Vui Lòng Chọn Môn Thi

UserName:

Key còn lại:

Key đã dùng:

 • Câu hỏi:

  1.Nguyên tắc bổ sung được thể hiện trong cơ chế tự nhân đôi là:

 • Câu hỏi:

  2.Ở một loài hoa, hoa đỏ (A) là trội hoàn toàn so với hoa trắng (a), thực hiện phép lai P: AA x AA F1: 100% hoa đỏ . Ở F2 thu được kiểu hình:

 • Câu hỏi:

  3.Ở loài sinh sản vô tính, sinh sản sinh dưỡng sự duy trì ổn định bộ NST qua các thế hệ tế bào, thế hệ cơ thể là nhờ quá trình:

 • Câu hỏi:

  4.Nguyên nhân phát sinh bệnh tật di truyền ở người?

 • Câu hỏi:

  5.Ở người, gen A quy định mắt đen là trội hoàn toàn so với gen a quy định mắt xanh. Kiểu gen và kiểu hình của mẹ và bố phải như thế nào để con sinh ra có 100% mắt đen?

 • Câu hỏi:

  6.Trên thực tế, khi nói tới kiểu hình của một cơ thể...

 • Câu hỏi:

  7.Khi lai bố mẹ thuần chủng, trội không hoàn toàn là có đặc điểm:

 • Câu hỏi:

  8.Tại sao đậu Hà Lan là đối tượng nghiên cứu di truyền thường xuyên của Menđen?

 • Câu hỏi:

  9.Từ mỗi tinh bào bậc 1 qua giảm phân cho ra:

 • Câu hỏi:

  10.Dạng đột biến gen chỉ ảnh hưởng đến thành phần một bộ ba là:

Xem kết quả