Vui Lòng Chọn Môn Thi

UserName:

Key còn lại:

Key đã dùng:

 • Video/ Hinh minh họa

  example2

  Cick vào hình để xem hinh lớn

  Câu hỏi:

  1.Nhờ có nguồn khoáng sản, đặc biệt là đá vôi mà vùng Bắc Trung Bộ phát triển các ngành:

 • Video/ Hinh minh họa

  example2

  Cick vào hình để xem hinh lớn

  Câu hỏi:

  2.Các dân tộc nào sau đây sinh sống chủ yếu ở các đô thị?

 • Video/ Hinh minh họa

  example2

  Cick vào hình để xem hinh lớn

  Câu hỏi:

  3.Ý nào sau đây không thuộc về thành tựu của chất lượng cuộc sống ở nước ta hiện nay?

 • Video/ Hinh minh họa

  example2

  Cick vào hình để xem hinh lớn

  Câu hỏi:

  4.Dân số nước ta đang có xu hướng "già đi" thể hiện ở:

 • Video/ Hinh minh họa

  example2

  Cick vào hình để xem hinh lớn

  Câu hỏi:

  5.Cơ sở vật chất kĩ thuật trong nông nghiệp bao gồm:

 • Video/ Hinh minh họa

  example2

  Cick vào hình để xem hinh lớn

  Câu hỏi:

  6.Thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội trở thành 2 trung tâm dịch vụ lớn nhất nước không phải do nguyên nhân này:

 • Video/ Hinh minh họa

  example2

  Cick vào hình để xem hinh lớn

  Câu hỏi:

  7.Điều kiện thời tiết, khí hậu ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp ở:

 • Video/ Hinh minh họa

  example2

  Cick vào hình để xem hinh lớn

  Câu hỏi:

  8.Hiện nay, kinh tế nước ta không vấp phải thách thức này:

 • Video/ Hinh minh họa

  example2

  Cick vào hình để xem hinh lớn

  Câu hỏi:

  9.Mía được trồng nhiều nhất ở vùng:

 • Video/ Hinh minh họa

  example2

  Cick vào hình để xem hinh lớn

  Câu hỏi:

  10.Sức ép của thị trường đã và đang làm cho cơ cấu công nghiệp trở nên:

Xem kết quả