Vui Lòng Chọn Môn Thi

UserName:

Key còn lại:

Key đã dùng:

 • Video/ Hinh minh họa

  example2

  Cick vào hình để xem hinh lớn

  Câu hỏi:

  1.Tiểu vùng Đông Bắc thuộc Trung du và miền núi Bắc Bộ có khí hậu:

 • Video/ Hinh minh họa

  example2

  Cick vào hình để xem hinh lớn

  Câu hỏi:

  2.Ở nhiều nước đang phát triển, tỉ trọng của các ngành dịch vụ trong cơ cấu GDP còn thấp do:

 • Video/ Hinh minh họa

  example2

  Cick vào hình để xem hinh lớn

  Câu hỏi:

  3.Nước ta bắt đầu có hiện tượng "bùng nổ dân số" từ:

 • Video/ Hinh minh họa

  example2

  Cick vào hình để xem hinh lớn

  Câu hỏi:

  4.Ý nào dưới đây không đúng? "Chính sách phân bố lại dân cư và lao động của Đảng và Nhà nước đã làm cho:"

 • Video/ Hinh minh họa

  example2

  Cick vào hình để xem hinh lớn

  Câu hỏi:

  5.Đất phù sa thích hợp nhất với cây lúa nước, phân bố ở:

 • Video/ Hinh minh họa

  example2

  Cick vào hình để xem hinh lớn

  Câu hỏi:

  6.Khoáng sản nhiên liệu được sử dụng để phát triển ngành:

 • Video/ Hinh minh họa

  example2

  Cick vào hình để xem hinh lớn

  Câu hỏi:

  7.Dân số nước ta đang có xu hướng "già đi" thể hiện ở:

 • Video/ Hinh minh họa

  example2

  Cick vào hình để xem hinh lớn

  Câu hỏi:

  8.Ngành sản xuất hàng tiêu dùng quan trọng của nước ta hiện nay là ngành:

 • Video/ Hinh minh họa

  example2

  Cick vào hình để xem hinh lớn

  Câu hỏi:

  9.Sự thay đổi cơ cấu lao động của nước ta thể hiện:

 • Video/ Hinh minh họa

  example2

  Cick vào hình để xem hinh lớn

  Câu hỏi:

  10.Chè được trồng nhiều nhất ở khu vực:

Xem kết quả