Vui Lòng Chọn Môn Thi

UserName:

Key còn lại:

Key đã dùng:

 • Video/ Hinh minh họa

  example2

  Cick vào hình để xem hinh lớn

  Câu hỏi:

  1.Đâu là thành tựu về công nghiệp của Liên Xô trong công cuộc xây dựng CNXH cho đến năm 1936?

 • Video/ Hinh minh họa

  example2

  Cick vào hình để xem hinh lớn

  Câu hỏi:

  2.Ai là tác giả của định luật bảo toàn vật chất và năng lượng?

 • Video/ Hinh minh họa

  example2

  Cick vào hình để xem hinh lớn

  Câu hỏi:

  3.Cuộc chiến đấu của nghĩa quân Ba Đình với thực dân Pháp diễn ra ác liệt nhất vào thời gian nào?

 • Video/ Hinh minh họa

  example2

  Cick vào hình để xem hinh lớn

  Câu hỏi:

  4.Từ sau cách mạng 4 - 9 - 1870, ở Pháp là nền Cộng hòa thứ mấy?

 • Video/ Hinh minh họa

  example2

  Cick vào hình để xem hinh lớn

  Câu hỏi:

  5.Cách mạng công nghiệp đã:

 • Video/ Hinh minh họa

  example2

  Cick vào hình để xem hinh lớn

  Câu hỏi:

  6.Trong thế kỉ XIX, những quốc gia nào đã tiến hành cuộc cách mạng công nghiệp?

 • Video/ Hinh minh họa

  example2

  Cick vào hình để xem hinh lớn

  Câu hỏi:

  7.Cương lĩnh của Đồng Minh hội là gì?

 • Video/ Hinh minh họa

  example2

  Cick vào hình để xem hinh lớn

  Câu hỏi:

  8.Albert Einstein là nhà bác học trong lĩnh vực nào?

 • Video/ Hinh minh họa

  example2

  Cick vào hình để xem hinh lớn

  Câu hỏi:

  9.Thực chất của chính sách kinh tế mới là gì?

 • Câu hỏi:

  10.Trong giai đoạn 1930 - 1933, phong trào đấu tranh nào tiêu biểu ở Indonesia?

Xem kết quả