Vui Lòng Chọn Môn Thi

UserName:

Key còn lại:

Key đã dùng:

 • Video/ Hinh minh họa

  example2

  Cick vào hình để xem hinh lớn

  Câu hỏi:

  1.Sự thay đổi cơ cấu lao động của nước ta thể hiện:

 • Video/ Hinh minh họa

  example2

  Cick vào hình để xem hinh lớn

  Câu hỏi:

  2.Nông thôn tập trung nhiều lao động của nước ta do:

 • Video/ Hinh minh họa

  example2

  Cick vào hình để xem hinh lớn

  Câu hỏi:

  3.Vấn đề bảo vệ và phát triển rừng có tầm quan trọng đặc biệt ở các tỉnh duyên hải Nam Trung Bộ vì:

 • Video/ Hinh minh họa

  example2

  Cick vào hình để xem hinh lớn

  Câu hỏi:

  4.Nhà máy nhiệt điện chạy bằng than lớn nhất cả nước là:

 • Video/ Hinh minh họa

  example2

  Cick vào hình để xem hinh lớn

  Câu hỏi:

  5.Cơ sở để phát triển các ngành công nghiệp trọng điểm của Việt Nam là:

 • Video/ Hinh minh họa

  example2

  Cick vào hình để xem hinh lớn

  Câu hỏi:

  6.Các mỏ dầu khí hiện nay ở Việt Nam chủ yếu được khai thác ở:

 • Video/ Hinh minh họa

  example2

  Cick vào hình để xem hinh lớn

  Câu hỏi:

  7.Ý nào sau đây không thuộc về thành tựu của chất lượng cuộc sống ở nước ta hiện nay?

 • Video/ Hinh minh họa

  example2

  Cick vào hình để xem hinh lớn

  Câu hỏi:

  8.Các hoạt động dịch vụ trong lĩnh vực nào ở nước ta hiện thu hút nhiều công ty nước ngoài đầu tư?

 • Video/ Hinh minh họa

  example2

  Cick vào hình để xem hinh lớn

  Câu hỏi:

  9.Trình độ đô thị hóa của nước ta hiện nay như thế nào?

 • Video/ Hinh minh họa

  example2

  Cick vào hình để xem hinh lớn

  Câu hỏi:

  10.Vùng nào có nhiều nông sản cận nhiệt và ôn đới ở nước ta?

Xem kết quả