Vui Lòng Chọn Môn Thi

UserName:

Key còn lại:

Key đã dùng:

 • Video/ Hinh minh họa

  example2

  Cick vào hình để xem hinh lớn

  Câu hỏi:

  1.Nguồn nước ở các sông lớn ở khu vực Tây Nam Á và Trung Á được cung cấp là nhờ:

 • Video/ Hinh minh họa

  example2

  Cick vào hình để xem hinh lớn

  Câu hỏi:

  2.Vì sao các nước Đông Nam Á lại có những nét tương đồng nhau?

 • Video/ Hinh minh họa

  example2

  Cick vào hình để xem hinh lớn

  Câu hỏi:

  3.Một trong những vấn đề được quan tâm hàng đầu trong mục tiêu phát triển bền vững ở khu vực Đông Nam Á là:

 • Video/ Hinh minh họa

  example2

  Cick vào hình để xem hinh lớn

  Câu hỏi:

  4.Nước nào là nước công nghiệp mới?

 • Video/ Hinh minh họa

  example2

  Cick vào hình để xem hinh lớn

  Câu hỏi:

  5.Trở ngại lớn ảnh hưởng tới sự phát triển kinh tế các nước Nam Á là:

 • Video/ Hinh minh họa

  example2

  Cick vào hình để xem hinh lớn

  Câu hỏi:

  6.Nguyên nhân ảnh hưởng rõ nhất đến sự phát triển kinh tế và đời sống của các nước trong khu vực Tây Nam Á?

 • Video/ Hinh minh họa

  example2

  Cick vào hình để xem hinh lớn

  Câu hỏi:

  7.Lãnh thổ châu Á:

 • Video/ Hinh minh họa

  example2

  Cick vào hình để xem hinh lớn

  Câu hỏi:

  8.Ở châu Á đới khí hậu có nhiều kiểu khí hậu nhất là:

 • Video/ Hinh minh họa

  example2

  Cick vào hình để xem hinh lớn

  Câu hỏi:

  9.Cảnh quan của những khu vực có khí hậu lục địa ở châu Á là:

 • Video/ Hinh minh họa

  example2

  Cick vào hình để xem hinh lớn

  Câu hỏi:

  10.Vùng Tây Bắc Ấn Độ và Pakistan thuộc đới khí hậu khô, lượng mưa hằng năm từ:

Xem kết quả