Vui Lòng Chọn Môn Thi

UserName:

Key còn lại:

Key đã dùng:

 • Video/ Hinh minh họa

  example2

  Cick vào hình để xem hinh lớn

  Câu hỏi:

  1.Vị trí của Đức trên thế giới về sự phát triển công nghiệp cho đến những năm đầu thế kỉ XX là:

 • Video/ Hinh minh họa

  example2

  Cick vào hình để xem hinh lớn

  Câu hỏi:

  2.Sự kiện mở đầu cho quá trình xâm lược Trung Quốc của các nước tư bản phương Tây là:

 • Câu hỏi:

  3.Những biến động trên lĩnh vực nông nghiệp trong thế chiến lần thứ nhất là:

 • Video/ Hinh minh họa

  example2

  Cick vào hình để xem hinh lớn

  Câu hỏi:

  4.Từ sau cách mạng 4 - 9 - 1870, ở Pháp là nền Cộng hòa thứ mấy?

 • Video/ Hinh minh họa

  example2

  Cick vào hình để xem hinh lớn

  Câu hỏi:

  5.So với thế giới, năm 1929, sản lượng công nghiệp Mĩ như thế nào?

 • Video/ Hinh minh họa

  example2

  Cick vào hình để xem hinh lớn

  Câu hỏi:

  6.Hệ quả nghiêm trọng nhất của cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới 1929 - 1933 là gì?

 • Câu hỏi:

  7.Trong giai đoạn 1930 - 1933, phong trào đấu tranh nào tiêu biểu ở Indonesia?

 • Video/ Hinh minh họa

  example2

  Cick vào hình để xem hinh lớn

  Câu hỏi:

  8.Lần đầu tiên ở Nga nông dân có ruộng cày là:

 • Câu hỏi:

  9.Vào đầu thế kỉ XX, ở Việt Nam xuất hiện khuynh hướng cứu nước hướng theo nước nào?

 • Video/ Hinh minh họa

  example2

  Cick vào hình để xem hinh lớn

  Câu hỏi:

  10.Chính phủ Chi-e kí hòa ước với Đức vào thời gian nào?

Xem kết quả