Vui Lòng Chọn Môn Thi

UserName:

Key còn lại:

Key đã dùng:

 • Video/ Hinh minh họa

  example2

  Cick vào hình để xem hinh lớn

  Câu hỏi:

  1.Căn cứ Bãi Sậy thuộc tỉnh nào nước ta?

 • Video/ Hinh minh họa

  example2

  Cick vào hình để xem hinh lớn

  Câu hỏi:

  2.Khi tham chiến ở thế chiến thứ nhất, tình hình Nga như thế nào?

 • Video/ Hinh minh họa

  example2

  Cick vào hình để xem hinh lớn

  Câu hỏi:

  3.Ca-tai-a-ma-Xen đã lãnh đạo công nhân đường sắt Nhật Bản bãi công thắng lợi vào năm nào?

 • Câu hỏi:

  4.Tư sản dân tộc của Mã Lai đã phát động phong trào gì sau 1918?

 • Video/ Hinh minh họa

  example2

  Cick vào hình để xem hinh lớn

  Câu hỏi:

  5.Ai là người khởi xướng cuộc vận động Duy tân ở Trung Quốc năm 1898?

 • Video/ Hinh minh họa

  example2

  Cick vào hình để xem hinh lớn

  Câu hỏi:

  6.Trước cách mạng, tỉ lệ dân số mù chữ ở Nga là:

 • Video/ Hinh minh họa

  example2

  Cick vào hình để xem hinh lớn

  Câu hỏi:

  7.Cuộc nội chiến ở Anh bùng nổ vào thời gian nào?

 • Video/ Hinh minh họa

  example2

  Cick vào hình để xem hinh lớn

  Câu hỏi:

  8.Để chiến thắng hoàn toàn chế độ phong kiến, giai cấp tư sản cần phải làm gì?

 • Câu hỏi:

  9.Giữ vai trò chi phối, bao trùm mọi mặt đời sống chính trị, kinh tế, xã hội Nhật Bản những năm cuối thế kỉ XIX - XX là:

 • Video/ Hinh minh họa

  example2

  Cick vào hình để xem hinh lớn

  Câu hỏi:

  10.Bài học cơ bản nhất của phong trào công nhân Âu-Mĩ trong những năm 1830-1840 là gì?

Xem kết quả