Vui Lòng Chọn Môn Thi

UserName:

Key còn lại:

Key đã dùng:

 • Video/ Hinh minh họa

  example2

  Cick vào hình để xem hinh lớn

  Câu hỏi:

  1.Mục tiêu của Bộ Chính trị Trung ương Đảng khi quyết định mở chiến dịch Điện Biên Phủ là:

 • Câu hỏi:

  2.Điểm chung của các nước châu Á những năm trước Chiến tranh thế giới thứ hai là gì?

 • Video/ Hinh minh họa

  example2

  Cick vào hình để xem hinh lớn

  Câu hỏi:

  3.Đến năm 2002 tổ chức ASEAN gồm:

 • Video/ Hinh minh họa

  example2

  Cick vào hình để xem hinh lớn

  Câu hỏi:

  4.Nước Cộng hoà Nhân dân Trung Hoa ra đời vào:

 • Video/ Hinh minh họa

  example2

  Cick vào hình để xem hinh lớn

  Câu hỏi:

  5.Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc bản Tuyên ngôn Độc lập khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa tại đâu?

 • Câu hỏi:

  6.Chỉ tính riêng từ năm 1987 cho đến năm 1997, ở châu Phi đã xảy ra bao nhiêu cuộc xung đột và nội chiến?

 • Câu hỏi:

  7.Tuyên bố chấm dứt chiến tranh lạnh được kí kết bởi những nguyên thủ nào?

 • Video/ Hinh minh họa

  example2

  Cick vào hình để xem hinh lớn

  Câu hỏi:

  8.Tại hội nghị hợp nhất ba tổ chức cộng sản, có sự tham gia của các tổ chức cộng sản nào ?

 • Video/ Hinh minh họa

  example2

  Cick vào hình để xem hinh lớn

  Câu hỏi:

  9.Hội nghị IANTA là nơi gặp gỡ của nguyên thủ các quốc gia nào?

 • Video/ Hinh minh họa

  example2

  Cick vào hình để xem hinh lớn

  Câu hỏi:

  10.Địa danh 312 Khâm Thiên gắn liền với sự kiện nào sau đây?

Xem kết quả