Vui Lòng Chọn Môn Thi

UserName:

Key còn lại:

Key đã dùng:

 • Video/ Hinh minh họa

  example2

  Cick vào hình để xem hinh lớn

  Câu hỏi:

  1.Nước ta bắt đầu có hiện tượng "bùng nổ dân số" từ:

 • Video/ Hinh minh họa

  example2

  Cick vào hình để xem hinh lớn

  Câu hỏi:

  2.Cây ăn quả đặc trưng của miền nam là:

 • Video/ Hinh minh họa

  example2

  Cick vào hình để xem hinh lớn

  Câu hỏi:

  3.Theo thống kê năm 2003, tỉ lệ thời gian làm việc của người lao động ở nông thôn nước ta vào khoảng:

 • Video/ Hinh minh họa

  example2

  Cick vào hình để xem hinh lớn

  Câu hỏi:

  4.Cơ sở để phát triển các ngành công nghiệp trọng điểm là các nguồn tài nguyên:

 • Video/ Hinh minh họa

  example2

  Cick vào hình để xem hinh lớn

  Câu hỏi:

  5.Nền kinh tế Việt Nam có sự chuyển dịch cơ cấu thành phần kinh tế từ:

 • Video/ Hinh minh họa

  example2

  Cick vào hình để xem hinh lớn

  Câu hỏi:

  6.Gió Tây khô nóng gây nhiều thiệt hại cho sản xuất nông nghiệp ở:

 • Video/ Hinh minh họa

  example2

  Cick vào hình để xem hinh lớn

  Câu hỏi:

  7.Các đồng bằng phía Bắc có mật độ dân số cao hơn các đồng bằng phía Nam do:

 • Video/ Hinh minh họa

  example2

  Cick vào hình để xem hinh lớn

  Câu hỏi:

  8.Nhiều kinh nghiệm trong thâm canh lúa nước là đặc điểm nổi bật của dân tộc:

 • Video/ Hinh minh họa

  example2

  Cick vào hình để xem hinh lớn

  Câu hỏi:

  9.Quá trình công nghiệp hóa ở nước ta hiện nay không làm cho:

 • Video/ Hinh minh họa

  example2

  Cick vào hình để xem hinh lớn

  Câu hỏi:

  10.Tiểu vùng Đông Bắc thuộc Trung du và miền núi Bắc Bộ có khí hậu:

Xem kết quả