Vui Lòng Chọn Môn Thi

UserName:

Key còn lại:

Key đã dùng:

 • Video/ Hinh minh họa

  example2

  Cick vào hình để xem hinh lớn

  Câu hỏi:

  1.Từ Hà Nội, bằng đường không, ta có thể đi được đến địa điểm nào sau đây?

 • Video/ Hinh minh họa

  example2

  Cick vào hình để xem hinh lớn

  Câu hỏi:

  2.Theo thống kê năm 2002, cơ cấu GDP theo thành phần kinh tế nước ta có tỉ lệ trên 10% xếp theo thứ tự từ nhỏ đến lớn là các thành phần kinh tế:

 • Video/ Hinh minh họa

  example2

  Cick vào hình để xem hinh lớn

  Câu hỏi:

  3.Vùng có tỉ lệ gia tăng dân số tự nhiên cao nhất cả nước năm 1999 của Việt Nam là:

 • Video/ Hinh minh họa

  example2

  Cick vào hình để xem hinh lớn

  Câu hỏi:

  4.Cây thuốc lá được trồng nhiều ở khu vực:

 • Video/ Hinh minh họa

  example2

  Cick vào hình để xem hinh lớn

  Câu hỏi:

  5.Trong thời kì 1989 - 1999, cơ cấu dân số của nước ta có đặc điểm:

 • Video/ Hinh minh họa

  example2

  Cick vào hình để xem hinh lớn

  Câu hỏi:

  6.Nguồn lao động nước ta dồi dào, bình quân mỗi năm tăng thêm:

 • Video/ Hinh minh họa

  example2

  Cick vào hình để xem hinh lớn

  Câu hỏi:

  7.Mía được trồng nhiều nhất ở vùng:

 • Video/ Hinh minh họa

  example2

  Cick vào hình để xem hinh lớn

  Câu hỏi:

  8.Thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội trở thành 2 trung tâm dịch vụ lớn nhất nước không phải do nguyên nhân này:

 • Video/ Hinh minh họa

  example2

  Cick vào hình để xem hinh lớn

  Câu hỏi:

  9.Nhà máy nhiệt điện chạy bằng than lớn nhất cả nước là:

 • Video/ Hinh minh họa

  example2

  Cick vào hình để xem hinh lớn

  Câu hỏi:

  10.Hiện tượng "bùng nổ dân số" của nước ta chấm dứt vào thời kì:

Xem kết quả