Vui Lòng Chọn Môn Thi

UserName:

Key còn lại:

Key đã dùng:

 • Video/ Hinh minh họa

  example2

  Cick vào hình để xem hinh lớn

  Câu hỏi:

  1.Nền kinh tế của các quốc gia như: Mianma, Lào, Băng-la-đét, Nê-pan, Cam-pu-chia có đặc điểm chung là:

 • Video/ Hinh minh họa

  example2

  Cick vào hình để xem hinh lớn

  Câu hỏi:

  2.Ở châu Á các dãy núi chủ yếu chạy theo hướng:

 • Video/ Hinh minh họa

  example2

  Cick vào hình để xem hinh lớn

  Câu hỏi:

  3.Châu Á có chiều dài từ điểm cực Bắc đến điểm cực Nam so với chiều dài từ bờ Đông sang bờ Tây (nơi rộng nhất) là:

 • Video/ Hinh minh họa

  example2

  Cick vào hình để xem hinh lớn

  Câu hỏi:

  4.Đặc điểm chung nhất về ngành sản xuất công nghiệp của châu Á là:

 • Video/ Hinh minh họa

  example2

  Cick vào hình để xem hinh lớn

  Câu hỏi:

  5.Các gia vị và hương liệu (tiêu, quế, hồi, trầm hương...) là mặt hàng xuất khẩu chủ yếu của quốc gia hay khu vực nào sau đây?

 • Video/ Hinh minh họa

  example2

  Cick vào hình để xem hinh lớn

  Câu hỏi:

  6.Khu vực Đông Nam Á có triển vọng thúc đẩy phát triển kinh tế- xã hội nhờ vào:

 • Video/ Hinh minh họa

  example2

  Cick vào hình để xem hinh lớn

  Câu hỏi:

  7.Các sông " BI, Sông I-ê-nit-xây, sông Lê-na đổ ra biển (đại dương) nào?

 • Video/ Hinh minh họa

  example2

  Cick vào hình để xem hinh lớn

  Câu hỏi:

  8.Tỉ lệ tăng dân số tự nhiên của châu Á so với thế giới như thế nào?

 • Video/ Hinh minh họa

  example2

  Cick vào hình để xem hinh lớn

  Câu hỏi:

  9.Dầu mỏ của châu Á tập trung chủ yếu ở khu vực:

 • Video/ Hinh minh họa

  example2

  Cick vào hình để xem hinh lớn

  Câu hỏi:

  10.Lãnh thổ châu Á:

Xem kết quả