Vui Lòng Chọn Môn Thi

UserName:

Key còn lại:

Key đã dùng:

 • Video/ Hinh minh họa

  example2

  Cick vào hình để xem hinh lớn

  Câu hỏi:

  1.Hà Quốc Thượng đã nổi dậy tập hợp nhân dân khởi nghĩa (từ năm 1894 đến năm 1896) ở đâu?

 • Video/ Hinh minh họa

  example2

  Cick vào hình để xem hinh lớn

  Câu hỏi:

  2.Vị trí của Đức trên thế giới về sự phát triển công nghiệp cho đến những năm đầu thế kỉ XX là:

 • Video/ Hinh minh họa

  example2

  Cick vào hình để xem hinh lớn

  Câu hỏi:

  3.Cuộc đấu tranh của nhân dân Nê-đéc-lan chống Tây Ban Nha bùng nổ vào thời gian nào?

 • Câu hỏi:

  4.Đầu năm 1930, Gan-đi phát động một phong trào bất hợp tác mới, phong trào có tên gọi là gì?

 • Video/ Hinh minh họa

  example2

  Cick vào hình để xem hinh lớn

  Câu hỏi:

  5.Giai đoạn 1893 - 1908 là thời kì nghĩa quân Yên Thế làm gì?

 • Video/ Hinh minh họa

  example2

  Cick vào hình để xem hinh lớn

  Câu hỏi:

  6.Khởi nghĩa Hùng Lĩnh do ai lãnh đạo?

 • Câu hỏi:

  7.Trong 20 năm đầu (1885-1905), Đảng Quốc đại chủ trương dùng phương pháp gì để đòi chính phủ Anh thực hiện cải cách ở Ấn Độ?

 • Câu hỏi:

  8.Phản ứng chung của nhân dân các nước Đông Nam Á khi thực dân phương Tây kéo đến xâm lược là gì?

 • Câu hỏi:

  9.Nguyên nhân cơ bản khiến phong trào cách mạng 1905 - 1907 bị thất bại là gì?

 • Video/ Hinh minh họa

  example2

  Cick vào hình để xem hinh lớn

  Câu hỏi:

  10.Cuộc chiến đấu của nghĩa quân Ba Đình với thực dân Pháp diễn ra ác liệt nhất vào thời gian nào?

Xem kết quả