Vui Lòng Chọn Môn Thi

UserName:

Key còn lại:

Key đã dùng:

 • Video/ Hinh minh họa

  example2

  Cick vào hình để xem hinh lớn

  Câu hỏi:

  1.Việt Nam có mấy tuyến cáp quang biển quốc tế?

 • Video/ Hinh minh họa

  example2

  Cick vào hình để xem hinh lớn

  Câu hỏi:

  2.Trung du và miền núi Bắc Bộ gặp những trở ngại cho hoạt động giao thông vận tải, tổ chức sản xuất và đời sống là do:

 • Video/ Hinh minh họa

  example2

  Cick vào hình để xem hinh lớn

  Câu hỏi:

  3.Hiện tượng "bùng nổ dân số" của nước ta chấm dứt vào thời kì:

 • Video/ Hinh minh họa

  example2

  Cick vào hình để xem hinh lớn

  Câu hỏi:

  4.Đặc điểm nền kinh tế nước ta trước thời kì đổi mới:

 • Video/ Hinh minh họa

  example2

  Cick vào hình để xem hinh lớn

  Câu hỏi:

  5.Nước ta có điều kiện tự nhiên thuận lợi cho nuôi trồng thủy sản, nhưng quy mô ngành này vẫn còn nhỏ là do:

 • Video/ Hinh minh họa

  example2

  Cick vào hình để xem hinh lớn

  Câu hỏi:

  6.Dân số nước ta đang có xu hướng "già đi" thể hiện ở:

 • Video/ Hinh minh họa

  example2

  Cick vào hình để xem hinh lớn

  Câu hỏi:

  7.Nhờ có nguồn khoáng sản, đặc biệt là đá vôi mà vùng Bắc Trung Bộ phát triển các ngành:

 • Video/ Hinh minh họa

  example2

  Cick vào hình để xem hinh lớn

  Câu hỏi:

  8.Sức ép của thị trường đã và đang làm cho cơ cấu công nghiệp trở nên:

 • Video/ Hinh minh họa

  example2

  Cick vào hình để xem hinh lớn

  Câu hỏi:

  9.Vùng duyên hải Nam Trung Bộ kéo dài từ:

 • Video/ Hinh minh họa

  example2

  Cick vào hình để xem hinh lớn

  Câu hỏi:

  10.Công nghiệp chỉ có thể phát triển được khi:

Xem kết quả