Vui Lòng Chọn Môn Thi

UserName:

Key còn lại:

Key đã dùng:

 • Video/ Hinh minh họa

  example2

  Cick vào hình để xem hinh lớn

  Câu hỏi:

  1.Cơ quan nào quy định cụ thể về việc vận chuyển hàng siêu trường, siêu trọng?

 • Câu hỏi:

  2."Phương tiện tham gia giao thông đường bộ" gồm những loại nào?

 • Video/ Hinh minh họa

  example2

  Cick vào hình để xem hinh lớn

  Câu hỏi:

  3.Xe nào được quyền đi trước?

 • Video/ Hinh minh họa

  example2

  Cick vào hình để xem hinh lớn

  Câu hỏi:

  4.Thứ tự các xe đi như thế nào là đúng quy tắc?

 • Video/ Hinh minh họa

  example2

  Cick vào hình để xem hinh lớn

  Câu hỏi:

  5.Biển nào báo hiệu giao nhau với đường ưu tiên?

 • Video/ Hinh minh họa

  example2

  Cick vào hình để xem hinh lớn

  Câu hỏi:

  6.Những hướng nào ô tô tải được phép đi?

 • Video/ Hinh minh họa

  example2

  Cick vào hình để xem hinh lớn

  Câu hỏi:

  7.Người tham gia giao thông phải làm gì để đảm bảo an toàn giao thông đường bộ?

 • Video/ Hinh minh họa

  example2

  Cick vào hình để xem hinh lớn

  Câu hỏi:

  8.Theo hướng mũi tên, xe nào được phép đi?

 • Video/ Hinh minh họa

  example2

  Cick vào hình để xem hinh lớn

  Câu hỏi:

  9.Theo hướng mũi tên, những hướng nào ô tô con được phép đi ?

 • Câu hỏi:

  10.Trong thùng xe dỡ hàng tự động và trên các xe chuyên dùng khác được phép trở bao nhiêu người?

Xem kết quả