Vui Lòng Chọn Môn Thi

UserName:

Key còn lại:

Key đã dùng:

 • Video/ Hinh minh họa

  example2

  Cick vào hình để xem hinh lớn

  Câu hỏi:

  1.Thực chất của chính sách kinh tế mới là gì?

 • Video/ Hinh minh họa

  example2

  Cick vào hình để xem hinh lớn

  Câu hỏi:

  2.Kết quả của cuộc tấn công vào Liên Xô của Đức vào tháng 12/1941:

 • Video/ Hinh minh họa

  example2

  Cick vào hình để xem hinh lớn

  Câu hỏi:

  3.Trong thế kỉ XIX, những quốc gia nào đã tiến hành cuộc cách mạng công nghiệp?

 • Video/ Hinh minh họa

  example2

  Cick vào hình để xem hinh lớn

  Câu hỏi:

  4.Hệ quả nghiêm trọng nhất của cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới 1929 - 1933 là gì?

 • Câu hỏi:

  5.Giai cấp tư sản ra đời từ những thành phần nào trong xã hội?

 • Câu hỏi:

  6.Đức tuyên chiến với nước nào ngày 01/08/1914?

 • Video/ Hinh minh họa

  example2

  Cick vào hình để xem hinh lớn

  Câu hỏi:

  7.Đâu là tên thật của Đội Cấn?

 • Video/ Hinh minh họa

  example2

  Cick vào hình để xem hinh lớn

  Câu hỏi:

  8.Trận chiến đấu cuối cùng của các chiến sĩ Công xã diễn ra ở đâu?

 • Video/ Hinh minh họa

  example2

  Cick vào hình để xem hinh lớn

  Câu hỏi:

  9.Đầu máy xe lửa chạy bằng hơi nước trên đường lát đá ở Anh được phát minh vào năm nào?

 • Câu hỏi:

  10.Đảng cộng sản Italia được thành lập vào năm nào?

Xem kết quả