Vui Lòng Chọn Môn Thi

UserName:

Key còn lại:

Key đã dùng:

 • Video/ Hinh minh họa

  example2

  Cick vào hình để xem hinh lớn

  Câu hỏi:

  1.Cách mạng tháng Tám đã diễn ra và thành công trong bao nhiêu ngày?

 • Video/ Hinh minh họa

  example2

  Cick vào hình để xem hinh lớn

  Câu hỏi:

  2.Nguyên nhân bùng nổ khởi nghĩa Nam Kì là gì?

 • Video/ Hinh minh họa

  example2

  Cick vào hình để xem hinh lớn

  Câu hỏi:

  3.Những biểu hiện nào chứng tỏ sự phồn vinh của kinh tế Mĩ trong những năm 1945 - 1950?

 • Video/ Hinh minh họa

  example2

  Cick vào hình để xem hinh lớn

  Câu hỏi:

  4.Cuộc tấn công vào pháo đài Moncada (Cu-ba) bao gồm bao nhiêu chiến sĩ tham gia?

 • Câu hỏi:

  5.Lần đầu tiên, lãnh tụ Hồ Chí Minh ra mắt các đại biểu của quốc dân vào:

 • Video/ Hinh minh họa

  example2

  Cick vào hình để xem hinh lớn

  Câu hỏi:

  6.Hội nghị Trung ương VIII đã nêu lên khẩu hiệu nào sau đây?

 • Video/ Hinh minh họa

  example2

  Cick vào hình để xem hinh lớn

  Câu hỏi:

  7.Sự thất bại của Việt Nam Quốc Dân Đảng và khởi nghĩa Yên Bái đã chứng tỏ điều gì?

 • Câu hỏi:

  8.Cường học thư xã, Nam đồng thư xã là các nhà xuất bản tiến bộ do tầng lớp nào đứng ra lập ở Việt Nam trong những năm sau chiến tranh thế giới thứ nhất?

 • Câu hỏi:

  9.Sau khi bị hao tổn lực lượng ở Ô-ri-en-tê, Phi-đen và các đồng chí của mình đã kiên cường chiến đấu ở:

 • Video/ Hinh minh họa

  example2

  Cick vào hình để xem hinh lớn

  Câu hỏi:

  10.Tính đến năm 2004 Liên Minh Châu Âu (EU) có bao nhiêu thành viên?

Xem kết quả