Vui Lòng Chọn Môn Thi

UserName:

Key còn lại:

Key đã dùng:

 • Câu hỏi:

  1.Ở mèo, lông ngắn trội hoàn toàn so với lông dài và do một kiểu gen quy định. P: Lông ngắn không thuần chủng x Lông ngắn thuần chủng . Kết quả kiểu hình ở F1 là

 • Câu hỏi:

  2.Di truyền là:

 • Câu hỏi:

  3.Những dạng đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể làm thay đổi số lượng gen trên một NST là

 • Câu hỏi:

  4.Loại ARN nào sau đây có chức năng truyền đạt thông tin di truyền?

 • Câu hỏi:

  5.Cấu trúc bậc nào có vai trò chính trong xác định tính đặc thù của Protein?

 • Câu hỏi:

  6.Chọn cụm từ phù hợp trong số các cụm từ cho sẵn và điền vào chỗ trống trong câu sau: Trong thí nghiệm của Menđen về lai hai cặp tính trạng đậu hạt vàng, vỏ trơn với đậu hạt xanh, vỏ nhăn thì sự di truyền của cặp tính trạng vàng - xanh không phụ thuộc vào sự di truyền của cặp tính trạng ..(1)... vì các cặp tính trạng ..(2)...

 • Câu hỏi:

  7.Lời khuyên cho người con trai và người con gái được sinh ra từ hai gia đình đã có người mắc chứng câm điếc bẩm sinh đang có ý định kết hôn với nhau là:

 • Câu hỏi:

  8.Thể đa bội trên thực tế gặp chủ yếu ở:

 • Câu hỏi:

  9.Ở cà chua có bộ NST 2n = 24. Một tế bào sinh dục chín giảm phân bình thường. Số tâm động ở kỳ sau lần phân bào 1 của giảm phân là:

 • Câu hỏi:

  10.Lai cặp bố mẹ thuần chủng khác nhau bởi một cặp tính trạng tương phản thì điều kiện nghiệm đúng cơ bản để cơ thể lai F1 biểu hiện tính trạng trội là:

Xem kết quả