Vui Lòng Chọn Môn Thi

UserName:

Key còn lại:

Key đã dùng:

 • Câu hỏi:

  1.Phát biểu nào sau đây là đúng khi nói về lực và vận tốc?

 • Video/ Hinh minh họa

  example2

  Cick vào hình để xem hinh lớn

  Câu hỏi:

  2.Những động cơ nào không phải là động cơ đốt trong:

 • Câu hỏi:

  3.Muốn có 100lít nước ở nhiệt độ 35oC thì phải đổ bao nhiêu lít nước đang sôi vào bao nhiêu lít nước ở nhiệt độ 15oC? Chọn kết quả đúng trong các kết quả sau:

 • Video/ Hinh minh họa

  example2

  Cick vào hình để xem hinh lớn

  Câu hỏi:

  4.Phát biểu nào sau đây là đúng khi nói về cấu tạo của các chất?

 • Video/ Hinh minh họa

  example2

  Cick vào hình để xem hinh lớn

  Câu hỏi:

  5.Hai đoàn tàu, đoàn thứ nhất gồm những toa rỗng, đoàn thứ hai gồm những toa chứa đầy hàng được kéo bởi hai đầu tàu giống nhau. Khi đầu tàu mở máy, đoàn thứ nhất thay đổi vận tốc nhanh hơn đoàn tàu thứ hai. Câu giải thích nào sau đây là hợp lí nhất?

 • Câu hỏi:

  6.Muốn tăng, giảm áp suất thì phải làm thế nào? Trong các cách sau đây, cách nào là không đúng.

 • Video/ Hinh minh họa

  example2

  Cick vào hình để xem hinh lớn

  Câu hỏi:

  7.Người lái đò đang ngồi yên trên một chiếc thuyền thả trôi theo dòng nước. Câu mô tả nào sau đây là đúng?

 • Video/ Hinh minh họa

  example2

  Cick vào hình để xem hinh lớn

  Câu hỏi:

  8.Môt khí áp kế đặt trên điểm cao nhất của trụ ăngten truyền hình chỉ 738 mmHg. Độ cao của trụ ăngten có thể nhận giá trị nào trong các giá trị sau biết áp suất của không khí ở chân trụ ăngten là 750mmHg. Trọng lượng riêng của thủy ngân là 136000N/m3, của không là 13N/m3.

 • Câu hỏi:

  9.Điền vào chỗ trống những từ cho đúng ý nghĩa vật lí. ........ là một nhóm các nguyên tử kêt hợp lại.

 • Video/ Hinh minh họa

  example2

  Cick vào hình để xem hinh lớn

  Câu hỏi:

  10.Trạng thái của vật sẽ thay đổi như thế nào khi chịu tác dụng của hai lực cân bằng?

Xem kết quả