Vui Lòng Chọn Môn Thi

UserName:

Key còn lại:

Key đã dùng:

 • Câu hỏi:

  1.Lai cặp bố mẹ thuần chủng khác nhau bởi một cặp tính trạng tương phản thì điều kiện nghiệm đúng cơ bản để cơ thể lai F1 biểu hiện tính trạng trội là:

 • Câu hỏi:

  2.Khi lai hai giống cà chua thuần chủng thân đỏ thẫm, lá nguyên (giống hình dạng lá khoai tây) và thân màu lục, lá chẻ được F1. Tiếp tục cho F1 giao phấn với nhau được F2 có tỉ lệ: 9 thân đỏ thẫm, lá chẻ : 3 thân đỏ thẫm, lá nguyên : 3 thân màu lục, lá chẻ : 1 thân màu lục, lá nguyên. Giải thích vì sao F2 lại có tỉ lệ kiểu hình như trên?

 • Câu hỏi:

  3.Cho 2 thứ đậu thuần chủng là hạt trơn, không có tua cuốn và hạt nhăn, có tua cuốn giao phấn với nhau được F1 toàn hạt trơn, có tua cuốn. Cho F1 tiếp tục giao phấn với nhau được F2 có tỉ lệ: 1 hạt trơn, không có tua cuốn : 2 hạt trơn, có tua cuốn : 1 hạt nhăn, có tua cuốn. Kết quả phép lai được giải thích như thế nào?

 • Câu hỏi:

  4.Trên thực tế, khi nói tới kiểu hình của một cơ thể...

 • Câu hỏi:

  5.Người ta sử dụng lai phân tích nhằm mục đích gì?

 • Câu hỏi:

  6.Giả sử: A quy định hạt vàng, a quy định hạt xanh, B quy định hạt trơn, b quy định hạt nhăn. A và B trội hoàn toàn so với a và b, các gen phân li độc lập. Bố mẹ có kiểu gen là AABb và aabb. Tỉ lệ phân tính ở đời con sẽ như thế nào?

 • Câu hỏi:

  7.Sự tổng hợp phân tử ARN xảy ra ở kỳ nào của quá trình phân bào?

 • Câu hỏi:

  8.Khi cho giao phấn giữa cây có quả tròn, chín sớm với cây có quả dài, chín muộn. Kiểu hình nào ở con lai dưới đây được xem là biến dị tổ hợp?

 • Video/ Hinh minh họa

  example2

  Cick vào hình để xem hinh lớn

  Câu hỏi:

  9.Sự kiện quan trọng nhất trong quá trình nguyên phân là gì?

 • Câu hỏi:

  10.Thực hiện phép lai: P: hoa đỏ (Aa) x hoa đỏ (AA) F1: 100% hoa đỏ . Tỉ lệ kiểu gen ở F2 là:

Xem kết quả