Vui Lòng Chọn Môn Thi

UserName:

Key còn lại:

Key đã dùng:

 • Video/ Hinh minh họa

  example2

  Cick vào hình để xem hinh lớn

  Câu hỏi:

  1.Cách mạng tháng Tám đã diễn ra và thành công trong bao nhiêu ngày?

 • Video/ Hinh minh họa

  example2

  Cick vào hình để xem hinh lớn

  Câu hỏi:

  2.Người đề ra đường lối cải tổ ở Liên Xô là:

 • Câu hỏi:

  3.Liên minh quân sự nào sau đây không phải do Mĩ lập nên?

 • Video/ Hinh minh họa

  example2

  Cick vào hình để xem hinh lớn

  Câu hỏi:

  4.Nguyên nhân quan trọng nhất đưa đến sự sụp đổ của CNXH ở Liên Xô và Đông Âu ?

 • Video/ Hinh minh họa

  example2

  Cick vào hình để xem hinh lớn

  Câu hỏi:

  5.ASEAN là tên gọi của:

 • Video/ Hinh minh họa

  example2

  Cick vào hình để xem hinh lớn

  Câu hỏi:

  6.Hãy chỉ ra cơ sở của sự hợp tác giữa Liên Xô và các nước Đông Âu những năm 1950 - 1970.

 • Video/ Hinh minh họa

  example2

  Cick vào hình để xem hinh lớn

  Câu hỏi:

  7.Ba trung tâm kinh tế của thế giới trong thập niên 70 của thế kỷ XX là:

 • Video/ Hinh minh họa

  example2

  Cick vào hình để xem hinh lớn

  Câu hỏi:

  8.Hội nghị IANTA là nơi gặp gỡ của nguyên thủ các quốc gia nào?

 • Video/ Hinh minh họa

  example2

  Cick vào hình để xem hinh lớn

  Câu hỏi:

  9.Cuộc tấn công vào pháo đài Moncada (Cu-ba) bao gồm bao nhiêu chiến sĩ tham gia?

 • Video/ Hinh minh họa

  example2

  Cick vào hình để xem hinh lớn

  Câu hỏi:

  10.Trong chiến dịch Việt Bắc 1947, khi quân địch tấn công lên Bắc Cạn phản ứng của quân ta là gì?

Xem kết quả