Vui Lòng Chọn Môn Thi

UserName:

Key còn lại:

Key đã dùng:

 • Video/ Hinh minh họa

  example2

  Cick vào hình để xem hinh lớn

  Câu hỏi:

  1.Xe nào vượt đúng quy tắc giao thông ?

 • Video/ Hinh minh họa

  example2

  Cick vào hình để xem hinh lớn

  Câu hỏi:

  2.Thứ tự các xe đi đi như thế nào là đúng quy tắc giao thông?

 • Video/ Hinh minh họa

  example2

  Cick vào hình để xem hinh lớn

  Câu hỏi:

  3.Biển nào cấm xe công nông?

 • Video/ Hinh minh họa

  example2

  Cick vào hình để xem hinh lớn

  Câu hỏi:

  4.Biển nào báo hiệu "Đường giao nhau" của các tuyến đường cùng cấp?

 • Video/ Hinh minh họa

  example2

  Cick vào hình để xem hinh lớn

  Câu hỏi:

  5.Xe nào phải nhường đường là đúng quy tắc giao thông ?

 • Video/ Hinh minh họa

  example2

  Cick vào hình để xem hinh lớn

  Câu hỏi:

  6.Theo tín hiệu đèn, xe nào được phép đi ?

 • Video/ Hinh minh họa

  example2

  Cick vào hình để xem hinh lớn

  Câu hỏi:

  7.Theo hướng mũi tên, xe nào được phép đi?

 • Video/ Hinh minh họa

  example2

  Cick vào hình để xem hinh lớn

  Câu hỏi:

  8.Người điều khiển xe mô tô, xe gắn máy lạng lách hoặc đánh võng trên đường bộ trong, ngoài đô thị bị xử phạt như thế nào?

 • Video/ Hinh minh họa

  example2

  Cick vào hình để xem hinh lớn

  Câu hỏi:

  9.Biển báo hiệu đường bộ gồm những nhóm nào, ý nghĩa của từng nhóm?

 • Câu hỏi:

  10.Người điều khiển, người ngồi trên xe mô tô hai bánh, xe mô tô ba bánh, xe gắn máy phải đội mũ bảo hiểm khi đi trên các tuyến đường nào?

Xem kết quả