Vui Lòng Chọn Môn Thi

UserName:

Key còn lại:

Key đã dùng:

 • Câu hỏi:

  1.Điền vào chỗ trống những từ cho đúng ý nghĩa vật lí. ........ là một nhóm các nguyên tử kêt hợp lại.

 • Video/ Hinh minh họa

  example2

  Cick vào hình để xem hinh lớn

  Câu hỏi:

  2.Chọn câu đúng. Một vật được ném từ thấp lên cao thì .............

 • Câu hỏi:

  3.Ba chất lỏng A, B, C đang ở nhiệt độ tA, tB, tC với tA > tB > tC được trộn lẫn với nhau. Chất lỏng nào tỏa nhiệt, chất lỏng nào thu nhiệt? Chọn phương án trả lời đúng nhất.

 • Câu hỏi:

  4.Khi hơi nước ngưng tụ thành nước ở thể lỏng, thể tích giảm. Nguyên nhân nào giải thích được hiện tượng xảy ra?

 • Video/ Hinh minh họa

  example2

  Cick vào hình để xem hinh lớn

  Câu hỏi:

  5.Câu nào dưới đây nói về tốc độ là không đúng?

 • Câu hỏi:

  6.Có 2lít nước sôi đựng trong một cái ca. Hỏi khi nhiệt độ của nước là 48oC thì nước đã tỏa ra môi trường xung quanh một nhiệt lượng bao nhiêu? Cho nhiệt dung riêng của nước là c = 4190J/kg.độ.

 • Video/ Hinh minh họa

  example2

  Cick vào hình để xem hinh lớn

  Câu hỏi:

  7.Quan sát chuyển động của trục bánh xe đang lăn xuống mặt phẳng nghiêng. Chuyển động của trục bánh xe là chuyển động có tính chất gì? Chọn phương án trả lời đúng trong các phương án sau:

 • Câu hỏi:

  8.Người ta dùng 15 kg củi khô có thể để đun sôi 12lít nước từ 24oC. Biết năng suất tỏa nhiệt của củi khô là 107J/kg, nhiệt dung riêng của nước là c = 4200J/kg.độ. Hiệu suất của bếp có thể là giá trị nào trong các giá trị sau:

 • Video/ Hinh minh họa

  example2

  Cick vào hình để xem hinh lớn

  Câu hỏi:

  9.Chọn câu trả lời đúng. Trong các tính huống sau đây, tính huống nào cốc sẽ bị nứt?

 • Video/ Hinh minh họa

  example2

  Cick vào hình để xem hinh lớn

  Câu hỏi:

  10.Phát biểu nào sau đây là đúng khi nói về cấu tạo của các chất?

Xem kết quả