Vui Lòng Chọn Môn Thi

UserName:

Key còn lại:

Key đã dùng:

 • Video/ Hinh minh họa

  example2

  Cick vào hình để xem hinh lớn

  Câu hỏi:

  1.Đâu là biểu hiện của bệnh động mạch vành?

 • Video/ Hinh minh họa

  example2

  Cick vào hình để xem hinh lớn

  Câu hỏi:

  2.Bạn hãy cho biết ở Việt Nam hiện nay, xét nghiệm kháng thể khẳng định nhiễm HIV trẻ em có thể tiến hành khi nào?

 • Video/ Hinh minh họa

  example2

  Cick vào hình để xem hinh lớn

  Câu hỏi:

  3.Vitamin nào cần thiết để duy trì sự cân bằng máu trong cơ thể?

 • Video/ Hinh minh họa

  example2

  Cick vào hình để xem hinh lớn

  Câu hỏi:

  4.Loại nào sau đây khi nảy mầm dễ sinh độc tố?

 • Câu hỏi:

  5.Phát triễn 3 hình thức y tế: nhà nước, tập thể, tư nhân, có hiệu quả hơn đó là 1 trong những CTYT quốc gia:

 • Câu hỏi:

  6.Bệnh dại truyền từ súc vật sang người qua đường:

 • Video/ Hinh minh họa

  example2

  Cick vào hình để xem hinh lớn

  Câu hỏi:

  7.Bệnh nào sau đây không thường gặp ở lứa tuổi Nhà trẻ - Mẫu giáo:

 • Video/ Hinh minh họa

  example2

  Cick vào hình để xem hinh lớn

  Câu hỏi:

  8.Trong các vai trò sau đây của protid, vai trò nào là quan trọng hơn cả?

 • Video/ Hinh minh họa

  example2

  Cick vào hình để xem hinh lớn

  Câu hỏi:

  9.Bạn hãy cho biết, ưu tiên tiếp cận thông tin, giáo dục truyền thông về phòng, chống HIV/AIDS cho đối tượng nào sau đây:

 • Video/ Hinh minh họa

  example2

  Cick vào hình để xem hinh lớn

  Câu hỏi:

  10.Hầu hết bệnh cảm đều bị lây ở công sở?

Xem kết quả