Vui Lòng Chọn Môn Thi

UserName:

Key còn lại:

Key đã dùng:

 • Video/ Hinh minh họa

  example2

  Cick vào hình để xem hinh lớn

  Câu hỏi:

  1.Sau chiến tranh thế giới lần thứ hai, nước Nhật ở trong tình trạng:

 • Video/ Hinh minh họa

  example2

  Cick vào hình để xem hinh lớn

  Câu hỏi:

  2.Hãy chỉ ra cơ sở của sự hợp tác giữa Liên Xô và các nước Đông Âu những năm 1950 - 1970.

 • Video/ Hinh minh họa

  example2

  Cick vào hình để xem hinh lớn

  Câu hỏi:

  3.Cách mạng tháng Tám đã diễn ra và thành công trong bao nhiêu ngày?

 • Video/ Hinh minh họa

  example2

  Cick vào hình để xem hinh lớn

  Câu hỏi:

  4.Nước Cộng hoà Nhân dân Trung Hoa ra đời vào:

 • Video/ Hinh minh họa

  example2

  Cick vào hình để xem hinh lớn

  Câu hỏi:

  5.Cuộc tấn công vào pháo đài Moncada (Cu-ba) bao gồm bao nhiêu chiến sĩ tham gia?

 • Video/ Hinh minh họa

  example2

  Cick vào hình để xem hinh lớn

  Câu hỏi:

  6.Đế quốc Pháp đẩy mạnh khai thác Việt Nam sau chiến tranh thế giới thứ nhất nhằm:

 • Video/ Hinh minh họa

  example2

  Cick vào hình để xem hinh lớn

  Câu hỏi:

  7.Giai đoạn lịch sử từ sau 1991 đến nay được gọi là thời kì:

 • Video/ Hinh minh họa

  example2

  Cick vào hình để xem hinh lớn

  Câu hỏi:

  8.Đại hội lần thứ nhất của Đảng được họp ở đâu?

 • Câu hỏi:

  9.Phương án nào phản ánh nét chung của các nước Đông Âu trước chiến tranh thế giới thứ hai?

 • Video/ Hinh minh họa

  example2

  Cick vào hình để xem hinh lớn

  Câu hỏi:

  10.Nguyên nhân bùng nổ khởi nghĩa Nam Kì là gì?

Xem kết quả