã dùng:

 • Video/ Hinh minh họa

  example2

  Cick vào hình để xem hinh lớn

  Câu hỏi:

  1.Sự đa dạng của cảnh quan mùa hạ ở đới lạnh được thể hiện:

 • Video/ Hinh minh họa

  example2

  Cick vào hình để xem hinh lớn

  Câu hỏi:

  2.Các nước ở châu Phi có nền công nghiệp phát triển là:

 • Video/ Hinh minh họa

  example2

  Cick vào hình để xem hinh lớn

  Câu hỏi:

  3.Đại bộ phận khu vực Nam Phi có khí hậu nhiệt đới, nhưng ẩm và dịu hơn Bắc Phi, nhờ:

 • Video/ Hinh minh họa

  example2

  Cick vào hình để xem hinh lớn

  Câu hỏi:

  4.Các sản phẩm nông nghiệp chủ yếu của các vùng hoang mạc ôn đới là:

 • Video/ Hinh minh họa

  example2

  Cick vào hình để xem hinh lớn

  Câu hỏi:

  5.Châu Phi là châu lục lớn thứ mấy trên thế giới?

 • Video/ Hinh minh họa

  example2

  Cick vào hình để xem hinh lớn

  Câu hỏi:

  6.Các trung tâm công nghiệp thường phân bố tập trung ở:

 • Video/ Hinh minh họa

  example2

  Cick vào hình để xem hinh lớn

  Câu hỏi:

  7.Trong cơ cấu ngành trồng trọt và chăn nuôi, ngành nào phát triển hơn?

 • Video/ Hinh minh họa

  example2

  Cick vào hình để xem hinh lớn

  Câu hỏi:

  8.Để xác định cụ thể tình trạng phân bố dân cư tại một nơi người ta thường dựa vào:

 • Video/ Hinh minh họa

  example2

  Cick vào hình để xem hinh lớn

  Câu hỏi:

  9.Kết quả điều tra dân số của tại một thời điểm nhất định cho biết:

 • Video/ Hinh minh họa

  example2

  Cick vào hình để xem hinh lớn

  Câu hỏi:

  10.Việc tập trung nhiều nhà máy thành một khu công nghiệp không nhằm mục đích nào dưới đây?

Xem kết quả