Vui Lòng Chọn Môn Thi

UserName:

Key còn lại:

Key đã dùng:

 • Câu hỏi:

  1.Đặc điểm của dòng thuần là gì?

 • Câu hỏi:

  2.Màu lông gà do 1 gen quy định. Khi lai gà trống trắng với gà mái đen đều thuần chủng thu được F1 đều có lông màu xanh da trời. Tiếp tục cho gà F1 giao phối với gà lông đen thì cho ra kết quả về kiểu hình ở thế hệ sau như thế nào?

 • Câu hỏi:

  3.Ở người, gen A quy định tóc xoăn, gen a quy định tóc thẳng, gen B quy định mắt đen, gen b quy định mắt xanh. Các gen này phân li độc lập với nhau. Bố có tóc thẳng, mắt xanh. Hãy chọn người mẹ có kiểu gen phù hợp trong các trường hợp sau để con sinh ra đều có mắt đen, tóc xoăn?

 • Câu hỏi:

  4.Nguyên nhân của hiện tượng trội không hoàn toàn là gì?

 • Câu hỏi:

  5.Loại ARN nào sau đây có chức năng truyền đạt thông tin di truyền?

 • Câu hỏi:

  6.Thực hiện phép lai: P: Hoa đỏ (AA) x hoa trắng (aa) F1: 100% Hoa đỏ (Aa) Kết quả ở F2 là:

 • Câu hỏi:

  7.Phương pháp lai các cặp bố mẹ khác nhau về một hoặc một số cặp tính trạng thuần chủng tương phản, rồi theo dõi sự di truyền riêng rẽ của từng cặp tính trạng đó trên con cháu của từng cặp bố mẹ, được gọi là:

 • Câu hỏi:

  8.Ở người, tóc quăn (A) là trội so với tóc thẳng (a). Bố tóc quăn, mẹ tóc quăn, sinh con có người tóc thẳng, có người tóc quăn thì kiểu gen của bố mẹ sẽ như thế nào?

 • Câu hỏi:

  9.Ở người, gen A quy định mắt đen là trội hoàn toàn so với gen a quy định mắt xanh. Kiểu gen và kiểu hình của mẹ và bố phải như thế nào để con sinh ra có 100% mắt đen?

 • Câu hỏi:

  10.Ở thực vật để duy trì ưu thế lai cây F1, người ta sử dụng hình thức:

Xem kết quả