Vui Lòng Chọn Môn Thi

UserName:

Key còn lại:

Key đã dùng:

 • Video/ Hinh minh họa

  example2

  Cick vào hình để xem hinh lớn

  Câu hỏi:

  1.Tại sao xăm xe đạp còn tốt đã bơm căng, để lâu ngày vẫn bị xẹp? Chọn câu trả lời đúng trong các câu trả lời sau.

 • Video/ Hinh minh họa

  example2

  Cick vào hình để xem hinh lớn

  Câu hỏi:

  2.Chọn câu đúng.

 • Câu hỏi:

  3.Cho hai vật chuyển động đều: Vật thứ nhất đi được quãng đường 27 km trong 30 phút, vật thứ hai đi quãng đường 48m trong 3 giây. Vận tốc của mỗi vật là bao nhiêu? Chọn kết quả đúng trong kết quả sau:

 • Câu hỏi:

  4.Sử dụng cụm từ thích hợp để điền vào chỗ trống cho đúng ý nghĩa vật lí. Lực và vận tốc là các đại lượng ....

 • Video/ Hinh minh họa

  example2

  Cick vào hình để xem hinh lớn

  Câu hỏi:

  5.Khi các nguyên tử, phân tử cấu tạo nên vật chuyển động hỗn độn không ngừng nhanh lên thì đại lượng nào sau đây tăng lên?

 • Video/ Hinh minh họa

  example2

  Cick vào hình để xem hinh lớn

  Câu hỏi:

  6.Trong các hiện tượng sau đây, hiện tượng nào không phải do chuyển động hỗn độn, không ngừng của các nguyên tử, phân tử gây ra? Hãy chọn câu trả lời đúng.

 • Video/ Hinh minh họa

  example2

  Cick vào hình để xem hinh lớn

  Câu hỏi:

  7.Hải đi xe đạp trên quãng đường AB dài 45 km với vận tốc 30 km/h. Tâm khởi hành từ A sau Hải 15 phút và đến B sau Hải 5 phút. Vận tốc của Tâm là:

 • Câu hỏi:

  8.Chỉ ra phát biểu sai? Khi động cơ nổ 4 thì thực hiện được một chu trình thì:

 • Câu hỏi:

  9.Khi để bầu nhiệt kế vào luồng khí phun mạnh ra từ một quả bóng thì mực thủy ngân trong nhiệt kế sẽ thay đổi thế nào? Chọn phương án đúng.

 • Video/ Hinh minh họa

  example2

  Cick vào hình để xem hinh lớn

  Câu hỏi:

  10.Những động cơ nào không phải là động cơ đốt trong:

Xem kết quả