Vui Lòng Chọn Môn Thi

UserName:

Key còn lại:

Key đã dùng:

 • Video/ Hinh minh họa

  example2

  Cick vào hình để xem hinh lớn

  Câu hỏi:

  1.Cuộc chiến đấu của nghĩa quân Ba Đình với thực dân Pháp diễn ra ác liệt nhất vào thời gian nào?

 • Video/ Hinh minh họa

  example2

  Cick vào hình để xem hinh lớn

  Câu hỏi:

  2.Cuộc đấu tranh của nhân dân Nê-đéc-lan chống Tây Ban Nha bùng nổ vào thời gian nào?

 • Video/ Hinh minh họa

  example2

  Cick vào hình để xem hinh lớn

  Câu hỏi:

  3.Chính phủ Chi-e kí hòa ước với Đức vào thời gian nào?

 • Câu hỏi:

  4.Tháng 9/1905, chính đảng của giai cấp tư sản Trung Quốc ra đời có tên gọi là:

 • Video/ Hinh minh họa

  example2

  Cick vào hình để xem hinh lớn

  Câu hỏi:

  5.Ấn Độ là thuộc địa của:

 • Video/ Hinh minh họa

  example2

  Cick vào hình để xem hinh lớn

  Câu hỏi:

  6.Phong trào cách mạng năm 1918 ở Đức đã đưa đến kết quả lớn nhất là gì?

 • Câu hỏi:

  7.Trong giai đoạn 1930 - 1933, phong trào đấu tranh nào tiêu biểu ở Indonesia?

 • Video/ Hinh minh họa

  example2

  Cick vào hình để xem hinh lớn

  Câu hỏi:

  8.Ai là tác giả của định luật bảo toàn vật chất và năng lượng?

 • Video/ Hinh minh họa

  example2

  Cick vào hình để xem hinh lớn

  Câu hỏi:

  9.Ca-tai-a-ma-Xen đã lãnh đạo công nhân đường sắt Nhật Bản bãi công thắng lợi vào năm nào?

 • Câu hỏi:

  10.Vào đầu thế kỉ XX, ở Việt Nam xuất hiện khuynh hướng cứu nước hướng theo nước nào?

Xem kết quả