Vui Lòng Chọn Môn Thi

UserName:

Key còn lại:

Key đã dùng:

 • Câu hỏi:

  1.ADN tái tổ hợp trong kỹ thuật cấy gen là :

 • Câu hỏi:

  2.Để chọn tạo các giống cây trồng lấy thân, lá, rễ có năng suất cao, trong chọn giống người ta thường sử dụng phương pháp gây đột biến :

 • Câu hỏi:

  3.Trong chọn giống, người ta tiến hành tự thụ phấn bắt buộc và giao phối cận huyết nhằm :

 • Video/ Hinh minh họa

  example2

  Cick vào hình để xem hinh lớn

  Câu hỏi:

  4.Phát biểu nào sau đây không đúng về người đồng sinh ?

 • Câu hỏi:

  5.Phát biểu nào sau đây sai về vai trò của quá trình giao phối trong tiến hoá ?

 • Video/ Hinh minh họa

  example2

  Cick vào hình để xem hinh lớn

  Câu hỏi:

  6.Hình thành loài mới :

 • Câu hỏi:

  7.Bệnh chỉ gặp ở nam mà không có ở nữ là bệnh :

 • Video/ Hinh minh họa

  example2

  Cick vào hình để xem hinh lớn

  Câu hỏi:

  8.Theo Lamác, sự hình thành đặc điểm thích nghi của sinh vật là do :

 • Câu hỏi:

  9.Hình thành loài mới bằng con đường địa lý thường gặp ở :

 • Câu hỏi:

  10.Theo quan niệm hiện đại, đơn vị tổ chức cơ sở của loài trong tự nhiên là :

Xem kết quả