Vui Lòng Chọn Môn Thi

UserName:

Key còn lại:

Key đã dùng:

 • Video/ Hinh minh họa

  example2

  Cick vào hình để xem hinh lớn

  Câu hỏi:

  1.Ngày 3 - 2 hằng năm được quyết định lấy làm ngày Kỉ niệm thành lập Đảng vào thời gian nào?

 • Video/ Hinh minh họa

  example2

  Cick vào hình để xem hinh lớn

  Câu hỏi:

  2.Mục tiêu của Bộ Chính trị Trung ương Đảng khi quyết định mở chiến dịch Điện Biên Phủ là:

 • Video/ Hinh minh họa

  example2

  Cick vào hình để xem hinh lớn

  Câu hỏi:

  3.Sự thất bại của Việt Nam Quốc Dân Đảng và khởi nghĩa Yên Bái đã chứng tỏ điều gì?

 • Video/ Hinh minh họa

  example2

  Cick vào hình để xem hinh lớn

  Câu hỏi:

  4.Nguyên nhân quan trọng nhất đưa đến sự sụp đổ của CNXH ở Liên Xô và Đông Âu ?

 • Câu hỏi:

  5.Nguyễn Ái Quốc tham dự Hội nghị quốc tế nông dân và Đại hội lần thứ V của Quốc tế cộng sản trong thời gian sống và hoạt động tại đâu?

 • Video/ Hinh minh họa

  example2

  Cick vào hình để xem hinh lớn

  Câu hỏi:

  6.Mục tiêu ban đầu của những người đứng đầu Trung Quốc khi đề ra đường lối " Ba ngọn cờ hồng" là:

 • Video/ Hinh minh họa

  example2

  Cick vào hình để xem hinh lớn

  Câu hỏi:

  7.Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc bản Tuyên ngôn Độc lập khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa tại đâu?

 • Video/ Hinh minh họa

  example2

  Cick vào hình để xem hinh lớn

  Câu hỏi:

  8.Ba trung tâm kinh tế của thế giới trong thập niên 70 của thế kỷ XX là:

 • Video/ Hinh minh họa

  example2

  Cick vào hình để xem hinh lớn

  Câu hỏi:

  9.Nguyên nhân trực tiếp nào có ý nghĩa quyết định nhất buộc Mĩ phải ký hiệp định Pa-ri (27/1/1973)?

 • Video/ Hinh minh họa

  example2

  Cick vào hình để xem hinh lớn

  Câu hỏi:

  10.Nước Cộng hoà Nhân dân Trung Hoa ra đời vào:

Xem kết quả