Vui Lòng Chọn Môn Thi

UserName:

Key còn lại:

Key đã dùng:

 • Video/ Hinh minh họa

  example2

  Cick vào hình để xem hinh lớn

  Câu hỏi:

  1.Châu Á có các sơn nguyên cao trung bình trên 4000m được gọi là "nóc nhà thế giới" như:

 • Video/ Hinh minh họa

  example2

  Cick vào hình để xem hinh lớn

  Câu hỏi:

  2.Quốc gia ở Đông Nam Á có lãnh thổ hoàn toàn nằm trong nội địa là:

 • Video/ Hinh minh họa

  example2

  Cick vào hình để xem hinh lớn

  Câu hỏi:

  3.Khí hậu châu Á đa số là kiểu:

 • Video/ Hinh minh họa

  example2

  Cick vào hình để xem hinh lớn

  Câu hỏi:

  4.Ở châu Á đới khí hậu có nhiều kiểu khí hậu nhất là:

 • Video/ Hinh minh họa

  example2

  Cick vào hình để xem hinh lớn

  Câu hỏi:

  5.Hiện nay các nước trong khu vực Đông Nam Á đang tiến hành công nghiệp hóa bằng cách:

 • Video/ Hinh minh họa

  example2

  Cick vào hình để xem hinh lớn

  Câu hỏi:

  6.Nguyên nhân ảnh hưởng rõ nhất đến sự phát triển kinh tế và đời sống của các nước trong khu vực Tây Nam Á?

 • Câu hỏi:

  7.Kiểu khí hậu nhiệt đới gió mùa châu Á phân bố chủ yếu ở khu vực:

 • Video/ Hinh minh họa

  example2

  Cick vào hình để xem hinh lớn

  Câu hỏi:

  8.Tôn giáo có tín đồ đông nhất thế giới (khoảng 1700 triệu) là:

 • Video/ Hinh minh họa

  example2

  Cick vào hình để xem hinh lớn

  Câu hỏi:

  9.Hầu hết khí hậu Tây Nam Á chủ yếu thuộc đới khí hậu:

 • Video/ Hinh minh họa

  example2

  Cick vào hình để xem hinh lớn

  Câu hỏi:

  10.Đặc điểm chung về thời tiết của các kiểu khí hậu lục địa ở châu Á là:

Xem kết quả