Vui Lòng Chọn Môn Thi

UserName:

Key còn lại:

Key đã dùng:

 • Câu hỏi:

  1.Có 2lít nước sôi đựng trong một cái ca. Hỏi khi nhiệt độ của nước là 48oC thì nước đã tỏa ra môi trường xung quanh một nhiệt lượng bao nhiêu? Cho nhiệt dung riêng của nước là c = 4190J/kg.độ.

 • Câu hỏi:

  2.Điền vào chỗ trống những từ cho đúng ý nghĩa vật lí. ........ là một nhóm các nguyên tử kêt hợp lại.

 • Câu hỏi:

  3.Trong điều kiện nào thì hiện tượng khuếch tán giữa hai chất lỏng có thể xảy ra nhanh hơn? Chọn phương án trả lời đúng trong các phương án sau:

 • Video/ Hinh minh họa

  example2

  Cick vào hình để xem hinh lớn

  Câu hỏi:

  4.Một ấm nhôm có khối lượng 350gam chứa 0,8lít nước. Cho nhiệt dung riêng của nhôm và của nước lần lượt là C1 = 880J/kg.K; C2 = 4200J/kg.K. Nhiệt độ ban đầu của nước là 24oC. Nhiệt lượng tối thiểu cần thiết để đun sôi nước trong ấm có thể nhận giá trị nào trong các giá trị sau:

 • Video/ Hinh minh họa

  example2

  Cick vào hình để xem hinh lớn

  Câu hỏi:

  5.Có 4 bình A, B, C và D đựng lần lượt 1 lít; 1,5lít; 2lít; 2,5lít nước ở cùng một nhiệt độ. Sau khi dùng đèn cồn giống hệt nhau để đun các bình này trong cùng một khoảng thời gian như nhau, người ta thấy nhiệt độ của nước trong các bình trở nên khác nhau. Yếu tố nào sau đây làm nhiệt độ của nước trong các bình trở nên khác nhau? Hãy chọn câu trả lời đúng.

 • Video/ Hinh minh họa

  example2

  Cick vào hình để xem hinh lớn

  Câu hỏi:

  6.Áp lực của gió tác dụng trung bình lên một cánh buồm là 6800N, khi đó cánh buồm chịu một áp suất 340N/m2. Nếu lực tác dụng lên cánh buồm là 8200N thì cánh buồm phải chịu áp suất bao nhiêu?

 • Câu hỏi:

  7.Chọn câu trả lời sai.

 • Video/ Hinh minh họa

  example2

  Cick vào hình để xem hinh lớn

  Câu hỏi:

  8.Tốc độ 36 km/h bằng giá trị nào dưới đây?

 • Video/ Hinh minh họa

  example2

  Cick vào hình để xem hinh lớn

  Câu hỏi:

  9.Chọn câu đúng. Một vật được ném từ thấp lên cao thì .............

 • Video/ Hinh minh họa

  example2

  Cick vào hình để xem hinh lớn

  Câu hỏi:

  10.Một ròng rọc cố định làm thay đổi hướng chuyển động của dây thừng đi 90o. Người ta kéo một vật lên cao nhờ ròng rọc và dây thừng vắt qua ròng rọc nói trên như hình vẽ. Phát biểu nào sau đây là đúng?

Xem kết quả