Vui Lòng Chọn Môn Thi

UserName:

Key còn lại:

Key đã dùng:

 • Video/ Hinh minh họa

  example2

  Cick vào hình để xem hinh lớn

  Câu hỏi:

  1.Trở ngại lớn ảnh hưởng tới sự phát triển kinh tế các nước Nam Á là:

 • Video/ Hinh minh họa

  example2

  Cick vào hình để xem hinh lớn

  Câu hỏi:

  2.Nguồn cung cấp nước của sông Hoàng Hà và sông Trường Giang là:

 • Video/ Hinh minh họa

  example2

  Cick vào hình để xem hinh lớn

  Câu hỏi:

  3.Sông Trường Giang là con sông lớn chảy qua trong lãnh thổ của quốc gia:

 • Video/ Hinh minh họa

  example2

  Cick vào hình để xem hinh lớn

  Câu hỏi:

  4.Đảo lớn nhất châu Á là:

 • Video/ Hinh minh họa

  example2

  Cick vào hình để xem hinh lớn

  Câu hỏi:

  5.Khu vực Đông Nam Á có triển vọng thúc đẩy phát triển kinh tế- xã hội nhờ vào:

 • Video/ Hinh minh họa

  example2

  Cick vào hình để xem hinh lớn

  Câu hỏi:

  6.Điều kiện khí hậu thích hợp nhất đối với cây lúa gạo là:

 • Video/ Hinh minh họa

  example2

  Cick vào hình để xem hinh lớn

  Câu hỏi:

  7.Hiện nay các nước dầu mỏ Tây Nam Á đã tham gia tổ chức những nước sản xuất dầu mỏ thế giới nhằm đâu tranh với các nước tư bản phát triển trong việc mua bán, định đoạt giá cả dầu mỏ.Tổ chức này có tên gọi tắt là:

 • Câu hỏi:

  8.Kiểu khí hậu nhiệt đới gió mùa châu Á phân bố chủ yếu ở khu vực:

 • Video/ Hinh minh họa

  example2

  Cick vào hình để xem hinh lớn

  Câu hỏi:

  9.Nhật Bản mùa đông có gì khác biệt so với các nước ở nửa phía đông phần đất liền và phần hải đảo trong khu vực Đông Á?

 • Video/ Hinh minh họa

  example2

  Cick vào hình để xem hinh lớn

  Câu hỏi:

  10.Hiện nay, khó khăn lớn nhất đối với sự phát triển kinh tế- xã hội của các nước Tây Nam Á là:

Xem kết quả